Rekrutacja

Rok szkolny 2023/2024

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie  dziecka do pierwszej klasy

Zgłoszenie  dziecka do klasy pierwszej

Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez oddział przedszkolny

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych