Komunikat w sprawie dzieci z Ukrainy realizujących naukę zdalnie

Dzieci i uczniowie – obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają w Polsce obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki.

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

pobierz Wzór oświadczenia

Oświadczenie należy złożyć w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy pl. 1 Maja 9 lub wysłać na adres korespondencyjny tj.:

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

pl. 1 Maja 9

89-115 Mrocza