Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

od 25 marca 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN w sprawie prowadzenia kształcenia na odległość. Nowe przepisy nakładają m.in. obowiązek zdalnego nauczania, realizację podstawy programowej oraz możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

 

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnym czasie edukacja Państwa dzieci to dla Was dodatkowe obciążenie i wyzwanie, jednak nauczyciele są zobowiązani prowadzić zdalną edukację w miarę naszych i Państwa możliwości. Wiadomym jest, że istnieje wiele problemów jak dostęp do internetu, elektronicznych narzędzi pracy, potrzeba nauki kilkorga dzieci w danej rodzinie, Państwa zdalna praca i wiele innych.

Dokładamy starań, by dostosować odpowiednie formy i metody pracy oraz komunikowania się z rodzicami i uczniami.

Nauczyciele będą pracować według ustalonego planu lekcji dla przedmiotów obowiązkowych, będą wybierać z podstawy programowej te treści, które uczniowie mogą opanować samodzielnie, a ocenianie będzie miało charakter przede wszystkim wzmacniający i motywujący.

Na stronie szkoły pojawiać się będą również materiały do dobrowolnego wykorzystania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,  dotyczyć to będzie biblioteki, pedagoga, psychologa, logopedy czy doradcy zawodowego.

Sytuacja taka jest nowa dla nas wszystkich, więc prosimy o zrozumienie, wyrozumiałość i współpracę.

W miarę możliwości będziemy monitorować i rozpatrywać wszystkie zgłaszane przez Państwa problemy.

 

Drodzy Uczniowie,

to również bardzo trudny czas dla Was., ale zwracam się do Was z prośbą, abyście w miarę swoich możliwości realizowali obowiązek szkolny, pomagali Rodzicom i dbali o swoje zdrowie.

Mam nadzieję, że mimo tych trudności dacie radę, a ewentualne zaległości nadrobimy po powrocie do szkoły.

 

Pozdrawiam Was. Wszystkim zaś życzę dużo sił i jeszcze więcej zdrowia.

Pozostańcie w domu.

 

Maria Jolanta Miler