Klasa 8b

czwartek, 30 kwietnia

HISTORIA

Witam serdecznie na lekcji historii! Na ostatniej lekcji zapoznaliście się z problematyką odbudowy Polski po II wojny światowej i prosiłam Was o wykonanie zadań . Proszę , aby  swoje zadania przysłały do mnie  dzisiaj (czwartek 30IV) do godz.15 następujące osoby:  kl. VIIIb- 2,4,6,9,10,13,17,19,20,23, kl. VIII c- 5,9,10,12,14,15,19,20,22,24., Klasa integracyjna – wszyscy przesyłają zadania na Messenger.
Dzisiaj powiemy jak  żyło się  Polakom  w okresie władzy komunistów w Polsce (czasy stalinizmu). Zapiszcie temat: Polska w czasach stalinizmu. Następnie zapiszcie na  Google temat Polska w czasach stalinizmu notatki z lekcji i przejdźcie na tę stronę .  Zapoznajcie się z prezentacją na stronie( w prezentacji jest aktywny filmik). Po zapoznaniu się z prezentacją obejrzyjcie film pod prezentacją. Następnie otwórzcie test pod prezentacją. Zapisujcie pytania i odpowiedzi do testu w zeszycie. W ten sposób utrwalicie wiadomości z tematu. Chętni mogą wykonać puzzle i quizz- dodatkowo!
Wszyscy przesyłają skan zeszytu z testem na mój adres do niedzieli (3V)!!!

G.Paliwoda

CHEMIA

Witajcie. W dalszym ciągu pracujemy z węglowodorami. Dziś zajmiemy się porównaniem właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Na początek poproszę, abyście skorzystali z linku  http://static.scholaris.pl/main-file/923/porownanie-weglowodorow_57047.jpg Zapoznajcie się z tabelą porównawczą tych związków. Następnie przepiszcie ją do zeszytu przedmiotowego lub wklejcie jej wydruk. Kolejnie otwórzcie załączoną kartę pracy. Wykonajcie zadania w niej zawarte i odeślijcie do mnie celem sprawdzenia.

POKAŻ KARTĘ PRACY

wtorek, 28 kwietnia

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Temat:  Najważniejsze organizacje międzynarodowe i  ich  główne zadania.

Przepisz lub wydrukuj i wklej  polecenia,  wykonaj je  i odeślij  do  04.05.2020 r.   na adres:  sp-wos-8@wp.pl

POKAŻ KARTĘ PRACY

Powodzenia!

JĘZYK ANGIELSKI

Topic: Utrwalenie słownictwa z tematu „świat przyrody”

Dzisiaj sprawdzicie się w zadaniach, w których użyto poznane słownictwo oraz w poleceniach  do rozumienia tekstu  z tematyki „świat przyrody”.

Patrz załączona karta pracy. Wykonajcie zadania od 1-6.                  POKAŻ KARTĘ PRACY

Klucz do zadań ukaże się na następnej lekcji. Powodzenia.

poniedziałek, 27 kwietnia

JĘZYK NIEMIECKI

Guten Tag,
dziś lekko "odkurzymy" czas przeszły Perfekt
Zapiszcie w zeszytach:

Thema: Was hat das Krümelmonster ( Ciasteczkowy Potwór) an Ernie geschrieben?

Czas przeszły Perfekt= osoba + czasownik odmieniony haben ( gdy jest przemieszczanie się) + reszta zdania + czasownik w czasie przeszłym ge…t ( dla regularnych) / ….ge….t ( w rozdzielnie złożonych) / ge…..n ( w nieregularnych)
Następnie wypełnijcie kartę pracy ( jest w załączniku) i odeślijcie mi ją do 3 maja na adres plinasloma@gmail.com.

POKAŻ KARTĘ PRACY

To zadanie jest dla wszystkich uczniów kl. 8b i wszyscy otrzymają za nie oceny 🙂
Wszystkich pozdrawiam
Paulina Słoma

czwartek, 23 kwietnia

JĘZYK ANGIELSKI

Na początek zapraszam do powtórzenia słownictwa o pogodzie i porach roku następnie proszę każdego o rozwiązanie poniższego quizu. Można najpierw poćwiczyć w opcji „fiszki” a potem zagrać

https://quizizz.com/join/quiz/58dfd9a6b907d2d254cfcc14/start?from=soloLinkShare&referrer=5e6e8601d3b944001bbf4c06

Wysyłacie zdjęcie Waszego wyniku KONIECZNIE z Waszym imieniem i nazwiskiem do czwartku do 20.00.

A teraz temat nowej lekcji.

Topic: Plants and animals- przypominamy nazwy zwierząt i słownictwa dotyczącego roślin.

Podręcznik strona 112, zaglądacie na zadanie 5 i staracie się przypomnieć sobie jak najwięcej nazw zwierząt. Zapisujecie je do zeszytu wraz  z tłumaczeniem (patrz słowniczek strona 119. Następnie pracujecie nad wymowa- pomoże Wam w tym quiz na quizlecie. Wchodzicie w link:

https://quizlet.com/pl/277492569/unit-13-animals-flash-cards/

Pracujemy teraz nad słownictwem związanych z roślinkami- głównie z częściami roślin (taka trochę biologia po angielsku).

Wejdźcie na quiz:

https://quizlet.com/pl/277492339/unit-13-plants-flash-cards/

(ćwiczcie wymowę, pisownię itd.)

Zapiszcie te 8 pojęć w zeszycie wraz z tłumaczeniem (patrz słowniczek strona 119)

Narysuj w zeszycie  drzewo i kwiatka, podpisz na tych obrazkach słówka, które znalazły się w quizie o roślinkach.

Pozdrawiam

CHEMIA

Kochani, dziękuję Wam za zaangażowanie w pracę na zdalnych lekcjach chemii. Ostatnio działaliście z alkenami. Dziś kolejny rodzaj węglowodorów – alkiny. Wykonaj ćwiczenia z załącznika i odeślij do sprawdzenia. Pozdrawiam

POKAŻ KARTĘ PRACY

HISTORIA

Dzień dobry ! Witam na kolejnej lekcji historii w ramach zdalnego nauczania. Cieszę się ,że większość z Was systematycznie zagląda na lekcje historii. Niestety musiałam ocenić ocenami niedostatecznymi  za pracę na lekcji osoby , które nie kontaktują się ze mną. Będę nadal oceniać aktywność i pracę  na lekcji. Proszę o poważne potraktowanie obowiązku uczestnictwa w zajęciach!!!!!
Na ostatniej lekcji zapoznaliście się z okolicznościami przejęcia władzy przez komunistów w Polsce. Dzisiaj przeanalizujemy  jakie  Polska  poniosła straty w wyniku II wojny światowej i w jaki sposób Polacy odbudowywali swoją ojczyznę po wojnie.

Zapiszcie temat: Powojenna odbudowa.
Zapiszcie w Google Powojenna odbudowa Polski notatki z lekcji i przejdźcie na stronę. Następnie
 zapoznajcie się z prezentacją . Obejrzyjcie film pod prezentacją . Kolejny krok to  rozwiązanie testu i quizzu pod prezentacją i zapisanie pytań i rozwiązań do zeszytu. Chętni mogą wykonać  tekst z uzupełnieniami ( za dodatkowe plusy ).
Wszyscy zadania wykonują , ale nie przesyłacie do mnie . Na następnej lekcji podam numery osób, które prześlą  wykonane zadania na mój mail lub messenger oraz podam czas na przesłanie zadań. 
Pozdrawiam Was wiosennie!
G.Paliwoda

wtorek, 21 kwietnia

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Temat: Tolerancja i przejawy ksenofobii.

Zad. 1. Wyjaśnij, pojęcia :

a) antysemityzm,

b) rasizm,

c) ksenofobia,

d) nacjonalizm, 

e) szowinizm, 

f) stereotyp,

g) tolerancja.

Zad.2. Określ, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą:

a) nacjonalizm i szowinizm

b) ksenofobia

Zad.3. Wyszukaj informacji w różnych  źródłach informacji na temat Holocaustu. Wyjaśnij, czym był, kiedy miał miejsce oraz  jakie były jego skutki społeczne, gospodarcze i kulturowe.

JĘZYK ANGIELSKI

Topic. The weather forecast. Praca z prognozą pogody, słuchanie ze zrozumieniem i utrwalenie słownictwa dotyczącego zjawisk pogodowych.

Dziś popracujecie ze strona internetową British Council.

Wchodzicie na poniższy link.

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-forecast

 Na początek wchodzicie w „preparation” (nad zdjęciem pana pod parasolem) i wykonujcie zamieszczone tam zdania. Można je sobie sprawdzić klikając „finish” lub spróbować zrobić kilka razy „try again”

Następnie zaznajamiacie się z zadaniami pod zdjęciem….

-check your understanding: matching

-check your understanding- gap fill typing

Następnie słuchacie (klikając pod zdjęciem  pana z parasolem)  tyle razy, ile Wam potrzeba i wykonujecie zadania („matching”-dopasowujecie do zdań słowa z łapkami i gap fill typing-uzupełniacie luki zgodnie z nagraniem)

Każde zadania ma opcję sprawdzenia. Powodzenia!

Na czwartek bądźcie przygotowani z dwóch ostatnich lekcji, będzie zadanie na ocenę.

W ramach powtórki i przygotowań polecam:

https://www.ang.pl/slownictwo/pogoda-po-angielsku

poniedziałek, 20 kwietnia

JĘZYK NIEMIECKI

Dzień dobry po przerwie wielkanocnej.

Wracamy do zdalnej nauki.

Dziś nauczycie się bardzo przydatnych zwrotów. W kwadratowych nawiasach: wymowa. Najpierw zapiszcie temat lekcji i notatkę, która jest pod nim. Następnie poćwiczcie na Quizlecie.

https://quizlet.com/join/rX2MAYW2r

Uwaga: Wasza obecność i kilkanaście minut, które poświęcicie na ćwiczenia, są dla mnie podstawą do wpisania obecności na lekcji i do postawienia Wam oceny za aktywność.

Stunde

Thema: Zwroty grzecznościowe w j. niemieckim

Jak leci?/Jak się masz? – Wie geht’s? [ wi gejts]

Dziękuję, dobrze. – Danke, gut.

Dziękuję, tak sobie.- Danke, es geht .[danke, es gejt]

Przepraszam! – Entschuldigung! [entszuldigung]

Proszę (bardzo)! – Bitte (schön)!

Dziękuję (bardzo)! – Danke (schön)!

Nie ma za co! –Gern geschehen!/Nichts zu danken! [gern geszejen]/ [nyśts cu danken]

Na zdrowie! (gdy ktoś kichnie)- Gesundheit! [gezundhajt]

Udanej podróży!/Szerokiej drogi! – Gute Reise! [ gute rajze]

Trzymaj się!/Sprawuj się dobrze! – Mach’s gut!

Dobrej zabawy!- Viel Spaß!  [fil szpas]

Poproszę…/Chciał(a)bym… – Ich möchte… [yś myśte…]

Czy tu jest wolne? – Ist es hier frei? [yst es hijer fraj]

Przykro mi. – Es tut mir leid. [ es tut mijer lajd]

Czy może mi Pan/i pomóc? – Können Sie mir helfen? [kynnen zi mijer helfen]

Alles Gute !- Wszystkiego dobrego !

Gleichfalls- Nawzajem [glajśfals]

Proszę powtórzyć! – Wiederholen Sie bitte! [widerholen zi byte]

czwartek, 16 kwietnia

HISTORIA

Dzień dobry! Cieszę się z kolejnej  "lekcji na odległość". Większość z Was kontaktuje się ze mną systematycznie, ale są osoby, które nie wysyłają do mnie wykonanych zadań .Można się ze mną kontaktować drogą mailową lub przez messenger i mmsy. Brak wiadomości oceniany będzie oceną niedostateczną za prace na lekcji. Proszę terminowo przysyłać zadania! Podpisujcie się!
Dzisiaj zastanowimy się jak doszło do przejęcia władzy przez komunistów w Polsce ?
Zapiszcie temat w zeszycie: Początki władzy komunistów w Polsce. Następnie przejdźmy na stronę
https://epodreczniki.pl/a/przejecie-wladzy-przez-komunistow-w-polsce/DfESY8DvJ. Analizujemy tekst, mapy , filmiki i wykonujemy kolejno ćwiczenia , które zapisujemy w zeszycie. Postarajcie się wykonać jak najwięcej ćwiczeń , czasami trzeba odwołać się do podręcznika lub internetu. Ćwiczenie 15  jest dla chętnych za dodatkową ocenę. Na zdjęcia wykonanych ćwiczeń czekam do następnej środy, czyli do 23 kwietnia . Powodzenia!
G. Paliwoda

JĘZYK ANGIELSKI

Odpoczywamy póki co od zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

Zróbcie z zeszycie zakładkę i zapiszcie nazwę nowego bloku tematycznego, a będzie to ŚWIAT PRZYRODY.

Następnie zapiszcie temat: The weather and the seasons. Powtarzamy nazwy zjawisk pogodowych i nazwy pór roku.

Otwórzcie Wasze podręczniki na stronie 112 i patrząc na znajdujące się tam obrazki  spróbujcie przypomnieć sobie słówka związane z pogoda i porami roku. Dużo pamiętaliście?

Proponuje przypomnienie wykorzystując zadanie 1 na stronie 112. Zapisujecie do zeszytu znajdujące się tam słowa wraz z tłumaczeniem, które znajdziecie w słowniczku na stronie 119. Wymowę sprawdzicie i przećwiczycie wykorzystując grę/quiz ze wszystkimi jej opcjami

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets

(wybieracie unit 13 The weather)

Kolejne zadanie to polecenie nr 2 na stronie 112, uzupełniacie zdania wykorzystując słowa z wcześniejszego zadania. Uzupełnione słowa wpisujecie do zeszytu.

Ostatnie polecenie na dziś to powtórka nazw pór roku, poszukajcie ich nazwy w słowniczku na stronie 119, zapiszcie do zeszytu, a następnie prze ćwiczcie w kolejnym quizie na stronie macmillam quizlet

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets

(wybieracie unit 13 The seasons)

środa, 15 kwietnia

CHEMIA

Witajcie po krótkiej przerwie. W załączniku znajdziecie kolejną lekcję, tym razem o węglowodorach nienasyconych – alkenach. Zajmiemy się ich budową i właściwościami. Jako potwierdzenie swojego zaangażowania prześlijcie do mnie, do piątku, fotografie wykonanych ćwiczeń. Pozdrawiam

POKAŻ ZAŁĄCZNIK

środa, 8 kwietnia

JĘZYK NIEMIECKI

Dzisiejsze zadanie to kilka słówek związanych z Wielkanocą.

Zapiszcie w zeszytach:

Stunde

Thema: Was bringt der Osterhase? (Co przynosi zając?)

Następnie wydrukujcie i wypełnijcie krzyżówkę (kartę pracy) – wszystkie potrzebne słówka znajdziecie na drugiej stronie karty pracy, po czym wklejcie ją jako notatkę. Jeśli nie możecie wydrukować- zapiszcie te słówka w zeszycie wraz z polskim znaczeniem. 

POKAŻ KARTĘ PRACY

Frohe Ostern !
Paulina Słoma

CHEMIA

Witajcie na kolejnej lekcji z alkanów. Tym razem chciałabym, abyście zgłębili tajemnice reakcji spalania. W załączniku znajduje się karta pracy, która przeprowadzi Was przez ten temat. Bardzo proszę, abyście odsyłali do mnie wykonane zadania i potwierdzali swoją aktywność (schola@interia.pl). Zadawajcie też pytania, chętnie na nie odpowiem. Wiem, że chemia (zwłaszcza taka "na odległość") może przysporzyć trudności. A z uwagi na zbliżający się czas świąteczny życzę Wam spokoju, radości, a przede wszystkim zdrowia. Pozdrawiam – Milena Wojtczak

POKAŻ ZAŁĄCZNIK

wtorek, 7 kwietnia

JĘZYK ANGIELSKI

Topic: Tłumaczenia fragmentów zdań- samoewaluacja.

Wasze dzisiejsze zadanie to  sprawdzenie tłumaczeń części zdań z  zeszłego tygodnia. Mamy nadzieję, że świetnie Wam poszło. Klucz odpowiedzi jest do Waszej dyspozycji.

POKAŻ KLUCZ ODPOWIEDZI

Pozdrawiamy i życzymy spokojnych świąt.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dziękuję za wykonanie zadań, przygotowanie prezentacji i ich odesłanie.  Dzisiaj, w ramach powtórki, do rozwiązania  testy dotyczące ustroju Polski. Proszę wykonać obie wersje i odesłać na adres sp-wos-8@wp.pl do 15.04.2020 r. Powodzenia!

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, życzę Wam i Waszym rodzinom przede wszystkim zdrowia i spokoju.

POKAŻ TEST1                     POKAŻ TEST2

czwartek, 2 kwietnia:

HISTORIA

Dzień dobry ! Cieszę się ,że mam okazję kolejny raz zaproponować Wam spotkanie z historią. Dziękuję za przysłane prezentacje i rozwiązane testy. Proszę , abyście w miarę możliwości wysyłali swoje zadania w formacie pdf.
Dzisiaj zastanowimy się jak mieszkańcy Europy wprowadzali demokrację. w praktyce, czyli jak powstała wspólna Europa?
Zapiszcie temat lekcji Droga ku wspólnej Europie . Na podstawie animacji https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M zanotujcie w zeszytach etapy integracji europejskiej z datami. Wypiszcie też ojców integracji europejskiej z krótkimi informacjami o nich . Wykorzystajcie też materiał zawarty w prezentacji https://notatkizlekcji.pl/historia/droga_ku_wspolnej_europie.htm Następnie wykonajcie quizz pod prezentacją (zdjęcie zaznaczonych odpowiedzi prześlijcie ). Prześlijcie również zdjęcie z zredagowanej notatki w zeszycie. Na wiadomości czekam do 8 kwietnia (środa).
Pozdrawiam!
                                                                                                                   G. Paliwoda

środa, 1 kwietnia:

CHEMIA

Witajcie! Dziękuję, że większość z Was odesłała mi swoje karty pracy o solach (zgodnie z obietnicą załączam kartę z poprawnymi odpowiedziami). Mam nadzieję, że wiadomości zwrotne dotarły. Żałuję tylko, że nie wszyscy się dołączyli. Przed nami kolejna odsłona chemii, tym razem związki o tajemniczej nazwie ALKANY. W załączniku znajduje się opracowanie lekcji, które (mam nadzieję) pomoże Wam zrozumieć, czym są alkany, jakie noszą nazwy i jak tworzyć ich wzory. W razie pytań, piszcie do mnie, chętnie odpowiem 🙂                                   pokaż kartę pracy

wtorek, 31 marca:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dziękuję wszystkim, którzy zrobili  zadania. Gratuluję!  Zapraszam do dalszej pracy.

Temat na dzisiaj: Konflikty międzynarodowe na świecie.

Proszę przepisać lub wydrukować i wkleić przygotowaną notatkę i wykonać wskazane zadania.                 pokaż notatkę

Powodzenia!

JĘZYK ANGIELSKI

Drodzy ósmoklasiści,

Dwie kolejne lekcje spędzicie z tłumaczeniami fragmentów zdań. Ten typ zadania na egzaminie ósmoklasisty przysparza uczniom wiele trudności. Zebraliśmy dla Was zestaw 90 zdań. Spróbujcie je przetłumaczyć.

Zdania znajdziecie na karcie pracy „translation”, wydrukujcie ją i wklejcie do zeszytu lub po prostu przepiszcie zdania do zeszytu. Macie czas do przyszłego poniedziałku (6 kwietnia). Kolejne informacje i szansa na sprawdzenie zdań w przyszły wtorek.                    pokaż kartę pracy

Powodzenia

poniedziałek, 30 marca:

JĘZYK NIEMIECKI

Proszę, abyście  weszli w poniższy link i założyli konto, jeśli jeszcze go nie posiadacie. Na koncie klasowym udostępniłam zestawy słówek do nauki, a dzięki rejestracji będę mogła zobaczyć postępy (rejestracja jest oczywiście darmowa):

https://quizlet.com/join/rX2MAYW2r

Przejdźcie przez etapy:

UCZ SIĘ

– fiszki

– ucz się

– pisanie

– ćwiczenie

– test

GRAJ

– dopasowania ( tu można dodatkowo jeszcze zarobić piątkę )

Uwaga- próba oszustwa nie wchodzi w grę! Mam podgląd, kto tylko się zalogował i na tym skończył swoją przygodę z wyznaczonymi słówkami, a kto faktycznie ćwiczył. Oceny tylko dla uczciwych.

Jak już opanujecie słówka- zapraszam do zabawy- Graj – Dopasowania. Osoba, która będzie miała najlepszy czas, otrzyma dodatkowo piątkę za swą pracę  (o tym wspomniałam wyżej).

Przyjemnej nauki

Paulina Słoma

czwartek, 26 marca

CHEMIA

Drodzy uczniowie.
W związku z zaistniałą sytuacją ruszamy w dalszą drogę z chemią w nieco inny sposób. Jest to sytuacja nowa dla wszystkich, ale mam nadzieję, że sobie z nią poradzimy. Chciałabym wrócić do naszych soli. Zapewne pamiętacie, że umówieni byliśmy na test. Chciałabym zmienić formę sprawdzenia Waszych wiadomości i umiejętności. Proponuję, abyście rozwiązali załączoną kartę pracy. Wypełnioną odeślijcie do mnie pod adres e-mail schola@interia.pl w dowolnym formacie (mogą być także fotografie) do czwartku 26 marca. Gdyby ktoś w związku z tym napotkał problem, proszę o informację zwrotną.
Pamiętajcie, abyście podczas rozwiązywania zadań wykazali się samodzielnością!
Pozdrawiam – Milena Wojtczak

 

JĘZYK ANGIELSKI

Mam nadzieję ,że zadane testy ósmoklasisty są już gotowe. W załączniku odnajdziecie klucz odpowiedzi. Wasze zadanie na dziś to samoocena Waszej pracy.

Umilić czas możecie sobie utrwalając słownictwo. Wystarczy kliknąć w wybrany link.

https://quizlet.com/subject/repetytorium-%C3%B3smiklasisty-Macmillan/

We wtorek pojawią się nowe polecenie powtórkowe do egzaminu.

PrzyjemnoścI

https://quizlet.com/subject/repetytorium-%C3%B3smiklasisty-Macmillan/

 

HISTORIA

Witam! Mam nadzieje, że pracujecie systematycznie i zaglądacie na stronę szkoły. W tym tygodniu zajmiemy się tematem: Zimna wojna i wyścig zbrojeń. Zapiszcie temat do zeszytu i przepiszcie z podręcznika nacobezu. Następnie przejdźcie do strony https://notatkizlekcji.pl/historia/zimna_wojna_i_wyscig_zbrojen.html.

Jako utrwalenie tematu zachęcam Was do wykonania prezentacji na tematy: Zimna wojna, wyścig zbrojeń lub rywalizacja w kosmosie (forma dowolna). Gotowe prace prześlijcie na mój adres gigap@onet.pl Osoby, które nie chcą wykonać prezentacji proszę o wykonanie  krótkiego testu pod prezentacją  z tematu i przesłanie odpowiedzi na mój adres(podpisujcie swoje prace).
Do następnego tygodnia! Trzymajcie się!
Grażyna Paliwoda

środa, 25 marca:

JĘZYK POLSKI

Temat: Wojenna groza-nieludzki świat.

  1. Przeczytajcie z gatunku literatura faktu tekst Karoliny Lanckorońskiej „Wspomnienia wojenne”-s.128.
  2. W zeszycie wykonajcie zadanie 1 s.130,a resztę zadań przeanalizujcie ustnie.
  3. Przed czym nas współczesnych, przestrzegają rozważania autorki? Na co zwracają uwagę? – wypowiedz się pisemnie w kilku zdaniach.

 

Przed 25 marca:

BIOLOGIA  (A. Pawlak, Ż. Chylewska)

Lekcja 1. Temat: Pasożytnictwo

1. Przepiszcie do zeszytu temat lekcji.

2. Przypomnijcie sobie, czym jest oddziaływanie antagonistyczne.

3. Obejrzyjcie filmik pt. „Pasożytnictwo”

4. Otwórzcie podręczniki na stronie 107.

5. Na podstawie podręcznika sformułujcie definicje i zapiszcie je w zeszycie:

  • pasożytnictwo
  • pasożyty wewnętrzne
  • pasożyty zewnętrzne

5. Na podstawie podręcznika wypiszcie: cechy przystosowania organizmów do pasożytnictwa.

6. W celu utrwalenia wiadomości uzupełnijcie kartę pracy korzystając z podręcznika (wydrukujcie ją i wklejcie do zeszytu, lub ręcznie przepiszcie do zeszytu).

 

INFORMATYKA (M. Kaźmierczak)

Pozdrawiam moją grupę smiley

Osobom zainteresowanym programowaniem proponuję przygodę z programem Scratch. Na początek warto zainstalować sobie program (wtedy do pracy nie trzeba połączenia z Internetem) – W RAZIE POTRZEBY poproście o pomoc swoich rodziców lub inną dorosłą osobę. Program Scratch w wersji offline jest darmowy i możecie go pobrać z następującej strony:

https://scratch.mit.edu/download/scratch2

Do sprawnego działania programu potrzeba najnowszej wersji Adobe AIR i od tego programu zacznijcie instalację. Kolejny krok – pobranie i instalacja Edytora Scratcha Offline.

Wystarczy kilka kliknięć i gotowe! Możecie zaczynać pracę z programem – to ta ikonka z rudym kotem.

Gdyby okazało się, że po zainstalowaniu programu polecenia nie wyświetlają się w języku polski tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=zjP4XeMsv8o znajdziecie instrukcję jak ustawić język polski.

Na początek proponuję Wam obejrzenie filmu „Scratch – podstawy pracy z programem” (www.youtube.com) a potem zachęcam do eksperymentowania.

Dobrej zabawy i ciekawych pomysłów

 

JĘZYK POLSKI (D. Becker)

Zaczynamy zdalne nauczanie. Korzystamy z planu lekcji i tematów zaplanowanych na każdy dzień. Materiały są dostępne na stronie szkoły. Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu, może skorzystać z mojej pomocy, tj. prześlę informację na dany dzień telefonicznie.

Jak pracujemy? Zapisujemy temat w zeszycie, zaczynając od 16 marca i do zeszytu zapisujemy 2 wybrane zadania z linków pod tematem. Kontaktujemy się drogą mailową  – dorota-becker@wp.pl, messenger-grupy lub dzwoniąc do mnie.

8b rozwiązuje test 2, to te, które Wam zamówiłam, macie je w domu, rozwiązanie podam w piątek.

 

Fizyka (M. Głowacki)

Proszę zapoznać się z tematem: Czy można wydobyć dźwięki z kieliszków?

na stronie https://epodreczniki.pl/b/czy-mozna-wydobyc-dzwieki-z-kieliszkow/Py9vUtx5

Po przeczytaniu wprowadzenia i obejrzeniu filmu

należy wykonać interaktywne ćwiczenia 1- 8.

Pozdrawiam.

 

HISTORIA (G. Paliwoda)

Wejść na adres  https://notatkizlekcji.pl/historia/konflikt_na_bliskim_wschodzie.html i po zapoznaniu się z tematem zrobić zadania w zeszycie lub na kartce:

1. Połącz przywódców z państwami, na których czele stali:

Saddam Husajn                                  Izrael

Dawid Ben Gurion                               Egipt

Ajatollah                                            Irak

         Iran

2.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii Bliskiego Wschodu (wpisz cyfry w kolejności 1-4 )

a wojna sześciodniowa(…),

b kryzys sueski(…)

c.wojna o niepodległość (…),

d. wojna Jom Kippur(…)

3.Wykonaj quiz po temacie

 

MATEMATYKA (A. Dziamecka)

Rozwiązujemy testy  5 pierwszych testów do 27 marca. W razie problemów z jakimś zadaniem kontaktujemy się na grupie Messenger (sprawdzian).

Do powtórki wiadomości o bryłach wykorzystajcie portal gov.pl – zdalne lekcje, dobrze opracowane to się przyda. Praca klasowa z brył po powrocie do szkoły.

Powodzenia.

 

RELIGIA (ks. A. Rożniakowski)

"Szczęść Boże, codziennie modlimy się z ks. Proboszczem za was na różańcu o 20:30 w naszym parafialnym kościele.
Najważniejszą partią materiału w 2. sem. jest PRAWO NATURALNE I SUMIENIE. Ponieważ nie da się tego nauczyć na odległość, dlatego przygotowuję wam materiał w formie pytań i odpowiedzi o:
 
 
a dalej pojawią się materiały o:
2. sakramencie pokuty (treści powtórzeniowe oraz nowe zagadnienia),
3. o grzechu w ogólności (powtórzenie)
4. 'grzechy główne', 'grzechy cudze', 'grzechy przeciw Duchowi Świętemu' (nowy materiał).
 
Otrzymacie również materiały do ćwiczeń, pomagające sprawdzić zdobytą wiedzę, proszę je uzupełnić i ich NIE WYRZUCAĆ BĘDĄ POTRZEBNE PO POWROCIE DO SZKOŁY.
KS. ADAM

 

JĘZYK NIEMIECKI (P. Słoma)

Proszę wejść na stronę https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/grammatik/prapositionen-mit-dativ/praepositionen-mit-dativ/4197
i wypełnić przykłady 1-8 oraz 1-6. Następnie przetłumaczcie wszystkie zdania z tej kartki i prześlijcie na adres plinasloma@gmail.com.

Uwaga! To nie jest zadanie dla chętnych, lecz dla wszystkich.

Macie czas do soboty.

Viel Spaβ beim Lernen

 

CHEMIA (M. Wojtczak)

W ramach wprowadzenia do chemii organicznej proszę o rozwiązanie załączonej karty pracy.

 

CHEMIA (M. Wojtczak)

Kochani uczniowie. Proszę, abyście w ramach powtórki przed testem z soli prześledzili film z cyklu "Ogarnij chemię z Panem Belfrem" SOLE #E6. Film znajdziecie na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=btTf9PVc-0o

 

JĘZYK ANGIELSKI (M. Zawieja – Krajewska)

Przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  rozwiązujecie testy do egzaminu ósmoklasisty. Znajdują się one w Waszym zeszycie ćwiczeń na stronach 86-115, pomijacie zadania ze słuchu (czyli zadania 1-5). Dodatkowa prośba do zadania 14, czyli „pisania”. Do końca przyszłego tygodnia – czyli do 27 marca proszę  przesłać na mój adres mailowy zrealizowany jeden pisemny temat. Testy rozwiązujecie do 27 marca, wtedy pojawi się klucz odpowiedzi.

Adres mailowy: mzk.spmrocza@wp.pl

 

WOS (J. Piotrowska – Tojza)

Lekcja 1.

Dzień dobry!

W związku z  zaistniałą sytuacją pracujemy zdalnie.  Przesyłam Wam zadania, które należy wykonać do 20.03.2020r. Odpowiedzi proszę przesłać na adres @  sp-wos-8@wp.pl

Zadania będą wymagały od Was: śledzenia informacji w środkach masowego przekazu, umiejętności wyszukiwania informacji, analizy tekstów  źródłowych oraz syntezy i analizy informacji.

Powodzenia!  Pozdrawiam!

Zadanie 1.

W Konstytucji RP oraz innych dostępnych źródłach wyszukaj informacji i odpowiedz na pytania:

  • Jakie są rodzaje stanów nadzwyczajnych, które można wprowadzić w Polsce?
  • Kto i na jakiej podstawie, w oparciu o jakie prawo i wjakich sytuacjach może wprowadzić poszczególne rodzaje stanów nadzwyczajnych?
  • Na jakie ograniczenia powinni być przygotowani Polacy w sytuacji, gdy zostanie ogłoszony jakikolwiek ze stanów nadzwyczajnych?

Zadanie 2.

Polacy znani są z tego, że w sytuacjach wyjątkowych, dramatycznych, potrafią się jednoczyć i solidaryzować. Na podstawie doniesień medialnych i własnych obserwacji uzasadnij tę tezę. Pamiętaj, by wykorzystać w uzasadnieniu min.10 konkretnych przykładów działań/zachowań.

Zadania wykonaj do 23.03.2020 r. i odeślij na adres sp-wos-8@wp.pl

 

INFORMATYKA (M. Kaźmierczak)

Uczniów posiadających konto w PixBlocks proszę o rozwiązanie do końca tygodnia kolejnych 10 zadań.