Nagroda dla 1a w Ogólnopolskim Konkursie “Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.

W roku szkolnym 2020/21 w konkursie brały udział klasy I-III oraz premierowo grupy 0. Łącznie do konkursu przystąpiło 2144 placówek i zostało przesłanych aż 6999 prac! W konkursie zostało przyznanych 400 nagród.

Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu zajęć dotyczących wybranego żywiołu na podstawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie programu, udokumentowaniu i opisaniu tych zajęć oraz przesłaniu indywidualnych prac plastycznych dzieci inspirowanych wybranym żywiołem.

Jury przy wyborze zwycięskich i wyróżnionych prac kierowało się poniższymi kryteriami:

  •  Kreatywność przygotowanej pracy plastycznej;
  •  Widoczny wkład zaangażowania dzieci w tworzenie pracy plastycznej;
  •  Zgodność Pracy Konkursowej z tematyką i celem Konkursu polegającym na propagowaniu postaw proekologicznych i wrażliwości ekologicznej;
  •  Osiągnięcia specjalne, np. wyjątkowa skala przeprowadzonych zajęć, wyjątkowo innowacyjne podejście.