Uwaga ósmoklasiści

Od 30 marca do 1 kwietnia 2020r. odbędzie się próbny egzamin przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Instrukcja jego przebiegu zawarta jest w załączniku, z którym prosimy się zapoznać.

Chęć udziału w próbie proszę zgłosić do nauczyciela przedmiotu, w sposób wcześniej ustalony – telefonicznie lub przez e-mail, by ustalić szczegóły przekazania pracy do sprawdzenia.

Udział w próbie jest dobrowolny.

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku