Dyrekcja

Dyrektor szkoły

Maria Jolanta Miler

 

Wicedyrektor

klasy I – III

Anna Głowacka

 

Wicedyrektor

klasy IV – VIII

Agnieszka Klebs