Warsztaty Pierwszej Pomocy.

W dniach 2.02.-3.02.2022 r. uczniowie klasy 3 A pod kierunkiem wychowawcy uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie doskonalili umiejętność prawidłowego wykonywania Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz układania osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej. Uczniowie przypomnieli także numer telefonu alarmowego 112 oraz zasady prawidłowego korzystania z niego.