Klasy 7-8 (łączone)

czwartek, 30 kwietnia

HISTORIA

Witam serdecznie na lekcji historii! Na ostatniej lekcji zapoznaliście się z problematyką odbudowy Polski po II wojny światowej i prosiłam Was o wykonanie zadań . Proszę , aby  swoje zadania przysłały do mnie  dzisiaj (czwartek 30IV) do godz.15 następujące osoby:  kl. VIIIb- 2,4,6,9,10,13,17,19,20,23, kl. VIII c- 5,9,10,12,14,15,19,20,22,24., Klasa integracyjna – wszyscy przesyłają zadania na Messenger.
Dzisiaj powiemy jak  żyło się  Polakom  w okresie władzy komunistów w Polsce (czasy stalinizmu). Zapiszcie temat: Polska w czasach stalinizmu. Następnie zapiszcie na  Google temat Polska w czasach stalinizmu notatki z lekcji i przejdźcie na tę stronę .  Zapoznajcie się z prezentacją na stronie( w prezentacji jest aktywny filmik). Po zapoznaniu się z prezentacją obejrzyjcie film pod prezentacją. Następnie otwórzcie test pod prezentacją. Zapisujcie pytania i odpowiedzi do testu w zeszycie. W ten sposób utrwalicie wiadomości z tematu. Chętni mogą wykonać puzzle i quizz- dodatkowo!
Wszyscy przesyłają skan zeszytu z testem na mój adres do niedzieli (3V)!!!

Klasa integracyjna!!
Proszę zapoznać się  z prezentacją i filmem , a następnie  wykonać zadania z załącznika!

POKAŻ ZAŁĄCZNIK

G.Paliwoda

FIZYKA, KLASA 7

W dalszym ciągu pracujemy z substancjami. Dziś zajmiemy się właściwościami substancji w różnych stanach skupienia. Pobierzcie załączoną kartę pracy, wykonajcie ćwiczenia i odeślijcie je do mnie celem sprawdzenia.

POKAŻ KARTĘ PRACY

CHEMIA, KLASA 8

Witam Kochani na kolejnych zajęciach z chemii

Na początek uwaga ogólna dotycząca tego, jak sobie radzicie z węglowodorami. Na podstawie sprawdzonych do tej pory prac widzę, że dobrze radzicie sobie ze wzorami sumarycznymi, gorzej ze wzorami strukturalnymi. Zapominacie o liczeniu w tych wzorach wiązań przy atomach węgla (muszą być 4 kreski przy każdym z nich). W alkanach atomy węgla łączą się tylko pojedynczymi wiązaniami (kreskami), więc liczenie jest proste. W alkenach jest w jednym miejscu wiązanie podwójne, a w alkinach, które dzisiaj bliżej poznamy, potrójne. Przy wzorach półstrukturalnych sumujecie atomy wodoru przy danym atomie węgla, połączenia w "łańcuchu" robicie tak, jak we wzorze strukturalnym.

Ćwiczenie wstępne: podaj wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne następujących węglowodorów: ( zwróć uwagę na zakończenie literowe nazwy, by zastosować odpowiedni wzór ogólny do wyliczenia atomów wodoru)

metan

penten

butan

propen

Przechodzimy do dzisiejszych zajęć, na których poznamy bliżej alkiny!!!

Temat: Węglowodory nienasycone – alkiny

 1. Alkiny to węglowodory, w których pomiędzy atomami węgla w łańcuchu węglowym występuje w jednym miejscu wiązanie potrójne (zapisywane we wzorach strukturalnych i półstrukturalnych jako trzy kreski).

2.Wiązanie potrójne sprawia, że alkiny są węglowodorami nienasyconymi o dużej aktywności chemicznej.

3. Wzory sumaryczne alkinów tworzymy na podstawie wzoru ogólnego – jest to jednocześnie wzór na szereg homologiczny

Wzór ogólny alkinów – CnH2n-2              n – liczba atomów węgla

4. Nazwy alkinów tworzy się od odpowiednich nazw węglowodorów nasyconych, czyli alkanów, zamieniając końcówkę -an na -yn( lub in) np. etyn, propyn, butyn, pentyn

Ćwiczenie 4.1. Podaj wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne alkinów z pkt.4

Ćwiczenie 4.2. Podaj nazwy i wzory sumaryczne alkinów o 6 i 7 atomach węgla w cząsteczce.

( pomoże Wam w tym materiał z linku https://www.youtube.com/watch?v=B6auTuMUxjA )

5. Pierwszym w szeregu homologicznym alkinów (tym samym najprostszym) jest etyn zwany inaczej acetylenem.

6. Jest to gaz, który możemy otrzymać w reakcji węglika wapnia (karbidu) z wodą

Ćwiczenie 6.1. Po obejrzeniu materiału filmowego – link https://www.youtube.com/watch?v=4p2EuMHgm30

a) wyjaśnij, jak można otrzymać etyn ( acetylen) i podaj równanie reakcji

b) podaj równania reakcji spalania  całkowitego  i niecałkowitego do CO i wody oraz C i wody( na podstawie filmu lub z podręcznika str.141)

7. Etyn (acetylen) z uwagi na potrójne wiązanie w cząsteczce jest bardzo aktywny chemicznie – powoduje odbarwienie wody bromowej w reakcji przyłączania. W zrozumieniu tego procesu pomoże Wam film

https://www.youtube.com/watch?v=hIlFjgg8AG0

Ćwiczenie 7.1. Napisz za pomocą wzorów strukturalnych i sumarycznych równanie reakcji przyłączania bromu do etynu ( film lub podręcznik str.142)

Zadanie domowe – zad. 1 str.144

Proszę o przesłanie zdjęć ze zrobionym ćwiczeniem wstępnym, notatką oraz zadaniem domowym następujące osoby – podaję numery z dziennika: 1, 2

adres: m.dubiel2@o2.pl

termin: 05.05.2020 – pozdrawiam Dubiel

środa, 29 kwietnia

RELIGIA, KLASA 8

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Proszę zapiszcie temat:

ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI – DNIA PAŃSKIEGO.

Przypomnijcie sobie,które z przykazań jest związane z niedzielą?

Tak- to przykazanie III -Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

Dzisiaj dowiecie się, co charakteryzuje katolickie świętowanie niedzieli . Będziecie mogli też dostrzec różnice między odpoczynkiem, a świętowaniem w niedzielę.

1. Skorzystajcie z linku umieszczonego poniżej..

https://learningapps.org/2718215

2.Wykonajcie polecenie według umieszczonych tam wskazówek.

3.Zapiszcie w zeszycie postawy ukazujące przestrzeganie przykazań.

4.Prześlijcie zdjęcie na wjreligia@wp.pl

Zapraszam do pracy. Jolanta Wojtczak

CHEMIA, KLASA 7

Witam Kochani na kolejnych zajęciach z chemii. Nowe zagadnienie dotyczące dwutlenku węgla, czyli tlenku węgla (IV) poznacie w oparciu o  podręcznik do chemii oraz o e-podręcznik

Dzisiaj nauczysz się:

 • wymieniać źródła tlenku węgla(IV);
 • omawiać obieg tlenku węgla(IV) w przyrodzie;
 • przedstawiać wzór sumaryczny i strukturalny tlenku węgla(IV);
 • planować i wykonywać doświadczenie pozwalające na otrzymanie i identyfikację tlenku węgla(IV);
 • projektować i przeprowadzać doświadczenie pozwalające zbadać podstawowe właściwości tlenku węgla(IV);
 • oceniać znaczenie tlenku węgla(IV) i podawać przykłady jego zastosowania w życiu codziennym:

NOTATKA

Temat: Dwutlenek węgla – zmienny składnik powietrza

1. Dwutlenek węgla to zwyczajowa nazwa tlenku węgla(IV). Jest on ważnym składnikiem powietrza. Jego zawartość w powietrzu jest zmienna. W odróżnieniu od azotu, tlenu, argonu i pozostałych gazów szlachetnych tlenek węgla(IV) jest związkiem chemicznym. Jego cząsteczka jest zbudowana z atomów dwóch pierwiastków: węgla i tlenu. Ogólnie w tej cząsteczce występują trzy atomy – jeden atom węgla i dwa atomy tlenu

2. Doświadczenie: Jak można otrzymać dwutlenek węgla i jakie ma właściwości

 ( podręcznik str.141, materiał z https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-tlenku-weglaiv/D14JAEsj7 pkt. 3 – proszę spróbujcie wykonać to doświadczenie samodzielnie w domu, dokładna instrukcja jest w podanym linku)

Zapiszcie w zeszycie:

Wynik – obserwacja: W wyniku zmieszania sody z octem wydziela się bezbarwny gaz, który wypełnia balon. Przeniesiony z balonu do zlewki, a następnie przelany do zlewki z palącą się świeczką, gaz powoduje jej zgaśnięcie.

Wniosek:
Gazowy produkt reakcji kwasu z sodą to tlenek węgla(IV). Jest to substancja bezbarwna, bezwonna, ma gęstość większą od gęstości powietrza, nie pali się i nie podtrzymuje palenia.

3. Właściwości tlenku węgla (IV) – wypisz z podręcznika – str. 142

4. Doświadczenie: Wykrywanie dwutlenku węgla ( tlenku węgla IV) w powietrzu wydychanym z płuc (podręcznik str. 142)

Wynik: Po wprowadzeniu do zlewki z wodą wapienną  powietrza z płuc, woda wapienna mętnieje

Wniosek: Wiedząc, że woda wapienna mętnieje zawsze pod wpływem dwutlenku węgla, musiał się on znajdować w powietrzu wydychanym z płuc.

5. Znaczenie dwutlenku węgla w przyrodzie – reakcja fotosyntezy – (umieść schemat z opisem w zeszycie)

Pod wpływem światła słonecznego, w obecności chlorofilu znajdującego się w komórkach, tlenek węgla(IV) z udziałem wody przekształca się w tlen oraz glukozę. Proces ten nazywany jest fotosyntezą.

Zadanie domowe:

1. Wyjaśnij jak wpływa dwutlenek węgla na efekt cieplarniany? informacje – podręcznik str. 143 oraz e-podręcznik.

2. Podaj zastosowanie dwutlenku węgla – informacje – podręcznik str. 143

3. Wykonaj ćwiczenia 4, 5, 6, 7 z e-podręcznika – prawidłowe odpowiedzi zapisz w zeszycie( już wiesz, że możesz sprawdzić, czy wykonałeś je dobrze)

wtorek, 28 kwietnia

RELIGIA, KLASA 7

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Proszę zapiszcie temat:

JEZUS CHRYSTUS POSTACIĄ HISTORYCZNĄ.

Poznacie dzisiaj źródła chrześcijańskie i niechrześcijańskie potwierdzające istnienie Pana Jezusa.

1.Skorzystajcie z linku umieszczonego poniżej. Obejrzycie prezentację dotyczącą dzisiejszego tematu.

https://www.swietywojciech.pl/getattachment/6dc80591-f620-46a2-bd57-75ab768752cf/.aspx?disposition=attachment

2. Wypiszcie informacje o źródłach niechrześcijańskich, które są na slajdzie nr 3

3.Teraz odszukajcie i wypiszcie źródła chrześcijańskie.

4. Zróbcie zdjęcie i prześlijcie na wjreligia@wp.pl

Pozdrawiam .Jolanta Wojtczak

FIZYKA, KLASA 7

Kochani, na ostatniej lekcji zajmowaliśmy się soczewkami skupiającymi. Przed nami soczewki rozpraszające. Pobierzcie załącznik, zapoznajcie się z lekcję i wykonajcie zadania dla Was przegotowane. Pozdrawiam

POKAŻ LEKCJĘ

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, KLASA 8

Temat:  Najważniejsze organizacje międzynarodowe i  ich  główne zadania.

Przepisz lub wydrukuj i wklej  polecenia,  wykonaj je  i odeślij  do  04.05.2020 r.   na adres:  sp-wos-8@wp.pl

Powodzenia!

POKAŻ KARTĘ PRACY

poniedziałek, 27 kwietnia

MUZYKA, KLASA 7

Dzień dobry. Myślę, że się już "natańczyliście" panowie-tancerze baletu.

W związku z tym, że być może w tym roku szkolnym nie wrócimy do tradycyjnej formy pracy w szkole, proszę przysłać na mój adres mail-owy wszystkie prace, które były przeze mnie zadane od 25.03.2020. a których do tej pory nie otrzymałem. Tylko w ten sposób będę mógł je ocenić i postawić oceny !!!

Dziś powtórzymy sobie część dotychczasowego materiału w ramach tzw. warsztatu muzycznego.

Kilka ostatnich tematów dotyczyło zagadnień związanych z muzyką XIX-go wieku. To był okres niezwykle bogaty w dokonania i dzieła genialnych kompozytorów polskich i światowych. To także nowe trendy muzyczne, czy szerzej mówiąc sztuki określane mianem "ROMANTYCZNE". W Polsce Chopin, Wieniawski, czy Moniuszko, Bizet, Rossini, Mahler, Czajkowski, Verdi i inni na świecie – to tyko niektóre przykłady wybitnych genialnych twórców tamtej epoki, którzy mieli ogromny wpływ na muzykę i kulturę także nam współczesną. Dodatkowym atutem twórczości romantycznej, jest moim zdaniem "przystępność" i "zrozumiałość" dla nas żyjących obecnie odbiorców sztuki. Zapoznajcie się proszę z tym tematem nieco bliżej, a odpowiednie materiały znajdziecie np. tutaj:

 http://agencjafilharmonia.pl/kompozytorzy/kompozytorzy-romantyzmu/

 https://sciaga.pl/tekst/15092-16-kompozytorzy_epoki_romantyzmu

 https://prezi.com/anouyck7vecz/polscy-kompozytorzy-romantyzmu/

 https://www.google.com/search?q=romantyzm+kompozytorzy+obrazy&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjn85fXhO_oAhVVEncKHfb3DOsQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=626

Posłuchajcie teraz koniecznie przykładów muzycznych epoki romantyzmu:

 https://www.youtube.com/watch?v=SCX5I-WAg_c

Chętni mogą znaleźć i posłuchać przykładów muzycznych których autorami są kompozytorzy omawianej dziś epoki. Żebyście się jednak "nie nudzili" proszę w ramach obowiązkowej pracy domowej wybrać i opisać własnoręcznie (!) w zeszycie jednego polskiego lub zagranicznego kompozytora tamtej epoki (życiorys, dzieła). Gotowe zdjęcie podpisanej pracy proszę przysłać na mój adres mail-owy (paljan@o2.pl) .

 Życzę przyjemności z … pracy. Janusz Paliwoda

BIOLOGIA, KLASA 8

Witam Was serdecznie. Przed nami kolejna lekcja z ekosystemu. Tym razem poznacie pojęcia obiegu materii i przepływu energii.

POKAŻ LEKCJĘ

piątek, 24 kwietnia

HISTORIA, KLASA 7

Witam wszystkich w słoneczny wiosenny dzień! Czas na kolejną dawkę historii! Cieszę się ,że coraz więcej osób pamięta o tym , że w czwartek jest historia i należy uczestniczyć w zdalnych lekcjach. Osoby , które uchylają się od udziału w lekcjach oceniam za pracę na lekcjach jedynkami. Do pracy!
Na ostatnich zajęciach przyglądaliśmy się wydarzeniom na ziemiach polskich pod zaborami, gdzie  miała miejsce rewolucja 1905-1907. Poznaliśmy też organizacje niepodległościowe i orientacje polityczne , które przygotowywały Polaków do udziału w światowym konflikcie po jednej ze stron. Dzisiaj przejdziemy do nowego działu: " I wojna światowa"Zapiszcie w zeszycie tytuł działu . Przeanalizujemy  przyczyny wybuchu I wojny światowej . Przejdźcie do strony https://www.youtube.com/watch?v=1pSst0TZtX8 
Jeżeli nie macie dostępu do internetu to przeczytajcie temat ze str. 156-160 i odpowiedzcie na pytania.
Po obejrzeniu prezentacji zapiszcie temat : Świat na drodze do wojny. Następnie wykonajcie  zadania , które zapiszcie w zeszycie (załącznik) . Zadania wykonują wszyscy,a na następnej lekcji wyznaczę kilka osób, które przyślą zadania do mnie w wyznaczonym czasie. Powtarzam – zadania robią wszyscy, na kolejnej lekcji podam numery osób, które prześlą zadania  do określonej godziny!!!!! Życzę powodzenia!!!

G.Paliwoda

Notatka:

Temat: Świat na drodze ku wojnie

 Na podstawie obejrzanego filmiku lub podręcznika str156-160 Wykonaj notatkę do zeszytu. Odpowiedz:

1.Jakie nowe mocarstwa powstały na świecie w przededniu I wojny światowej?

2.Wymień główne przyczyny konfliktów między państwami europejskimi?

3.Czym było  trójprzymierze i trójporozumienie?

4. Podaj przyczynę i skutek wyścigu zbrojeń.

 5.Wyjaśnij pojęcie,,kocioł balkański"

https://www.youtube.com/watch?v=1pSst0TZtX8

BIOLOGIA, KLASA 7

Czas na podsumowanie wiadomości o układzie oddechowym. W załączeniu kilka zadań sprawdzających. Proszę, odeślijcie do mnie uzupełnione karty pracy.

POKAŻ KARTĘ PRACY

czwartek, 23 kwietnia

HISTORIA, KLASA 8

Dzień dobry ! Witam na kolejnej lekcji historii w ramach zdalnego nauczania. Cieszę się, że większość z Was systematycznie zagląda na lekcje historii. Niestety musiałam ocenić ocenami niedostatecznymi  za pracę na lekcji osoby , które nie kontaktują się ze mną. Będę nadal oceniać aktywność i pracę  na lekcji. Proszę o poważne potraktowanie obowiązku uczestnictwa w zajęciach!!!!!
Na ostatniej lekcji zapoznaliście się z okolicznościami przejęcia władzy przez komunistów w Polsce. Dzisiaj przeanalizujemy  jakie  Polska  poniosła straty w wyniku II wojny światowej i w jaki sposób Polacy odbudowywali swoją ojczyznę po wojnie.

Zapiszcie temat: Powojenna odbudowa.
Zapiszcie w Google Powojenna odbudowa Polski notatki z lekcji i przejdźcie na stronę. Następnie
 zapoznajcie się z prezentacją . Obejrzyjcie film pod prezentacją . Jutro na Messenger otrzymacie zadania do wykonania. Jeżeli nie macie Internetu przeczytajcie temat ze str. 172-175.
Pozdrawiam Was wiosennie!
G.Paliwoda

FIZYKA, KLASA 7

Witajcie. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliście się, że materia zbudowana jest z cząsteczek. Udowadnialiście sobie ten fakt przeprowadzając doświadczenia. Dziś natomiast zajmiemy się stanami skupienia substancji oraz ich przemianami. W załączniku do pobrania zadania i ćwiczenia z tego zakresu. Proszę o odsyłanie wykonanych ćwiczeń na adres mailowy lub Messenger'a.

POKAŻ ZAŁĄCZNIK

CHEMIA, KLASA 8

Witam Kochani na kolejnych zajęciach z chemii

Na początek małe ćwiczenie wstępne do wykonania w zeszycie!!!

Podaj nazwę, wzór sumaryczny, wzór strukturalny i półstrukturalny alkanu i alkenu o 5 atomach węgla.

(oczywiście możesz odliczyć na palcach, aby sprawdzić nazwę, pamiętaj również -an, to alkan i ma wszystkie wiązania pojedyncze,  -en, to alken i ma jedno wiązanie podwójne, pamiętaj również, że każdy atom węgla we wzorze strukturalnym musi mieć swoje 4 kreski, czyli wiązania)

Zanim przejdziemy do nowych treści, przypomnijmy sobie ostatnie zagadnienie z chemii organicznej.

Poznaliśmy bliżej węglowodory nienasycone o jednym podwójnym wiązaniu pomiędzy atomami węgla, czyli alkeny.

Pierwszym związkiem w szeregu homologicznym alkenów jest eten. Wiecie już, że jest on gazem palnym (dośw. str.134 podręcznik)

Dzisiaj poznamy inne jego chemiczne "talenty" związane z aktywnością chemiczną, będą to reakcje przyłączania i polimeryzacji. Zapewniam Was, że każdy może się ich nauczyć, gdyż są przystępne. Pomoże Wam w tym materiał filmowy oraz podręcznik – no to ruszamy!

NOTATKA

Temat: Reakcje przyłączania i polimeryzacji.

1. Alkeny, jako węglowodory nienasycone ( jedno podwójne wiązanie) są bardziej aktywne (reaktywne) chemicznie niż alkany, czyli węglowodory nasycone (wszystkie wiązania pojedyncze).

2. Jedną z charakterystycznych reakcji dla węglowodorów nienasyconych jest reakcja przyłączania (addycji). Polega ona na rozerwaniu jednego z wiązań w wiązaniu wielokrotnym np. podwójnym i przyłączeniu w wolne miejsca innego pierwiastka np . bromu, wodoru, chloru

3. Badanie reaktywności etenu – analiza dośw. 9.6.( str. 134 podręcznik oraz krótki filmik

https://www.youtube.com/watch?v=m7Cwsn9xE8Q

Wynik: Po dodaniu do etenu wody bromowej lub manganianu(VII) potasu następuje odbarwienie  tych roztworów

Wniosek: Odbarwienie nastąpiło w wyniku reakcji przyłączania np. bromu do etenu (przepisz ze str.135 przebieg reakcji strukturalnie i sumarycznie)

4. Związki nienasycone nie tylko przyłączają atomy innych pierwiastków, ale w odpowiednich warunkach, mogą też łączyć się ze sobą i tworzyć długie łańcuchy – jest to reakcja polimeryzacji, w której małe, pojedyncze cząsteczki – monomery – łączą się w wielkie cząsteczki, zwane polimerami.

( TERAZ ODSYŁAM WAS DO MARERIAŁU FILMOWEGO, dzięki któremu zrozumiecie lepiej nowe treści i poradzicie sobie z zadaniem domowym

UWAGA: materiał filmowy dotyczący dzisiejszych zajęć rozpoczyna się od ok 53min45sek  kończy ok 1godz22min10sek – tj. ok 28minut oglądania i przyjemnej nauki)

 https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Zadanie domowe:

1. Na podstawie materiału filmowego oraz podręcznika str. 136 przedstaw zapis reakcji polimeryzacji – otrzymywania polietylenu z etylenu (etenu).

2. Na podstawie wyżej wymienionych źródeł podaj przykłady zastosowania polietylenu.

3. Na podstawie materiału filmowego wyjaśnij dlaczego w akcjach charytatywnych zbieramy tylko nakrętki, a nie całe butelki plastikowe.

Pozdrawiam Dubiel

PLASTYKA, KLASA 7

Witajcie!!!!!

Ciągle czekam na Wasze prace!

Jeżeli macie problem z podanym linkiem, proponuję inny https://www.youtube.com/watch?v=2o9YdOu2A3k

Wykonajcie więc pracę w kompozycji rytmicznej i prześlijcie na adres aga.sp.mrocza@o2.pl do 4 maja, w celu uniknięcia oceny niedostatecznej.

Trzymajcie się zdrowo 🙂

Agnieszka Pokojska

środa, 22 kwietnia

GEOGRAFIA, JAKUB K.

Kuba,

Dzisiaj przeniesiesz się do afrykańskiego kraju Etiopia, poznasz szczegóły geograficzne i problemy tego kraju. Notatka i karta pracy w oddzielnych plikach. Udanej podróży.

Temat: Etiopia-problemy głodu i niedożywienia.

POKAŻ NOTATKĘ                                   POKAŻ KARTĘ PRACY

CHEMIA, KLASA 7

Witam kochani na kolejnych zajęciach z chemii.

Dzisiaj poznamy bliżej kolejne składniki powietrza takie jak azot i gazy szlachetne.

Odwołamy się też do treści, które poznaliście wcześniej i wykorzystamy je w ćwiczeniu wstępnym – no to zaczynamy!

Już wiesz

 • co to są symbole pierwiastków chemicznych i jak się nimi posługiwać;
 • co to jest atom i jak jest zbudowany;
 • jaka jest zależność pomiędzy budową atomu pierwiastka a jego położeniem w układzie okresowym ( te zagadnienia przydatne będą w ćwiczeniu wstępnym)
 • czym jest powietrze i jakie są jego główne składniki
 • jakie są właściwości tlenu
 • co to są reakcje utleniania i spalania
 • co to są tlenki i jak powstają
 • co to są reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne

Nauczysz się

 • wskazywać położenie azotu i gazów szlachetnych w układzie okresowym pierwiastków;
 • wymieniać pierwiastki zaliczane do grupy gazów szlachetnych;
 • podawać przykłady zastosowania azotu w życiu codziennym;
 • omawiać obieg azotu w przyrodzie;
 • opisywać właściwości azotu i gazów szlachetnych;
 • podawać przykłady zastosowania gazów szlachetnych w najbliższym otoczeniu.

Ćwiczenie wstępne: (notatka w zeszycie przed tematem lekcji)

1. Odszukaj w układzie okresowym azot N i argon Ar – podaj następujące informacje o tych pierwiastkach:

a) liczbę atomową Z

b) liczbę masową A

c) liczbę elektronów, protonów i neutronów

d) liczbę powłok elektronowych

e) liczbę elektronów na ostatniej powłoce

e) rozmieszczenie elektronów na powłokach – konfiguracja elektronowa

Teraz przechodzimy do nowej lekcji:

(Notatka)

Temat: Azot i gazy szlachetne

1. Do składników powietrza zaliczamy m.in. azot i gazy szlachetne.

2. Azot jest bardzo ważnym dla życia pierwiastkiem – wchodzi w skład wielu związków chemicznych budujących organizm.

Jest stosowany w przemyśle, głównie do produkcji nawozów sztucznych i materiałów wybuchowych.

3. Gazów szlachetnych (helowców – nazwa pochodzi od pierwszego pierwiastka z tej grupy) używa się m.in. w technice oświetleniowej.

UWAGA teraz Wasza praca będzie polegała na analizie materiału, do którego umieszczam link https://epodreczniki.pl/a/azot-i-gazy-szlachetne/DlHTJ8vgf 

Dalszą część NOTATKI będą stanowiły poprawne odpowiedzi do zadań (ćwiczeń) zamieszczonych na KOŃCU wskazanego w linku materiału – wyjątkiem jest ćwiczenia 1, które wykonujecie tylko elektronicznie. Możecie oczywiście sprawdzić, czy wykonaliście te ćwiczenia poprawnie! ( CAŁOŚĆ MATERIAŁU JEST BARDZO CIEKAWA, ZAWIERA SPORO CIEKWOSTEK  UZUPEŁNIAJĄCYCH I POSZERZAJĄCYCH WIEDZĘ)

Zadanie domowe: zadania 1, 2, 3 podręcznik str. 139

wtorek, 21 kwietnia

RELIGIA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kochani -zapiszcie temat:

OJCZYZNA JEZUSA CHRYSTUSA.

1. Zapraszam Was na krótką wycieczkę wirtualną, do miejsc które są związane z ziemskim życiem Pana Jezusa.Jak już wiecie miejscem, w którym Pan Jezus się urodził i spędził ziemskie życie jest Palestyna, którą nazywamy też Ziemia Świętą, Ziemia Obiecaną.

Być może kiedyś uda Wam się osobiście odwiedzić te wyjątkowe miejsca? 

2. Proszę obejrzyjcie zdjęcia z Palestyny -ziemskiej ojczyzny Pana Jezusa. Znajdują się one w prezentacji pod tytułem ,,ZIEMIA ŚWIĘTA".

POKAŻ PREZENTACJĘ

Możecie również skorzystać z filmu ,,Niezwykły świat -Izrael",który znajduje się w poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=5XolX2DHrEQ

3. Wypiszcie nazwy miejscowości, które zostały wymienione w tych dokumentach. Przypomnijcie sobie i zapamiętajcie – co ważnego  i gdzie dokonało się w czasach Jezusa.

4. Proszę prześlijcie zdjęcie wykonanego zadania na: wjreligia@wp.pl

Przypominam, że przesłane zadanie jest potwierdzeniem WASZEJ OBECNOŚCI.

FIZYKA, KLASY 8

Zwracam się do uczniów klasy 8. Dziś przed nami soczewki.

Temat – Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą.

Na lekcji fizyki w szkole poznaliście już różne rodzaje soczewek. Dziś zajmiemy się rodzajem obrazów, jaki możemy uzyskać za pomocą soczewek skupiających.

Obejrzyj film dostępny pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=xHG9ZwRx_3U

Zwróć uwagę, jak zmienia się obraz w zależności od odległości przedmiotów od soczewek. Jeśli masz w domu lupę, sam możesz spróbować przeprowadzić takie doświadczenie. Zachęcam.

Następnie w dostępnych źródłach odszukaj, do czego na co dzień wykorzystujemy soczewki i ich zdolności skupiające. Do zeszytu przedmiotowego zapisz dzisiejszy temat lekcji, a pod nim wypisz 10 przykładów zastosowań soczewek. Zdjęcie notatki odeślij do sprawdzenia i oceny.

Powodzenia.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, KLASY 8

Temat: Tolerancja, ksenofobia, stereotypy.

Tolerancja- akceptowanie odmienności – np. rasowej, religijnej, wyglądu zewnętrznego, poglądów politycznych, odmienności płciowej.

Stereotyp– uproszczony, często przekazywany z pokolenia na pokolenie,  nie mający poparcia w faktach, wizerunek osób –np. różnych narodowości lub wyglądu- np. Polak to pijak i złodziej, Szkot- jest niesamowicie chytry  lub rudy to fałszywy.

Ksenofobia–  lęk wobec obcych, osób odmiennych. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

Poszukaj w dowolnych, dostępnych Tobie  źródłach, wyjaśnienia wyrazów:

a) antysemityzm

b) rasizm

poniedziałek, 20 kwietnia

BIOLOGIA, KLASA 8

Witam. Dziś zajmiemy się zależnościami pokarmowymi w ekosystemach. Już tak na świecie jest, że "ktoś zjada, a ktoś jest zjadany". Przeanalizujcie załączone zadania i odeślijcie do mnie uzupełnione ćwiczenie.

POKAŻ ZADANIA

MUZYKA, KLASA 7

Dzień dobry. Ostatnio mówiliśmy o Stanisławie Moniuszce i jego muzyce. Jak wiemy jego twórczość zaliczamy do gatunku muzyki klasycznej, choć w czasach kiedy żył kompozytor traktowano ją jako formę rozrywkową. Z muzyką klasyczną nierozłącznie zawiązany jest BALET  I  TANIEC  KLASYCZNY – nasz temat na dziś.

Dla nas często nawet taniec towarzyski jest dużym wyzwaniem, więc tym bardziej balet jest problemem, który budzi w nas wrażenie zadania niewykonalnego. Rzeczywiście taniec klasyczny wymaga talentu, tytanicznej wręcz pracy i ogromnej determinacji. Jednak efekty które można zobaczyć na scenie są …. zachwycające! Więcej o tym tutaj:

https://www.fit.pl/taniec-klasyczny/13731/

https://dziendobry.tvn.pl/a/jakie-sa-rodzaje-tanca-klasycznego-historia

http://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/wielkie-dziela-na-scenie/balet

https://life4style.pl/najwspanialsze-widowiska-baletowe/

Zdaję sobie sprawę, że u wielu z Was balet jako forma sztuki nie wzbudza większych emocji, ale wynika to chyba z nieznajomości tego gatunku tańca.

Zadanie praktyczne dla Was na dziś: nauczcie się, wykonajcie i nagrajcie wasze wykonanie jednego z układów z baletu "Jezioro łabędzie" Piotra Czajkowskiego ………… Ż A R T (!!!)  oczywiście .

 Tak naprawdę – zróbcie proszę krótką notatkę w zeszycie (!) zawierającą definicję baletu i podajcie w niej tytuły kilku (3-4) najważniejszych światowych (w tym polskich) przedstawień baletowych. Następnie zróbcie zdjęcie tej notatki i prześlijcie mi je na mój adres mail-owy paljan@o2.pl  (do 24.04.2020).

  Życzę miłych wrażeń. Janusz Paliwoda

piątek, 17 kwietnia

HISTORIA, KLASA 7

Witam po świętach! Cieszę się ,że większość z Was kontaktuje się ze mną  systematycznie. Proszę o terminowe wysyłanie zadań i podpisywanie ich. Osoby, które zadań nie wyślą otrzymają oceny niedostateczne za pracę na lekcji. Proszę o zrozumienie trudnej sytuacji!

Dzisiaj dowiecie się jakie organizacje  organizacje niepodległościowe  i orientacje polityczne reprezentowali Polacy przed I wojną światową. Zapiszcie temat do zeszytu :Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku. Następnie zapiszcie pytania: 1.Jakie były przyczyny , przebieg i skutki rewolucji w 1905 roku na ziemiach polskich. 2. Wymień organizacje niepodległościowe działające na ziemiach polskich  przed wybuchem I wojny światowej. 3. Wyjaśnij, czym różniły się od siebie orientacje polityczne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę?  Odpowiedzi na pytania możesz znaleźć wpisując w Google: Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku notatki z lekcji i klikając na temat. Po przeczytaniu prezentacji zredaguj notatkę. Zdjęcie notatki prześlijcie na mój adres do następnej środy 23 IV.

5 osób z każdej klasy, które prześlą prawidłowe  odpowiedzi  do https://quizizz.com/admin/quiz/5c65b011dd090a001bb5ff4a/organizacje-niepodlegociowe-na-pocztku-xx-wieku (nie sam wynik) otrzymają (do wyboru)oceny bardzo dobre, lub 3 plusy do aktywności za zadanie dodatkowe.

Powodzenia!

G. Paliwoda

BIOLOGIA, KLASA 7

Dziś zapoznamy się z chorobami układu oddechowego, ich przyczynami i objawami. Spróbujemy zastanowić się, co zrobić, aby zapobiegać tym chorobom. A także uświadomimy sobie, dlaczego palenie papierosów jest tak niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Kliknijcie w załącznik i wykonajcie kolejne punkty lekcji. Powodzenia

POKAŻ ZAŁĄCZNIK

czwartek, 16 kwietnia

CHEMIA, KLASA 8

Witam Kochani na kolejnym spotkaniu z chemią organiczną

W ramach powtórzenia najważniejszych treści wróćcie do filmu i przeanalizujcie ponownie materiał od 12min.27sek. do 33 min

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Teraz wykonajcie w zeszycie następujące ćwiczenie:

Ćwicz. Podaj wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne węglowodorów:

 • butan
 • propyn
 • eten

Ten ostatni węglowodór, czyli eten należy do alkenów, które poznamy dzisiaj bliżej!

NOTATKA:

Temat: Węglowodory nienasycone – alkeny

1. Alkeny są to węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występuje jedno podwójne wiązanie.

2. Alkeny, podobnie jak alkany, tworzą szereg homologiczny, a więc szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach chemicznych, w którym każdy różni się od poprzedniego o jedną grupę – CH2

Przykłady ( przepisz z tabeli – podręcznik str.133 – pięć przykładów podając nazwę, wzór sumaryczny i wzór półstrukturalny, aby utrwalić umiejętność pisania wzorów alkenów obejrzyj krótki film https://www.youtube.com/watch?v=Da3o-0JI8aE)

3. Jednym z ważniejszych alkenów jest eten, zwyczajowo nazywany etylenem ( przepisz z tabeli – podręcznik str.132 wzór sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny etenu)

4. Otrzymywanie etenu – najłatwiej można go otrzymać z polietylenu, czyli tworzywa sztucznego np. z woreczka foliowego w wyniku jego termicznego rozkładu ( analiza doświadczenia 9.4.- podręcznik str.133 oraz krótki filmik) https://www.youtube.com/watch?v=ueeu–Hl1kQ

5. Badanie palności etenu ( analiza doświadczenia 9.5.- podręcznik str.134)

Eten pali się spokojnie bladoniebieskim płomieniem, podobnie jak metan.

6. W zależności od ilości wchodzącego w reakcję tlenu, w procesie spalania możemy otrzymać różne produkty.(Przepisz równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego etenu – podręcznik str. 134)

Zadanie domowe:

1. Od czego zależą właściwości fizyczne alkenów w tym min. stan skupienia ?(podręcznik – górna część treści str. 134)

2. Zadania 1 i 2 podręcznik str. 138

HISTORIA, KLASA 8

Dzień dobry! Cieszę się z kolejnej  "lekcji na odległość". Większość z Was kontaktuje się ze mną systematycznie, ale są osoby, które nie wysyłają do mnie wykonanych zadań .Można się ze mną kontaktować drogą mailową lub przez messenger i mmsy. Brak wiadomości oceniany będzie oceną niedostateczną za prace na lekcji. Proszę terminowo przysyłać zadania! Podpisujcie się!
Dzisiaj zastanowimy się jak doszło do przejęcia władzy przez komunistów w Polsce ?
Zapiszcie temat w zeszycie: Początki władzy komunistów w Polsce. Następnie przejdźmy na stronę
https://epodreczniki.pl/a/przejecie-wladzy-przez-komunistow-w-polsce/DfESY8DvJ. Analizujemy tekst, mapy , filmiki i wykonujemy kolejno ćwiczenia , które zapisujemy w zeszycie. Postarajcie się wykonać jak najwięcej ćwiczeń , czasami trzeba odwołać się do podręcznika lub internetu. Ćwiczenie 15  jest dla chętnych za dodatkową ocenę. Na zdjęcia wykonanych ćwiczeń czekam do następnej środy, czyli do 23 kwietnia . Powodzenia!
G. Paliwoda

środa, 15 kwietnia

KLASA 8

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Proszę zapiszcie w zeszycie temat:

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1 J 4, 8).

1.Na dzisiejszej katechezie dowiesz się:

-Co oznaczają  słowa "Miłosierdzie Boże"?

-W jaki sposób Bóg okazuje miłość człowiekowi?

-Jaką misję miała do wypełnienia święta Faustyna?

2. O Bożym Miłosierdziu całemu światu przypomniała święta siostra Faustyna Kowalska – bohaterka dzisiejszej katechezy.

Święta siostra Faustyna Kowalska została wybrana przez Pana Jezusa  na swoją sekretarkę. Miała ona poprzez swój dzienniczek, który pisała ogłosić całemu światu, jak miłosierny( czyli nieskończenie dobry, kochający i przebaczający) jest Bóg w stosunku do grzeszników.

3.W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, a więc w (najbliższą niedzielę)  w Kościele obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia. 

4. Zapraszam Was do obejrzenia w domowym zaciszu  filmu o świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, powiernicy Bożego Miłosierdzia. Ten film  nosi tytuł ,,Faustyna". Skorzystaj z poniższego linku:

https://www.cda.pl/video/1372709fc

5. W zeszycie zapisz kilka informacji o świętej Faustynie.

Możesz skorzystać również z innych źródeł np:czasopisma, książki, informacje od krewnych…

6.Zdjęcie notatki prześlij na wjreligia@wp.pl

 Powodzenia

środa, 8 kwietnia

CHEMIA, KLASA 7

Witam, Kochani, mam nadzieję, że dobrze się macie i dajecie radę !!!

Dzisiaj kolejne spotkanie z chemią. Jak zauważyliście jest dobrze, tzn. zagadnienia nie są trudne, umiejętności wcześniej poznane mają obecnie również zastosowanie, tak też będzie na dzisiejszych zajęciach.

Na początek kilka pytań do treści ostatnio poznanych – sprawdź samego siebie:

– czym jest powietrze?

– jakie są podstawowe składniki powietrza (w ujęciu %)

– w jaki sposób można zbadać skład powietrza (dośw. świeczka, woda… str.126)

– znaczenie i zastosowanie tlenu

– jak można otrzymać tlen (reakcje rozkładu np. HgO str.130)

– jakie są właściwości tlenu?

Odpowiedź na ostatnie pytanie, a dokładnie aktywność chemiczna tlenu , czyli łączenie się z metalami i niemetalami, stanowi wprowadzenie do nowej lekcji – no to ruszamy !

Temat: Tlenki metali i niemetali. (str.133)

Czego się dzisiaj dowiesz, nauczysz,  jaki umiejętności sobie utrwalisz z wcześniejszych lekcji?

– jak otrzymać tlenki metali i niemetali?(str.133 dośw.)

– które właściwości tlenków wpływają na ich zastosowanie (str.135-136, 9 przykładów)

– czym różnią się reakcje egzoenergetyczne od endoenergetycznych ( nazwy są trudniejsze od przykładów )

NOTATKA: (jednoczesna analiza treści)

1. Jedną z właściwości tlenu jest jego zdolność do łączenia się z innymi pierwiastkami; metalami i niemetalami, w wyniku czego powstają tlenki metali i niemetali.

2. Jak można otrzymać tlenki metali i niemetali w laboratorium?

Dośw. 4.5. Spalanie magnezu, węgla i siarki w tlenie (str. 133)

Obserwacja: Magnez spala się w tlenie jaskrawym płomieniem, na łyżce do spalań powstaje biały proszek. Rozżarzony węgiel drzewny pali się jasnym, dymiącym płomieniem, a siarka jasnoniebieskim i tworzy duszący gaz.

Wniosek: W wyniku spalania powstały nowe substancje, różniące się od wyjściowych, czyli magnezu, węgla i siarki – te substancje to tlenki

Przeprowadzone reakcje można opisać za pomocą równań reakcji chemicznych:

(UWAGA!!! Przepisz równania str.134 – 3 górne przykłady)

3. Podstawową metodą otrzymywania tlenków są reakcje UTLENIANIA, czyli łączenia się pierwiastków z tlenem.

(UWAGA!!! Przepisz treść ze schematu "Przykłady utleniania" str. 134)

4. Energia w reakcjach chemicznych – podział reakcji

(UWAGA!!! Przepisz treść ze schematu " Reakcje chemiczne" str. 135)

5. Właściwości i zastosowanie tlenków:

a) tlenki metali są najczęściej ciałami stałymi o budowie jonowej, mogą mieć charakterystyczną barwę np. tlenek żelaza(III) jest brunatny, tlenek rtęci (II)-pomarańczowy, tlenek chromu (III)-oliwkowozielony

b) tlenki niemetali mają różne stany skupienia, np. tlenek siarki (VI) jest gazem, woda czyli tlenek wodoru-cieczą, a tlenek fosforu(V)0ciałem stałym

ĆWICZENIA DO WYKONANIA:

str. 136:

 zad. 1 (pamiętajcie; symbol tlenu zapisujemy na drugim miejscu np. tlenek ołowiu (II) ma wzór PbO , ołów ma wartościowość (II), tle również (II), więc po skróceniu pozostaje taki wzór,  symbol chromu znajdziecie w układzie okresowym),

zad.2 (str.134 treść w żółtej ramce, przykłady: mogą być wybrane 2 z lekcji)

zad.3 (dla chcących więcej ………..)

Serdecznie Was pozdrawiam i życzę ( mimo wszystko ….) Pięknych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Danuta Dubiel

wtorek, 7 kwietnia

JĘZYK ANGIELSKI        JAKUB

Topic: Happy Easter- poznajemy słownictwo związane z Wielkanocą.

Zadanie pierwsze to obejrzenie dwóch krótkich filmików na youtube i powtórzenie słówek, które są w nich przedstawione.

Następnie oglądamy filmiki raz jeszcze i staramy się zapisać do zeszytu wszystkie wielkanocne słówka wraz z tłumaczeniem.

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=hzfbJQWgJo4

Następnie wykonujemy dwie karty pracy, nie trzeba ich drukować. Zadania można przećwiczyć na ekranie komputera. Karta pracy nr 1-trzeba wziąć w kółko słówko pokazane na obrazku (tu pojawi się nowe słówko „catkin” czyli bazie kotki , karta pracy nr 2 to wyszukiwanka- wyszukujesz zapisane poniżej słowa.

POKAŻ KARTĘ PRACY1                                  POKAŻ KARTĘ PRCY2

Happy Easter, czyli Wesołych Świąt!

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, KLASA 8

Dzisiaj, w ramach powtórki materiału dotyczącego ustroju Polski oraz kwestii związanych z prawem wyborczym, odpowiedz na poniższe pytania i odeślij odpowiedzi  na adres sp-wos-8@wp.pl do 15.04.2020 r. Powodzenia!

1.Jakie  organy są w Polsce organami władzy: a) ustawodawczej  b) wykonawczej  c) sądowniczej?

2.Jakie będziesz musiał spełnić warunki, by móc czynnie uczestniczyć ( czyli iść i zagłosować ) w wyborach (samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, do parlamentu UE)?

3.Ile lat będziesz musiał mieć ukończone, by móc startować (czyli skorzystać z biernego prawa wyborczego)  na urząd/funkcję/pełnić rolę: 

a) radnego w gminie      b) posła                               c) senatora         d) prezydenta RP

4.Dlaczego Konstytucja RP jest ustawą zasadniczą (czyli najważniejszym dokumentem w państwie)?

FIZYKA, KLASA 8

Witajcie. Zapraszam Was na kolejną lekcję fizyki. Tym razem chciałabym, abyście dowiedzieli się, dlaczego powstaje tęcza i dlaczego nasze nogi we wodzie wydają się "być skrócone". Kliknijcie w załącznik, prześledźcie załączoną kartę pracy, wykonajcie doświadczenia i zadania. A z uwagi na zbliżający się czas świąteczny życzę Wam wszystkim spokoju, radości i przede wszystkim duuuużo zdrowia. Pozdrawiam – Milena Wojtczak

POKAŻ ZAŁĄCZNIK

RELIGIA, KLASA 7

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Proszę zapiszcie temat w zeszycie: ŚWIĘTO MOJEGO ZBAWIENIA.

Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan, czyli dla nas.

Pan Jezus zmartwychwstał. Alleluja!

O tym wydarzeniu przypominają nam dni, które są w tym tygodniu-zwanym Wielkim Tygodniem.

Dzisiaj dowiesz się ,co to jest Triduum paschalne i jakie obrzędy w Kościele są z tym związane.

1.Proszę obejrzyj prezentację, która znajduje się w załączniku pod tytułem MISTERIUM PASCHALNE.  POKAŻ PREZENTACJĘ

2.Korzystając z poznanych informacji, wykonaj zadanie,które wyświetli się, gdy klikniesz na poniższy link:

https://learningapps.org/view4646065

3. Pogrupuj  odpowiednio informacje, przesuwając je na napis:WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK, WIELKA SOBOTA, NIEDZIELA WIELKANOCNA.

4.Sprawdź poprawność przez kliknięcie w niebieską kropkę umieszczoną w prawym dolnym rogu.

(zielony kolor ramki oznacza poprawną odpowiedź, czerwony oznacza błąd). Możesz próbować wiele razy.

5. Zapisz w zeszycie po jednej poprawnej informacji do : WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK, WIELKA SOBOTA, NIEDZIELA WIELKANOCNA.

6. Zrób zdjęcie i przyślij na adres wjreligia@wp.pl

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dla Was i Waszych najbliższych.

RELIGIA, KLASA 8

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Proszę zapiszcie temat w zeszycie: ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA FUNDAMENTEM NASZEJ WIARY.

1. Przeczytaj poniższy tekst:

Czym jest Zmartwychwstanie?

Każdy chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie Jezusa – to znaczy, przyjmuje prawdę, że trzeciego dnia po swojej

śmierci Chrystus powstał z grobu żywy  i zanim wstąpił do nieba, wiele razy ukazywał się swoim uczniom i przebywał

z nimi. To wydarzenie wspominamy w każdą niedzielę oraz w najważniejsze święto -Wielkanocy.

Według nauki Kościoła, ZMARTWYCHWSTANIE jest przejściem Chrystusa, wraz z duszą i ciałem, od śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią ( KKK 646).

Jezus po zmartwychwstaniu wszedł do pomieszczenia mimo zamkniętych drzwi ( J 20, 26).

Zmartwychwstanie Jezusa jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, która daje ludziom nadzieję na powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne.

Zmartwychwstanie Jezusa otwiera człowiekowi dostęp do nowego życia.

2.Dokończ poniższe zdania i zapisz w zeszycie:

Pan Jezus zmartwychwstał, to znaczy…………………………………………………………………………………………

Zmartwychwstanie Chrystusa jest………………………………………………………………………………………………..

Wydarzenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wspominamy szczególnie w……………………………………………

 

3. Odpowiedzi prześlij na wjreligia@wp.pl 

4.Zachęcam Cię również do przypomnienia sobie wiadomości o najważniejszych wydarzeniach obecnego tygodnia.

Kliknij w link: https://learningapps.org/view4646065

Sprawdzaj poprawność swoich odpowiedzi po kliknięciu w niebieską kropkę w prawym dolnym rogu. Zielone ramki oznaczają poprawną odpowiedź.

Powodzenia.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dla Was i Waszych rodzin!

Z Panem Bogiem.

poniedziałek, 6 kwietnia:

MUZYKA, KLASA 7

 Tematem kolejnej lekcji jest STANISŁAW  MONIUSZKO I OPERA.

S. Moniuszko to jeden z najwybitniejszych twórców muzyki polskiej (szczególnie oper). Kultura polska zawdzięcza mu swoją tożsamość, dlatego należy poświęcić mu więcej uwagi. Szczegóły dotyczące życia i twórczości Moniuszki znajdziecie tu:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/moniuszko-stanislaw-1819-1872/

 Zapoznajcie się proszę z załączonym materiałem i posłuchajcie zawartych w nim przykładów muzycznych. Oczekuje, że potem będziecie umieli wymienić tytuły kilka najważniejszych (najbardziej znanych) kompozycji Stanisława Moniuszki.

 Chętni mogą własnoręcznie opracować notatkę z dzisiejszej lekcji (dodatkowa ocena) by przedstawić ją na najbliższej lekcji w szkole. Życzę miłych doznań artystycznych. Kto wie – może ktoś z Was doceni taką formę muzyczną i jej twórcę.

pozdrawiam.  Janusz Paliwoda

BIOLOGIA, KLASA 8 +JK

Witajcie. Dziś proponuję Wam abyście w ramach lekcji biologii wyszli na balkon lub wyjrzeli przez okno i rozejrzeli się dookoła. Chcę Wam pokazać, czym jest ekosystem. W tym celu kliknijcie w załącznik. Pojawi się karta pracy, która ułatwi Wam zrozumienie dzisiejszej lekcji. Pozdrawiam.           POKAŻ ZAŁĄCZNIK

piątek, 3 kwietnia:

HISTORIA, KLASA 7

Witam Was ponownie! Cieszę się, że możemy chociaż w ten sposób poznawać historię  i jednoczyć się w tym trudnym czasie, korzystajcie z tej szansy !
Na ostatniej lekcji poznaliście formy represji po powstaniu styczniowym. Ciekawa jestem ,czy coś zapamiętaliście? Wejdźcie na stronę https://quizizz.com/admin/quiz/5e1b652cfaa6210021626afb/represje-po-powstaniu-styczniowym i rozwiążcie quizz pierwszych osób z każdej z klas , które najszybciej i poprawnie rozwiążą ten quizz otrzymają oceny bardzo dobre .
Dzisiaj zajmiemy się działaniami władz pruskich i austriackich wobec Polaków zamieszkujących zabór pruski i austriacki,  i postawami Polaków wobec tych działań. Zapiszcie temat w zeszycie: W zaborze pruskim i austriackim. Wysłuchajcie prezentacji o zaborze pruskim https://www.youtube.com/watch?v=8i_DVRnF5EY Zapiszcie odpowiedź na pytanie 1. Jaka była polityka władz pruskich wobec Polaków (konkretne działania). Teraz obejrzyjcie kolejny filmik https://www.youtube.com/watch?v=QxoIGlbAJNk Odpowiedzcie w zeszycie na drugie pytanie:2. Na czym polegała autonomia w Galicji? Poszukajcie w podręczniku na str. 128 i 129 i innych źródłach odpowiedzi na pytanie :3.Jak Polacy walczyli z germanizacją? – odpowiedź zapiszcie  w zeszycie.
Jako podsumowanie proponuje wykonanie quizzu https://quizizz.com/admin/quiz/5def7cdf481bde001b6b506b/rusyfikacja-i-germanizacja, Zdjęcie notatki z lekcji i zrobiony quizz proszę wysłać na mój adres gigap@onet.pl Jeżeli możecie wysyłajcie wiadomości w formacie pdf- łatwiej się sprawdza.
Problemy zgłaszajcie poprzez maile, kontakty z wychowawcami lub telefonicznie.
Życzę zdrowia !  
                                                                                      G.Paliwoda

BIOLOGIA, KLASA 7

Poznaliście już mechanizm wymiany gazowej. Teraz czas na zgłębienie wiedzy, co dzieje się wewnątrz komórki podczas oddychania. Kliknijcie w załącznik, aby pobrać materiały do pracy. Powodzenia

czwartek, 2 kwietnia:

CHEMIA, KLASA 7

Witajcie! Przypominam Kochani, że obecnie w nowym dziale poznajemy  gazy i ich mieszaniny.

Na ostatnich zajęciach "przyjrzeliśmy" się bliżej wyjątkowej mieszaninie gazowej, jaką jest powietrze.

Ćwiczenie domowe miało Wam dokładnie (czyli liczbowo) uświadomić ile macie tlenu do dyspozycji w pomieszczeniu, w którym przebywacie.

Dzisiaj poznamy bliżej ten składnik powietrza – więc ruszamy – podręcznik str.129:

Temat: Tlen – niezbędny do życia składnik powietrza

Cel – czego się dowiesz, co sobie przypomnisz, co sobie utrwalisz:

– jakie znaczenie dla organizmów ma tlen ( w tym spalanie komórkowe i jego zapis)

– jak można otrzymać tlen ( w przyrodzie – reakcja fotosyntezy, w laboratorium np.      reakcje rozkładu)

– jak krąży O2 i CO2 w przyrodzie

– jakie właściwości i zastosowanie ma tlen oraz jego odmiana – ozon

– budowa atomu tlenu a układ okresowy pierwiastków chemicznych

Część I str. 129 – analiza treści, zapisów słownych reakcji spalania komórkowego, fotosyntezy oraz schematu obiegu O2 i CO2 w przyrodzie

Notatka:

1. Tlen potrzebny jest do reakcji spalania i utleniania.

W organizmach także zachodzi proces spalania komórkowego z udziałem tlenu

( przepisz zapis słowny ze str.129)

2. Otrzymywanie tlenu:

a) w przyrodzie w procesie fotosyntezy

(przepisz zapis słowny ze str. 129)

b) w laboratorium

Dośw. 4.3 Otrzymywanie tlenu (analiza dośw. str. 130)

Wynik: Tlące się łuczywo wprowadzone do probówki z zebranym gazem zaczyna gwałtownie się palić

Wniosek: W ten sposób identyfikujemy (rozpoznajemy) tlen

3. Krążenie (obieg) tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie (str. 129 analiza schematu)  

4. Właściwości  tlenu

-tlen należy do pierwiastków bardzo rozpowszechnionych w przyrodzie

 -jest niemetalem 

– warunkach normalnych (0°C, 1013,25 hPa) tlen jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, tworzącym cząsteczki dwuatomowe. W górnych warstwach atmosfery pod wpływem promieniowania ultrafioletowego powstaje ozon, niebieski gaz, którego cząsteczki są zbudowane z trzech atomów tlenu

– (uzupełnij pozostałe właściwości w oparciu o podręcznik str. 131)

5. Zastosowanie tlenu i ozonu

– (wypisz przykłady zastosowania str. 131)

przeanalizuj załączony schemat                           pokaż schemat

6. Ćwiczenia domowe (pomoże Wam w nich treść zamieszczona poniżej, łącznie z układem okresowym pierwiastków)                         pokaż układ okresowy pierwiastków

a) oblicz masy cząsteczkowe O2 oraz O3 (masa atomowa O = 16u)

b) podaj konfigurację elektronową atomu tlenu (elektrony na powłokach)

c) jaki rodzaj wiązania chemicznego występuje w cząsteczce O2

Z tym wszystkim radziliście sobie bardzo dobrze, więc DACIE RADĘ powodzenia

TRZYMAJCIE SIĘ ZDROWO

POZDRAWIAM

Dubiel

CHEMIA, KLASA 8

Witam, Kochani dzisiaj ciąg dalszy zabawy z chemią organiczną.

Na początek krótkie przypomnienie tego co już poznaliście.

Chemia organiczna nazywana jest chemią węgla, gdyż  pierwiastek ten jest  podstawą związków organicznych.

Najprostszą grupą związków organicznych są węglowodory.

Węglowodory to związki węgla z wodorem. Mieszaniną węglowodorów są np. ropa naftowa, nafta, benzyna czy gaz w butlach turystycznych.

Węglowodory możemy podzielić na:

 • nasycone,
 • alkany – w których cząsteczkach wszystkie wiązania między atomami węgla są pojedyncze,
 • nienasycone,
 • alkeny – w których cząsteczkach występuje jedno wiązanie podwójne między atomami węgla, pozostałe wiązania są pojedyncze,
 • alkiny – w których cząsteczkach występuje jedno wiązanie potrójne między atomami węgla, pozostałe wiązania są pojedyncze.

Załączony  schemat i tabela pomogą Wam uporządkować te treści                  pokaż schemat

A teraz ćwiczenie utrwalające :

1. Zamknij oczy i wymień, odliczając na palcach, nazwy alkanów od metanu do dekanu (musi być bezbłędnie więc ćwicz do skutku)

2. Podaj wzory sumaryczne i strukturalne  następujących węglowodorów: (zwracaj uwagę na zakończenie literowe, by wybrać odpowiedni wzór ogólny np. penten to alken Cn H2n  ,wzór sumaryczny to C5 H10  rozpisać go musisz strukturalnie pamiętając, że węgiel ma 4 wiązania, czyli 4 kreski a wodór 1 – pomoże Ci w tym ćwiczeniu 25-27min filmu z poprzednich zajęć https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

 Wasze przykłady:

propen      butyn      pentan      etyn      heksan      etan      hepten

Sprawdź na wybranym fragmencie filmu (ok 25min.-33min), czy dobrze sobie poradziłeś!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Dzisiaj przed nami nowe treści, nowe umiejętności – oto temat

Temat: Reakcje spalania węglowodorów.

Cel zajęć:

  czego się dowiesz:

– że węglowodory są to substancje palne i człowiek świadomie to wykorzystuje,

– że spalają się w sposób całkowity i niecałkowity w zależności od dostępu powietrza, a dokładnie tlenu

– że z tym procesem wiąże się zagrożenie(CZAD)

czego się nauczysz:

– zapisywania równań reakcji spalania

– uzgadniania tych równań

– jak zabezpieczyć siebie i innych przed groźnym czadem

Pracujecie z filmem od ok 33min do 44min – (możecie powtarzać kila razy, aż się utrwali) https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

NOTATKA to:

1. Podział reakcji spalania substancji organicznych (34 min. filmu)

2. Równania reakcji spalania etanu (42 min. filmu)

Ćwiczenie domowe:

Napisz reakcje spalania propanu (całkowite i niecałkowite do CO i C)

link do filmu

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

(za tydzień poproszę kilka osób o przesłanie notatek )

Trzymajcie się zdrowo!!!!!!!!!!

Pozdrawiam, Danuta Dubiel

PLASTYKA, KLASA 7

Witajcie, 

Czas na kompozycję rytmiczną. 

Proszę o wykonanie pracy zawartej w linku https://pin.it/5TjkNeT

Format pracy A4 lub A3. Potrzebne do wykonania tej pracy są kredki i ciemny pisak. 

Bawcie się dobrze i trzymajcie się zdrowo. 

Wykonane przez Was pracę proszę przesłać na adres aga.sp.mrocza@o2.pl do 8 kwietnia.

Ewentualne pytania też  kierujcie na podanego e-maila 

Oceny odeślę drogą mailową. 

Pozdrawiam 🙂 

A. Pokojska 

HISTORIA, KLASA 8

Dzień dobry ! Cieszę się ,że mam okazję kolejny raz zaproponować Wam spotkanie z historią. Dziękuję za przysłane prezentacje i rozwiązane testy. Proszę , abyście w miarę możliwości wysyłali swoje zadania w formacie pdf.
Dzisiaj zastanowimy się jak mieszkańcy Europy wprowadzali demokrację. w praktyce, czyli jak powstała wspólna Europa?
Zapiszcie temat lekcji Droga ku wspólnej Europie . Na podstawie animacji https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M zanotujcie w zeszytach etapy integracji europejskiej z datami. Wypiszcie też ojców integracji europejskiej z krótkimi informacjami o nich . Wykorzystajcie też materiał zawarty w prezentacji https://notatkizlekcji.pl/historia/droga_ku_wspolnej_europie.htm Następnie wykonajcie quizz pod prezentacją (zdjęcie zaznaczonych odpowiedzi prześlijcie ). Prześlijcie również zdjęcie z zredagowanej notatki w zeszycie. Na wiadomości czekam do 8 kwietnia (środa).
Pozdrawiam!
                                                                                                                   G. Paliwoda

FIZYKA, KLASA 7

Witam wszystkich uczniów klasy 7d! Zwracam się dziś szczególnie do Was. Ostatnio zachęcałam Was do wykonania doświadczenia. Tym razem poproszę Was o powtórkę z energii, pracy i mocy. Otwórzcie załącznik i wykonajcie zadania w nim umieszczone. Powodzenia.                             pokaż załącznik

środa, 1 kwietnia:

KLASY 8

Czas z Azji przenieść się na inny kontynent

Zrób w zeszycie zakładkę i napisz dużymi literami  AFRYKA, następnie zapisz temat

Temat: Środowisko przyrodnicze Afryki

Dzisiejsze wiadomości poznasz przy pomocy karty pracy nr 1, wykonaj ją z podręcznikiem ( strony 64 i 65) oraz poniższa strona internetowa:

http://geografia24.pl/polozenie-i-warunki-naturalne-afryki/

Kartę pracy wydrukuj lub przepisz do zeszytu                      pokaż kartę pracy

KUBA ……Zdjęcie wykonanej karty pracy proszę mi wysłać na mój adres mailowy mzk.spmrocza@wp.pl

Miłej pracy

wtorek, 31 marca

WIEDA O SPOŁECZEŃSTWIE, KLASA 8

Na podstawie własnych obserwacji, informacji z różnych źródeł medialnych (radia, prasy, telewizji, Internetu)  związanych z epidemią koronawirusa w naszym kraju, uzasadnij tezę, że Polacy w trudnych sytuacjach potrafią się jednoczyć, pomagać sobie wzajemnie  i razem pracować dla dobra innych. Powodzenia!

Swoją odpowiedź odeślij na adres sp-wos-8@wp.pl  w terminie do 06.04.2020 r.

RELIGIA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Proszę zapiszcie temat w zeszycie:

TEMAT: NIEDZIELA PALMOWA

Proszę przeczytaj tekst poniżej oraz przepisz do zeszytu 1, 2 i 4 punkt.

1.Niedziela palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, czyli czas bezpośrednio poprzedzający Święto Wielkanocy.

2.W tym dniu Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

3.Zgromadzone wówczas tłumy słały płaszcze na Jego drodze, rzucały gałązki oliwne i palmowe, wołając: Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (Mt 21,9).

4.W czasie Mszy Świętej czytany jest opis Męki Pańskiej.

5.Nazwa pochodzi od zwyczaju święcenia palm. W Polsce trudno o prawdziwe palmy, stąd narodziła się tradycja przygotowywania specjalnych palemek. Najczęściej są one robione z gałęzi wierzbowych z baziami i z liści bukszpanu lub borówek. Są również przyozdabiane suszonymi kwiatami bądź wstążkami.

Teraz kliknij w poniższy link i wykonaj zadanie według podanych wskazówek.

https://learningapps.org/view1916520

Po wykonaniu zadania przepisz do zeszytu słowa , które wyświetliły się na zielono w kartoniku WIELKANOC.

Zrób zdjęcie wykonanego zadania i prześlij na email wjreligia@wp.pl

Powodzenia!

poniedziałek, 30 marca:

BIOLOGIA

Witajcie!

Tym razem zwracam się przede wszystkim do uczniów klasy 7. Jako że poruszamy teraz tematy związane z układem oddechowym, chciałabym przeanalizować z Wami mechanizm wymiany gazowej. Wykonajcie bardzo proste doświadczenie, którego opis znajdziecie w załączonej instrukcji oraz uzupełnijcie zawartą w nim tabelę obserwacji.       pokaż instrukcję

piątek, 27 marca:

PLASTYKA, KLASA 7

Witajcie, 

Czas na kompozycję rytmiczną. 

Proszę o wykonanie pracy zawartej w linku https://pin.it/5TjkNeT

Format pracy A4 lub A3. Potrzebne do wykonania tej pracy są kredki i ciemny pisak. 

Bawcie się dobrze i trzymajcie się zdrowo. 

Wykonane przez was pracę przynieście na najbliższą lekcję, na której się spotkamy. 

Pozdrawiam

A. Pokojska 

MATEMATYKA

Zad.1. Narysuj kwadrat o boku 4cm. Oblicz jego pole powierzchni i obwód. (pamiętaj o jednostkach, szczególnie na koniec obliczeń).

Zad.2. Narysuj prostokąt o wymiarach 2cm x 5cm. Oblicz jego pole i obwód.

FIZYKA

Temat: Camera obscura – własnoręczna konstrukcja aparatu otworkowego.

Jakiś czas temu oglądaliście ze mną film, o tym, jak rozchodzi się światło. Mieliście okazję zobaczyć działanie urządzenia nazywanego camera obscura. Dziś zachęcam Was, abyście samodzielnie skonstruowali taki aparat otworkowy. Do tego celu skorzystajcie z instrukcji oraz linku do obrazu instruktażowego https://ekodziecko.com/camera-obscura-kamera-otworkowa

Postarajcie się zrobić zdjęcie swojego działa (najlepiej, gdy ktoś sfotografuje Ciebie jak posługujesz się tym urządzeniem) i prześlijcie mi je na adres schola@interia.pl  w temacie podając swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Powodzenia!                                    pokaż instrukcję

HISTORIA, KLASA 7

Witam! Zapraszam Was do nauki w tym trudnym czasie. Wiem, że dacie sobie radę!

Dzisiaj dowiecie się wiadomości o kolejnym powstaniu polskim , które miało doprowadzić do odzyskania

utraconej ojczyzny. Zapiszcie w zeszytach Temat: Powstanie styczniowe 1863-1864.

Poszukajcie teraz  strony https://notatkizlekcji.pl/historia/powstanie-styczniowe.htm i obejrzyjcie prezentację. Następnie przepiszcie do zeszytu pytania quizzu i postarajcie  na nie odpowiedzieć .Zróbcie zdjęcie wykonanego zadania i wyślijcie na mój adres gigap@onet .pl

Powodzenia!

Grażyna Paliwoda

czwartek, 26 marca

CHEMIA, KLASA 8

Witam Kochani ! Zapraszam na spotkanie z chemią – jak już wiecie z tą bardziej przyjazną dla ucznia, czyli chemią organiczną – chemię węgla.

Poznaliście już wstępnie alkany, czyli węglowodory nasycone, ucząc się nazw 10 z nich. Przypomnijmy je sobie koniecznie odliczając na palcach, co będzie zgodne z liczbą atomów węgla w cząsteczce:

1 metan        2 etan         3 propan      4 butan       5 pentan

6 heksan      7 heptan      8 oktan       9 nonan      10 dekan

Celem dzisiejszych zajęć jest:

– poznanie odmian alotropowych węgla (tylko nazwa brzmi tak naukowo, przykłady są bardzo łatwe)

– poznanie umiejętności tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych w/w węglowodorów w oparciu o wzór ogólny (będzie to bardzo łatwe jeśli się dokładnie nauczycie w/w nazw !!!)

– poznacie również wstępnie węglowodory nienasycone czyli alkeny i alkiny ( jak to się mówi "bułka z masłem")

Pomoże Wam w tym film "Węglowodory – ogarnij chemię z Panem Belfrem", do którego umieszczam link.

Uwagi do filmu:

a) przy omawianiu odmian alotropowych węgla ( ok 8 min filmu) brakuje 4 odmiany, czyli grafenu – jest to super odmiana!!!!!, wyszukajcie w necie lub podręczniku informacji o nim

b) zróbcie z filmu krótką notatkę, która ułatwi Wam zapamiętanie najważniejszych treści

c) oglądacie film do 33 minuty, taki zakres obejmuje cel naszych dzisiejszych zajęć (do pozostałych treści wrócimy)

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Powodzenia

Tytułem małego zakończenia – wszyscy obecnie zdajemy ważny egzamin z życia, z odpowiedzialności w funkcjonowaniu w bardzo trudnej rzeczywistości.

Wy Kochani macie dodatkowy niepokój związany z egzaminami ósmoklasisty. Jestem przekonana, że zdacie oba, jednak ten pierwszy decyduje o czymś WIĘCJ niż o dalszej drodze edukacyjnej. Trzymajcie się i do "zobaczenia" za tydzień?

D. Dubiel

 

JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 8, JAKUB

Topic: On Monday I go to the gym . Utrwalenie nazw dni tygodnia, miejsc w mieście oraz   czynności dnia codziennego.

 1. Na początek utrwalisz poznane słówka
  Kliknij w  linki poniżej. Wybierz opcję fiszki, uczę się albo ćwiczenie, co woliszJ
  https://quizlet.com/204119119/places-in-a-town-flash-cards/
  https://quizlet.com/pl/496304335/days-of-the-week-flash-cards/
  https://quizlet.com/pl/488156230/every-day-activities-flash-cards/
 2. Następnie dokończ zdanie wykorzystując słówka z quizów, w które grałeś
 • On Monday I…………………………….
 • On Tuesday we…………………………………
 • On Wednesday they…………………………..
 • On Thursday  I……………………………………….
 • On Friday they……………………………………………….
 • On Saturday we…………………………………..
 • On Sunday you…………………………………

Kuba

Zapisane zdania zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na maila mzk.spmrocza@wp.pl

Nie zapomnij o karcie pracy z geografii- film o Chinach-również na powyższego maila.

 

HISTORIA, KLASA 8

Witam! Mam nadzieje, że pracujecie systematycznie i zaglądacie na stronę szkoły. W tym tygodniu zajmiemy się tematem: Zimna wojna i wyścig zbrojeń. Zapiszcie temat do zeszytu i przepiszcie z podręcznika nacobezu. Następnie przejdźcie do strony https://notatkizlekcji.pl/historia/zimna_wojna_i_wyscig_zbrojen.html.

Jako utrwalenie tematu zachęcam Was do wykonania prezentacji na tematy: Zimna wojna, wyścig zbrojeń lub rywalizacja w kosmosie (forma dowolna). Gotowe prace prześlijcie na mój adres gigap@onet.pl Osoby, które nie chcą wykonać prezentacji proszę o wykonanie  krótkiego testu pod prezentacją  z tematu i przesłanie odpowiedzi na mój adres(podpisujcie swoje prace).
Do następnego tygodnia! Trzymajcie się!
Grażyna Paliwoda

środa, 25 marca:

MATEMATYKA

Zadania proszę przepisać do zeszytu z matematyki i je rozwiązać.

Zad.1. Na podstawie twierdzenia Pitagorasa oblicz przeciwprostokątną – zobacz rysunek1

Zad.2. Wykonaj dzielenie sposobem pisemnym – zobacz rysunek 2

Zadanie dla Magdy i Wiktorii: na bazie kół (odrysuj od kubka) wykonaj wiosenną żabę – zobacz rysunek 3. Wykonaną żabę wklej do zeszytu.

Pozdrawiam – p. Agnieszka Wojtczak

 

RELIGIA, KLASA 8

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Proszę zapiszcie temat w zeszycie :

TEMAT: DROGOWSKAZY NA DRODZE DO SZCZĘŚCIA.

Powtórzycie dzisiaj 10 przykazań Bożych.

Zapraszam Was do odwiedzenia strony www.Learningapps.org

1. Kliknij na link umieszczony na początku.
2. Uzupełnij brakujące słowa wybierając z listy.
3. Zapisz słowa w zeszycie.
4. Prześlij zdjęcie zapisanych słów na adres wjreligia@wp.pl

Powodzenia

 

GEOGRAFIA (M. Zawieja – Krajewska)

Kochani, powtórzymy dziś naszą wiedzę o Chinach. Obejrzymy film wyprodukowany przez „National Geographic” (trwa 43 minuty).

Do filmu przygotowana jest karta pracy – tekst z lukami, abyście oglądali bardzo uważnie.

Wystarczy kliknąć na poniższy link.

https://www.cda.pl/video/152209998

Miłego oglądania.

 

TECHNIKA (A. Wojtczak)

Przepis na BUŁKI DROŻDŻOWE

 • 0,5 l letniej wody (nie wolno sparzyć drożdży czyli woda nie może być za ciepła)
 • 0,5 łyżki soli
 • 0,5 kostki drożdży
 • 1 łyżka cukru
 • 2 łyżki oleju
 • ponad 0,5kg mąki

Drożdże rozpuścić w wodzie, dodać sól, cukier. Rozmieszać. Wsypać mąkę, dodać olej. Zagnieść ciasto – musi być gęste aby można było „wykulać” bułki. W razie co podsypywać mąką.

Można dodać szpinak rozmrożony i wyciśnięty, ziarna słonecznika, siemię lniane. Dodatki wg uznania.

Kto wykona zadanie niech zrobi zdjęcie telefonem…6 się posypią.

Do zobaczenia w szkole