Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że spotkanie wychowawcy z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego odbędzie się 18 czerwca 2024r. (wtorek) o godzinie 17.00 w budynku A, sala nr 28.

Spotkanie wychowawców z rodzicami dzieci przyjętyvh do klas pierwszych odbędzie się 19 czerwca 2024. (środa) o godzinie 16.30 w budynku A, sala nr 16,17,31.

Listy dzieci z podziałem na klasy zostaną wywieszone w budynku A i C dnia 14 czerwca 2024r. do godziny 15.00