Przyroda w klasie 4

wtorek, 28 kwietnia

Temat: Z biegiem rzeki.

Przeczytaj głośno temat w podręczniku od strony 166 do 170 i odpowiedz pełnym zdaniem na pytania ( nie musisz ich przepisywać).

 1. Wymień na jakie 3 odcinki dzieli się bieg rzeki.
 2. W którym biegu woda płynie najszybciej i dlaczego?
 3. W którym biegu woda płynie najwolniej?
 4. W którym biegu rzeka tworzy liczne zakola?
 5. Opisz krótko bieg górny, środkowy i dolny, oraz wymień ich organizmy. Pomoże Ci podsumowanie informacji z lekcji na stronie 170 „To najważniejsze”.
 6. Wymień przykłady roślin:
  Wystających z wody …………
  O liściach pływających …………..
  Zanurzonych …………….
 7. Narysuj pałkę wodną

Obejrzyj prezentację „Rzeki od źródła do ujścia”.

**Dla chętnych ; dowiedz się jakie 2 rzeki są najdłuższe w Polsce. Obejrzyj filmik z piosenką Wisła od źródeł do ujścia i wypisz  z niego 4 miasta przez które przepływa Wisła.

Opracowaną notatkę przesyłają uczniowie o numerach: 4a – 1,10,13,22               4c – 6,2,10,22

na adres ewaga.1961@wp.pl 

wtorek, 21 kwietnia

Temat: Warunki życia w wodzie

Przeczytaj głośno temat w podręczniku str. 162-165.

 1. W jaki sposób ryba przystosowała się do życia  w wodzie?
 2. Narysuj rybę  zaznacz następujące elementy budowy:
  płetwa grzbietowa, ogonowa, odbytowa, płetwy brzuszne i piersiowe, łuski,
  pokrywy skrzelowe, linia boczna.
 3. Co to jest plankton? Podaj przykład takiego organizmu.
 4. Skąd bierze się tlen w wodzie?
 5. Czym oddychają drobne organizmy wodne, a czym ryby ?
 6. Jaka temperatura panuje na dnie zbiorników wodnych ?
 7. Czy na dużych głębokościach występują rośliny? – uzasadnij swoją odpowiedź.

Obejrzyj krótki film Czuć się jak ryba w wodzie.

Uczniowie o numerach w dzienniku:

4a : 2, 7, 16

4c : 1, 7, 16

przesyłają wykonane zadania do nauczyciela (ewaga.1961@wp.pl).

wtorek, 7 kwietnia

Temat: Warunki życia na lądzie. (s.177-180)

Życie na lądzie zależy od dostępu: wody, tlenu, światła, pokarmu i odpowiedniej temperatury powietrza (przepisz to zdanie do zeszytu).

Odpowiedz na pytania:

Dlaczego życie na lądzie jest bardziej zróżnicowane niż w środowisku wodnym?
(s.177 -początek)

W jaki sposób rośliny zdobywają wodę i gdzie mogą ją gromadzić ? Jeżeli masz taką roślinę w domu narysuj ją.

Do czego służą aparaty szparkowe u roślin ?

Wymień jedno zwierzę, które gromadzi się w duże zwarte stada, aby nie zamarznąć i utrzymać stałą temperaturę ciała. Narysuj je. Może wiesz, gdzie żyją te zwierzęta?

Napisz w jakim środowisku panują wysokie temperatury, a w jakim niskie.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak różne mogą być warunki życia na lądzie, obejrzyj świetny film przyrodniczy Niezwykłe miejsca na Ziemi – cały film dokumentalny po polsku . (możesz obejrzeć go z rodzicami, lub rodzeństwem).

Uczniowie klasy 4a i 4c o numerach 5,10,14 przesyłają zdjęcie wykonanych zadań na adres ewaga.1961@wp.pl .

wtorek, 31 marca:

Temat: Poznajemy warstwową budowę lasu. (s.181)

 1. Zanim przejdziesz do zadań obejrzyj dwa filmy:
  Co to jest las? – film przyrodniczo-edukacyjny dla dzieci
  Warstwy lasu – test
 2. Z pomocą podręcznika i wiadomości z filmu odpowiedz na pytania i zapisz je w zeszycie (odpowiadamy całym zdaniem):
  – Czy do każdej warstwy lasu dociera tyle samo światła? Gdzie dociera go najwięcej, a gdzie najmniej ?
  – Wypisz warstwy lasu i do każdej z nich wpisz rośliny i zwierzęta, które w nich występują.
 3. Odpowiedz na pytanie: Jak zachowywać się w lesie ? Zapisz swoją odpowiedź w zeszycie.
 4. Narysuj jedno zwierzę, które występuje w pobliskich lasach.
  Możesz korzystać z e-podręczników dostępnych na stronie: https://ebooki.nowaera.pl/ Wystarczy tylko założyć darmowe konto na tej stronie.
  Dla utrwalenia materiału możesz korzystać ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje .

*Informacja dla klasy 4c:

Osoby, które nie odebrały zeszytów, robią notatki na kartkach, które potem dołączą do zeszytu.

*Uczniowie z klas 4a i 4c o numerach w dzienniku: 3,6,9,12 przysyłają wykonane zadania (zdjęcie) na adres : ewaga.1961@wp.pl .

Proszę aby notatki były podpisane.