Prelekcje o Krajnie

Stowarzyszenie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Mroczy realizuje projekt pt:" Poznajemy Krajnę od A do Z". Celem głównym projektu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie wśród uczniów tożsamości regionalnej, artystycznej i sportowej. W projekcie uczestniczy około 600 uczniów klas I-VIII. Bibliotekarki pani Beata Orzechowska, p. Magdalena Murach realizują pierwsze działania projektu – prowadzą prelekcje o regionie Krajna dla uczniów. Dzieci poznają  tradycje, zwyczaje kulturę i sztukę krajeńską oraz faunę i florę naszego regionu. 

Projekt "Poznajemy Krajnę od A do Z" współfinansowany jest ze środków Powiatu Nakielskiego w ramach otwartych konkursów ofert nr 1-6/2024.