Wystawa prac plastycznych

W czerwcu w holach naszej szkoły zorganizowane zostały wystawy prac plastycznych naszych absolwentów Nel Werner i Łukasza Kałasa. Prace młodych artystów wykonane zostały farbą, kredką i ołówkiem. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy Nel i Łukaszowi za udostępnienie prac i życzymy dalszych sukcesów.