Żywa lekcja przyrody

W dniach 5 i 6 marca 2024 roku w naszej szkole gościł ornitolog Pan Dawid Kilon. Podczas lekcji przyrody zapoznał uczniów z różnymi gatunkami ptaków, jakie możemy spotkać w Polsce , a w szczególności w naszej okolicy, np. w rezerwacie "Jezioro Wieleckie". W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 0-8. Zarówno młodsi jak i starsi otrzymali "ptasie" zakładki do książek. Pan Dawid podarował naszej szkole 2 egzemplarze książki pt. "Ptaki Kilona", które są dostępne w naszych bibliotekach.