Klasa 8a

czwartek, 30 kwietnia

HISTORIA

T:Polski Październik.

I. Zapoznaj się z tekstem str.182-186.

II.W zeszycie udziel odpowiedzi:

1.Przedstaw wydarzenia czerwcowe w Poznaniu w 1956r.

2.Opisz przykłady odwilży w Polsce po objęciu władzy przez W. Gomułkę.

III.Zadania do przesłania dla chętnych-30.04.

CHEMIA

Witam Kochani na kolejnych zajęciach z chemii

Na początek uwaga ogólna dotycząca tego, jak sobie radzicie z węglowodorami. Na podstawie sprawdzonych do tej pory prac widzę, że dobrze radzicie sobie ze wzorami sumarycznymi, gorzej ze wzorami strukturalnymi. Zapominacie o liczeniu w tych wzorach wiązań przy atomach węgla (muszą być 4 kreski przy każdym z nich). W alkanach atomy węgla łączą się tylko pojedynczymi wiązaniami (kreskami), więc liczenie jest proste. W alkenach jest w jednym miejscu wiązanie podwójne, a w alkinach, które dzisiaj bliżej poznamy, potrójne. Przy wzorach półstrukturalnych sumujecie atomy wodoru przy danym atomie węgla, połączenia w "łańcuchu" robicie tak, jak we wzorze strukturalnym.

Ćwiczenie wstępne: podaj wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne następujących węglowodorów: ( zwróć uwagę na zakończenie literowe nazwy, by zastosować odpowiedni wzór ogólny do wyliczenia atomów wodoru)

metan

penten

butan

propen

Przechodzimy do dzisiejszych zajęć, na których poznamy bliżej alkiny!!!

Temat: Węglowodory nienasycone – alkiny

 1. Alkiny to węglowodory, w których pomiędzy atomami węgla w łańcuchu węglowym występuje w jednym miejscu wiązanie potrójne (zapisywane we wzorach strukturalnych i półstrukturalnych jako trzy kreski).

2.Wiązanie potrójne sprawia, że alkiny są węglowodorami nienasyconymi o dużej aktywności chemicznej.

3. Wzory sumaryczne alkinów tworzymy na podstawie wzoru ogólnego – jest to jednocześnie wzór na szereg homologiczny

Wzór ogólny alkinów – CnH2n-2              n – liczba atomów węgla

4. Nazwy alkinów tworzy się od odpowiednich nazw węglowodorów nasyconych, czyli alkanów, zamieniając końcówkę -an na -yn( lub in) np. etyn, propyn, butyn, pentyn

Ćwiczenie 4.1. Podaj wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne alkinów z pkt.4

Ćwiczenie 4.2. Podaj nazwy i wzory sumaryczne alkinów o 6 i 7 atomach węgla w cząsteczce.

( pomoże Wam w tym materiał z linku https://www.youtube.com/watch?v=B6auTuMUxjA )

5. Pierwszym w szeregu homologicznym alkinów (tym samym najprostszym) jest etyn zwany inaczej acetylenem.

6. Jest to gaz, który możemy otrzymać w reakcji węglika wapnia (karbidu) z wodą

Ćwiczenie 6.1. Po obejrzeniu materiału filmowego – link https://www.youtube.com/watch?v=4p2EuMHgm30

a) wyjaśnij, jak można otrzymać etyn ( acetylen) i podaj równanie reakcji

b) podaj równania reakcji spalania  całkowitego  i niecałkowitego do CO i wody oraz C i wody( na podstawie filmu lub z podręcznika str.141)

7. Etyn (acetylen) z uwagi na potrójne wiązanie w cząsteczce jest bardzo aktywny chemicznie – powoduje odbarwienie wody bromowej w reakcji przyłączania. W zrozumieniu tego procesu pomoże Wam film

https://www.youtube.com/watch?v=hIlFjgg8AG0

Ćwiczenie 7.1. Napisz za pomocą wzorów strukturalnych i sumarycznych równanie reakcji przyłączania bromu do etynu ( film lub podręcznik str.142)

Zadanie domowe – zad. 1 str.144

Proszę o przesłanie zdjęć ze zrobionym ćwiczeniem wstępnym, notatką oraz zadaniem domowym następujące osoby – podaję numery z dziennika: 2, 5, 8, 9, 10, 15, 18, 22

adres: m.dubiel2@o2.pl

termin: 05.05.2020 – pozdrawiam Dubiel

wtorek, 28 kwietnia

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Temat:  Najważniejsze organizacje międzynarodowe i  ich  główne zadania.

Przepisz lub wydrukuj i wklej  polecenia,  wykonaj je  i odeślij  do  04.05.2020 r.   na adres:  sp-wos-8@wp.pl

POKAŻ KARTĘ PRACY

Powodzenia!

poniedziałek, 27 kwietnia

JĘZYK NIEMIECKI

Witam 

Thema- Ich muss lernen.

Cel potrafię używać czasowniki modalne.

Na ostatniej lekcji poznaliście czasowniki modalne (tabelka)

Proszę ją otworzyć!

1.     Zapisz zdania po niemiecku ( w zeszytach)

Ja chcę

Ty chcesz

My chcemy

Oni chcą

Ty musisz

Ona musi

Wy musicie

Oni muszą

On musi

Ja powinienem

Ty powinnaś

My powinniśmy

Wy powinniście

Ja mam pozwolenie

Ty masz pozwolenie

On ma pozwolenie

My mamy pozwolenie

Wy macie pozwolenie

Oni mają pozwolenie.

Zapisane przetłumaczone zdania prześlij do sprawdzenia na ocenę na maila tokasia1@o2.pl  do środy 29.04.20.  (tylko zad 1.)

przypominam – wollen-chcieć, mussen-musieć, sollen-mieć powinność, 

durfen – mieć pozwolenie

2.     Przetłumacz na język niemiecki

pływać, uczyć się, czytać, tańczyć, grać, spać, jeść, pić.

Wszystko proszę zapisać w zeszytach

Życzę Wam dużo zdrówka, wytrwałości . Pozdrawiam

piątek, 24 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Temat: „Nie spoczywaj na lajkach” – wieloznaczność słów słownictwie języku

W słownictwie bardzo często wykorzystujemy wieloznaczność , ponieważ wiele wyrazów ma więcej niż jedno znaczenie. Wynika to między innymi stąd, że naturalną właściwością umysłu ludzkiego jest szukanie podobieństwa wyglądu lub funkcji tego, co nowe, do tego, co już jest dobrze znane. To zapewne decyduje o występującej w wielu językach wieloznaczności takich słów, jak noga (ludzka i stołowa), dziób (ptaka i statku), nos (część ludzkiej twarzy i część buta), itp.

1. Podaj 5 innych przykładów wyrazów, które należą do takich wieloznaczności. Podaj ich znaczenia. Jak nazywamy takie wyrazy, które tak samo brzmią, a mają różne znaczenie?

2. Wieloznaczność może również wyrażać się w tzw:” grze słów”. Obejrzyjcie reklamę https://www.youtube.com/watch?v=3k1QsX7gtmc i opiszcie na czym polega użyta w niej gra słów.

3. Wieloznaczność można interpretować na swój indywidualny sposób .Wytłumaczcie, jak rozumiecie podane hasła:

·        Im dłuższej czekasz na przyszłość, tym będzie ona krótsza;

·        Nie rozmawiaj z nieznajomymi, bo jeszcze kogoś poznasz;

·        Wstałam rano, a świat już czekał u moich drzwi;

·        Nie krzywdź drzew, bo dostaniesz z liścia 

czwartek, 23 kwietnia

HISTORIA

T: Stalinizm w Polsce .

I. Przeczytaj tekst  , str. 176-181.

II. W zeszycie do podanych haseł dopisz przykłady stalinizacji w Polsce .

1. Działacze PPR i PZPR . 

2. System monopartyjny .

3. Walka z Kościołem . 

4. Oświata i kultura .

5. Próba kolektywizacji . 

6. Konstytucja z 1952 r .

7. Kiedy i z jakich partii powstała PZPR , rozwiń skróty 

Zadania prześlij 27.04 .

CHEMIA

Witam Kochani na kolejnych zajęciach z chemii

Na początek małe ćwiczenie wstępne do wykonania w zeszycie!!!

Podaj nazwę, wzór sumaryczny, wzór strukturalny i półstrukturalny alkanu i alkenu o 5 atomach węgla.

(oczywiście możesz odliczyć na palcach, aby sprawdzić nazwę, pamiętaj również -an, to alkan i ma wszystkie wiązania pojedyncze,  -en, to alken i ma jedno wiązanie podwójne, pamiętaj również, że każdy atom węgla we wzorze strukturalnym musi mieć swoje 4 kreski, czyli wiązania)

Zanim przejdziemy do nowych treści, przypomnijmy sobie ostatnie zagadnienie z chemii organicznej.

Poznaliśmy bliżej węglowodory nienasycone o jednym podwójnym wiązaniu pomiędzy atomami węgla, czyli alkeny.

Pierwszym związkiem w szeregu homologicznym alkenów jest eten. Wiecie już, że jest on gazem palnym (dośw. str.134 podręcznik)

Dzisiaj poznamy inne jego chemiczne "talenty" związane z aktywnością chemiczną, będą to reakcje przyłączania i polimeryzacji. Zapewniam Was, że każdy może się ich nauczyć, gdyż są przystępne. Pomoże Wam w tym materiał filmowy oraz podręcznik – no to ruszamy!

NOTATKA

Temat: Reakcje przyłączania i polimeryzacji.

1. Alkeny, jako węglowodory nienasycone ( jedno podwójne wiązanie) są bardziej aktywne (reaktywne) chemicznie niż alkany, czyli węglowodory nasycone (wszystkie wiązania pojedyncze).

2. Jedną z charakterystycznych reakcji dla węglowodorów nienasyconych jest reakcja przyłączania (addycji). Polega ona na rozerwaniu jednego z wiązań w wiązaniu wielokrotnym np. podwójnym i przyłączeniu w wolne miejsca innego pierwiastka np . bromu, wodoru, chloru

3. Badanie reaktywności etenu – analiza dośw. 9.6.( str. 134 podręcznik oraz krótki filmik

https://www.youtube.com/watch?v=m7Cwsn9xE8Q

Wynik: Po dodaniu do etenu wody bromowej lub manganianu(VII) potasu następuje odbarwienie  tych roztworów

Wniosek: Odbarwienie nastąpiło w wyniku reakcji przyłączania np. bromu do etenu (przepisz ze str.135 przebieg reakcji strukturalnie i sumarycznie)

4. Związki nienasycone nie tylko przyłączają atomy innych pierwiastków, ale w odpowiednich warunkach, mogą też łączyć się ze sobą i tworzyć długie łańcuchy – jest to reakcja polimeryzacji, w której małe, pojedyncze cząsteczki – monomery – łączą się w wielkie cząsteczki, zwane polimerami.

( TERAZ ODSYŁAM WAS DO MARERIAŁU FILMOWEGO, dzięki któremu zrozumiecie lepiej nowe treści i poradzicie sobie z zadaniem domowym

UWAGA: materiał filmowy dotyczący dzisiejszych zajęć rozpoczyna się od ok 53min45sek  kończy ok 1godz22min10sek – tj. ok 28minut oglądania i przyjemnej nauki)

 https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Zadanie domowe:

1. Na podstawie materiału filmowego oraz podręcznika str. 136 przedstaw zapis reakcji polimeryzacji – otrzymywania polietylenu z etylenu (etenu).

2. Na podstawie wyżej wymienionych źródeł podaj przykłady zastosowania polietylenu.

3. Na podstawie materiału filmowego wyjaśnij dlaczego w akcjach charytatywnych zbieramy tylko nakrętki, a nie całe butelki plastikowe.

UWAGA:

Następujące osoby prześlą mi materiał z dzisiejszych zajęć (ćwiczenie wstępne, notatka, zadanie domowe) na adres m.dubiel2@o2.pl do 25.04.2020, podaję numery z dziennika

VIIIa : 6, 7, 12, 16, 17, 20

Pozdrawiam Dubiel

środa, 22 kwietnia

JEZYK POLSKI

Temat: „Artysta” Sławomir Mrożek – test

Wrócimy dziś jeszcze raz do tekstu St. Mrożka „Artysta” . Przeczytajcie załączony tekst i wykonajcie zadania. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie. Test wraz z tekstem zawiera 3 strony dostępne w załączniku.

STRONA 1                         STRONA 2                          STRONA 3

Na odpowiedzi czekam jak zwykle do godz. 19.

wtorek, 21 kwietnia

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Temat: Tolerancja i przejawy ksenofobii.

Zad. 1. Wyjaśnij, pojęcia :

a) antysemityzm,

b) rasizm,

c) ksenofobia,

d) nacjonalizm, 

e) szowinizm, 

f) stereotyp,

g) tolerancja.

Zad.2. Określ, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą:

a) nacjonalizm i szowinizm

b) ksenofobia

Zad.3. Wyszukaj informacji w różnych  źródłach informacji na temat Holocaustu. Wyjaśnij, czym był, kiedy miał miejsce oraz  jakie były jego skutki społeczne, gospodarcze i kulturowe.

poniedziałek, 20 kwietnia

JĘZYK NIEMIECKI

Thema – Ich will in die Schule gehen!

Cel – znam czasowniki modalne.

1. Czasowniki modalne to takie czasowniki, dzięki którym łatwiej wyrazisz swój stosunek do treści wypowiedzi- bardzo często używane w języku niemieckim.

wollen-chcieć

können – möchte, umieć, potrafić

durfen – mieć pozwolenie

sollen- mieć powinność

mussen – musieć

2. Przepisz odmianę czasowników z załączonej tabelki, lub wydrukuj ją i wklej do zeszytu.

POKAŻ TABELKĘ

Reszta na następnej lekcji.                

Pozdrawiam 🙂 

Tabelka pochodzi ze strony ISL Collective – bezpłatnych materiałów do nauki języków obcych.

piątek, 17 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Dlaczego kogut nie został artystą?- Sławomir Mrożek „Artysta”    

1. Zapiszcie 6  nazwisk osób, których uważacie za artystów. Przy każdym nazwisku podajcie własne krótkie uzasadnienie.

2. Przeczytajcie opowiadanie Sławomira Mrożka „Artysta” ( podr. s. 162–163).

3. Zapiszcie, w czym tekst jest podobny do bajek ( przypomnijcie sobie cechy bajki, nie baśni jako gatunku literackiego) a czym się od nich różni.

a) podobieństwo do bajki:

b) różnice:

4. Na podstawie tekstu odpowiedzcie na pytania:

–  Jakie plany życiowe ma kogut?

– Jak chce je zrealizować?

–  Dlaczego nie osiąga swoich celów?

5. Sformułujcie w jednym zdaniu morał, naukę, która płynie z tego opowiadania.

6. Zad. 9 str. 164 (podręcznik)

czwartek, 16 kwietnia

CHEMIA

Witam Kochani na kolejnym spotkaniu z chemią organiczną

W ramach powtórzenia najważniejszych treści wróćcie do filmu i przeanalizujcie ponownie materiał od 12min.27sek. do 33 min

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Teraz wykonajcie w zeszycie następujące ćwiczenie:

Ćwicz. Podaj wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne węglowodorów:

 • butan
 • propyn
 • eten

Ten ostatni węglowodór, czyli eten należy do alkenów, które poznamy dzisiaj bliżej!

NOTATKA:

Temat: Węglowodory nienasycone – alkeny

1. Alkeny są to węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występuje jedno podwójne wiązanie.

2. Alkeny, podobnie jak alkany, tworzą szereg homologiczny, a więc szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach chemicznych, w którym każdy różni się od poprzedniego o jedną grupę – CH2

Przykłady ( przepisz z tabeli – podręcznik str.133 – pięć przykładów podając nazwę, wzór sumaryczny i wzór półstrukturalny, aby utrwalić umiejętność pisania wzorów alkenów obejrzyj krótki film https://www.youtube.com/watch?v=Da3o-0JI8aE)

3. Jednym z ważniejszych alkenów jest eten, zwyczajowo nazywany etylenem ( przepisz z tabeli – podręcznik str.132 wzór sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny etenu)

4. Otrzymywanie etenu – najłatwiej można go otrzymać z polietylenu, czyli tworzywa sztucznego np. z woreczka foliowego w wyniku jego termicznego rozkładu ( analiza doświadczenia 9.4.- podręcznik str.133 oraz krótki filmik) https://www.youtube.com/watch?v=ueeu–Hl1kQ

5. Badanie palności etenu ( analiza doświadczenia 9.5.- podręcznik str.134)

Eten pali się spokojnie bladoniebieskim płomieniem, podobnie jak metan.

6. W zależności od ilości wchodzącego w reakcję tlenu, w procesie spalania możemy otrzymać różne produkty.(Przepisz równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego etenu – podręcznik str. 134)

Zadanie domowe:

1. Od czego zależą właściwości fizyczne alkenów w tym min. stan skupienia ?(podręcznik – górna część treści str. 134)

2. Zadania 1 i 2 podręcznik str. 138

UWAGA

Notatkę i zadanie domowe przesyłają następujące osoby (podaję nr z dziennika)

kl 8a numery 1, 4, 13, 19, 21, 23

adres: m.dubiel2@o2.pl

HISTORIA

I/. Przeczytaj tekst str. 172 – 175

II/. Wykonaj w zeszycie :

1/. Opisz zniszczenia wojenne Polski

2/. Scharakteryzuj krótko zmiany w Polsce spowodowane : 

a/. reformą rolną

b/. nacjonalizacją przemysłu

c/. "bitwą o handel"

3/. Uzupełnij o planie trzyletnim:

a/. lata realizacji planu

b/. założenia planu

c/. skutki realizacji

III/. Zadania prześlij 17 kwietnia

środa, 8 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Temat:  Quiz na pożegnanie z bohaterami „Quo vadis”      

Dzisiejsza lekcja będzie podsumowaniem naszych spotkań z bohaterami lektury „Quo vadis”. Sprawdzcie siebie w podsumowującym teście znajdującym się pod tym linkiem:

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/lektury-klasa-3-gimnazjum/quo-vadis-quo-vadis/test

Zapiszcie w zeszycie pytania i udzieloną odpowiedź.

wtorek, 7 kwietnia

JĘZYK ANGIELSKI

Topic: Tłumaczenia fragmentów zdań- samoewaluacja.

Wasze dzisiejsze zadanie to  sprawdzenie tłumaczeń części zdań z  zeszłego tygodnia. Mamy nadzieję, że świetnie Wam poszło. Klucz odpowiedzi jest do Waszej dyspozycji.

POKAŻ KLUCZ ODPOWIEDZI

Pozdrawiamy i życzymy spokojnych świąt.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dziękuję za wykonanie zadań, przygotowanie prezentacji i ich odesłanie.  Dzisiaj, w ramach powtórki, do rozwiązania  testy dotyczące ustroju Polski. Proszę wykonać obie wersje i odesłać na adres sp-wos-8@wp.pl do 15.04.2020 r. Powodzenia!

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, życzę Wam i Waszym rodzinom przede wszystkim zdrowia i spokoju.

POKAŻ TEST1                     POKAŻ TEST2

poniedziałek, 6 kwietnia:

JĘZYK POLSKI

Temat:  Co powoduje wewnętrzną przemianę człowieka? – H. Sienkiewicz QUO VADIS

1. Na poprzedniej lekcji mieliście wymienić bohaterów literackich poznanych wcześniej lektur, którzy przeszli przemianę wewnętrzną. Odnieście się teraz do tych bohaterów i zapiszcie w zeszycie , co spowodowało ich przemianę wewnętrzną.

2. Kierujcie się takimi informacjami:

przemiana wewnętrzna to zmiana sposobu myślenia lub zachowania człowieka;

jest czymś naturalnym – wynika z ludzkiej natury;

może mieć przyczyny psychologiczne lub społeczne;

bywa nagła lub stopniowa;

w jej wyniku człowiek może stać się kimś lepszym lub gorszym.

3. Którzy bohaterowie „Quo vadis” przechodzą przemianę wewnętrzną? ( jest ich dwóch)

4. Odpowiedzcie na pytania:

 • Kim jest bohater?
 • Jakim początkowo jest człowiekiem?
 • Co decyduje o jego przemianie?
 • Jakim człowiekiem się staje?
 • Co łączy, a co różni przedstawione metamorfozy(przemiany)? 

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Im Kleidergeschaeft

Cel Znam słownictwo potrzebne do zrobienia prostych zakupów – wprowadzenie

1.     Zapiszcie w zeszytach temat oraz słówka:

kaufen – kupować

Sie wünschen – czego Pan Pani sobie życzy

welche – jaki jaka jakie

Grösse – wielkość

am liebsten – najchętniej

gefallen- podobać się

brauchen – potrzebować

2. Podręcznik str. 107 – Przeczytaj dialog

3. Następnie wykonaj zadanie pod dialogiem. (podręcznik str. 107) i zapisz je w zeszycie.

4. Jeśli w dialogu (podręcznik ) są słówka czy zwroty, których znaczenia nie znasz, przepisz je do zeszytu i przetłumacz.

5. Zwróć uwagę na nowe słowa-na następnej lekcji zrobicie zadanie na ocenę (wtedy te słowa będą przydatne).

piątek, 3 kwietnia:

JĘZYK POLSKI

Temat: Wśród bohaterów „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza                               

Obejrzyj lekcję dotyczącą „Quo vadis”

https://www.youtube.com/watch?v=S4E3gIWjKuA&list=PLpWWN9TTWabTd0brNQfG3J6tbbRXxY7Rf&index=19 

Na podstawie przedstawionych tam wiadomości napisz notatkę, odpowiadając na pytania.

 • Na jakie grupy można podzielić bohaterów Quo vadis? Wymień przedstawicieli.
 • Zapisz najważniejsze informacje dotyczące głównych bohaterów: Winicjusza, Ligii, Petroniusza i Nerona.

Wymień, którzy bohaterowie omawianych lektur mogą posłużyć jako przykład w wypowiedzi   argumentacyjnej(rozprawce), której motywem jest przemiana bohatera.

czwartek, 2 kwietnia:

HISTORIA

Temat: Opór społeczny wobec komunizmu.

 1. Przeczytaj tekst strona 166-171.
 2. Wykonaj w zeszycie zadania.
  Praca z mapą strona 168 zadanie 1 i 2.
  Wymień najważniejszych dowódców oddziałów partyzanckich walczących z władzami komunistycznymi.
  Przeczytaj tekst źródłowy strona 169 i wykonaj zadanie 1.
  Kim byli żołnierze niezłomni? – wyjaśnij i podaj trzy nazwiska.
 3. Wyślij zadania do 8 IV 2020r. na dpogiel@wp.pl

CHEMIA

Witam, Kochani dzisiaj ciąg dalszy zabawy z chemią organiczną.

Na początek krótkie przypomnienie tego co już poznaliście.

Chemia organiczna nazywana jest chemią węgla, gdyż  pierwiastek ten jest  podstawą związków organicznych.

Najprostszą grupą związków organicznych są węglowodory.

Węglowodory to związki węgla z wodorem. Mieszaniną węglowodorów są np. ropa naftowa, nafta, benzyna czy gaz w butlach turystycznych.

Węglowodory możemy podzielić na:

 • nasycone,
 • alkany – w których cząsteczkach wszystkie wiązania między atomami węgla są pojedyncze,
 • nienasycone,
 • alkeny – w których cząsteczkach występuje jedno wiązanie podwójne między atomami węgla, pozostałe wiązania są pojedyncze,
 • alkiny – w których cząsteczkach występuje jedno wiązanie potrójne między atomami węgla, pozostałe wiązania są pojedyncze.

Załączony  schemat i tabela pomogą Wam uporządkować te treści                  pokaż schemat

A teraz ćwiczenie utrwalające :

1. Zamknij oczy i wymień, odliczając na palcach, nazwy alkanów od metanu do dekanu (musi być bezbłędnie więc ćwicz do skutku)

2. Podaj wzory sumaryczne i strukturalne  następujących węglowodorów: (zwracaj uwagę na zakończenie literowe, by wybrać odpowiedni wzór ogólny np. penten to alken Cn H2n  ,wzór sumaryczny to C5 H10  rozpisać go musisz strukturalnie pamiętając, że węgiel ma 4 wiązania, czyli 4 kreski a wodór 1 – pomoże Ci w tym ćwiczeniu 25-27min filmu z poprzednich zajęć https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

 Wasze przykłady:

propen      butyn      pentan      etyn      heksan      etan      hepten

Sprawdź na wybranym fragmencie filmu (ok 25min.-33min), czy dobrze sobie poradziłeś!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Dzisiaj przed nami nowe treści, nowe umiejętności – oto temat

Temat: Reakcje spalania węglowodorów.

Cel zajęć:

  czego się dowiesz:

– że węglowodory są to substancje palne i człowiek świadomie to wykorzystuje,

– że spalają się w sposób całkowity i niecałkowity w zależności od dostępu powietrza, a dokładnie tlenu

– że z tym procesem wiąże się zagrożenie(CZAD)

czego się nauczysz:

– zapisywania równań reakcji spalania

– uzgadniania tych równań

– jak zabezpieczyć siebie i innych przed groźnym czadem

Pracujecie z filmem od ok 33min do 44min – (możecie powtarzać kila razy, aż się utrwali) https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

NOTATKA to:

1. Podział reakcji spalania substancji organicznych (34 min. filmu)

2. Równania reakcji spalania etanu (42 min. filmu)

Ćwiczenie domowe:

Napisz reakcje spalania propanu (całkowite i niecałkowite do CO i C)

link do filmu

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

(za tydzień poproszę kilka osób o przesłanie notatek )

Trzymajcie się zdrowo!!!!!!!!!!

Pozdrawiam, Danuta Dubiel

wtorek, 31 marca:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dziękuję wszystkim, którzy zrobili  zadania. Gratuluję!  Zapraszam do dalszej pracy.

Temat na dzisiaj: Konflikty międzynarodowe na świecie.

Proszę przepisać lub wydrukować i wkleić przygotowaną notatkę i wykonać wskazane zadania.                 pokaż notatkę

Powodzenia!

JĘZYK ANGIELSKI

Drodzy ósmoklasiści,

Dwie kolejne lekcje spędzicie z tłumaczeniami fragmentów zdań. Ten typ zadania na egzaminie ósmoklasisty przysparza uczniom wiele trudności. Zebraliśmy dla Was zestaw 90 zdań. Spróbujcie je przetłumaczyć.

Zdania znajdziecie na karcie pracy „translation”, wydrukujcie ją i wklejcie do zeszytu lub po prostu przepiszcie zdania do zeszytu. Macie czas do przyszłego poniedziałku (6 kwietnia). Kolejne informacje i szansa na sprawdzenie zdań w przyszły wtorek.                    pokaż kartę pracy

Powodzenia

piątek, 27 marca:

JĘZYK POLSKI

Temat: Świat pogański i chrześcijański w „Quo vadis” H. Sienkiewicza

 1. Zapiszcie temat lekcji.
 2. Rozwiążcie diagram. Diagram przerysujcie do zeszytu (pytań nie trzeba zapisywać)      pokaż diagram
 3. Wytłumaczcie znaczenie słowa będącego rozwiązaniem.
 4. Zapoznajcie się z tekstem znajdującym się pod tym linkiem:
  https://youngface.tv/obraz-dwoch-swiatow-w-powiesci-quo-vadis/
 5. Na podstawie przeczytanego tekstu sporządźcie notatkę w formie tabeli.( z jednej strony tabeli "świat pogański", z drugiej "świat chrześcijański")
 6. Który z tych światów jest dla Sienkiewicza ważniejszy? Udzielając odpowiedzi zinterpretujcie zakończenie Quo vadis:6. Odpowiedzcie na pytanie

I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu. Wedle zaś dawnej bramy Kapeńskiej wznosi się dzisiaj maleńka kapliczka z zatartym nieco napisem: „Quo vadis, Domine?”.

Wypowiedź przynajmniej w 8 zdaniach.

czwartek, 26 marca

HISTORIA

Przeczytaj tekst: Początki władzy komunistów w Polsce str. 158-163

 1. Wykonaj w zeszycie zad.
 2. Zmiany terytorialne dotyczące granic polski po 1945 r.- str. mapka 158
 3. Opisz główne kierunki migracji ludności na obszarze Polski po II wojnie św. – mapka str.158
 4. Opisz postawy polskich obywateli przejawiane wobec przejęcia władzy przez komunistów
 5. W jaki sposób komuniści fałszowali wybory?

 

CHEMIA

Witam Kochani ! Zapraszam na spotkanie z chemią – jak już wiecie z tą bardziej przyjazną dla ucznia, czyli chemią organiczną – chemię węgla.

Poznaliście już wstępnie alkany, czyli węglowodory nasycone, ucząc się nazw 10 z nich. Przypomnijmy je sobie koniecznie odliczając na palcach, co będzie zgodne z liczbą atomów węgla w cząsteczce:

1 metan        2 etan         3 propan      4 butan       5 pentan

6 heksan      7 heptan      8 oktan       9 nonan      10 dekan

Celem dzisiejszych zajęć jest:

– poznanie odmian alotropowych węgla (tylko nazwa brzmi tak naukowo, przykłady są bardzo łatwe)

– poznanie umiejętności tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych w/w węglowodorów w oparciu o wzór ogólny (będzie to bardzo łatwe jeśli się dokładnie nauczycie w/w nazw !!!)

– poznacie również wstępnie węglowodory nienasycone czyli alkeny i alkiny ( jak to się mówi "bułka z masłem")

Pomoże Wam w tym film "Węglowodory – ogarnij chemię z Panem Belfrem", do którego umieszczam link.

Uwagi do filmu:

a) przy omawianiu odmian alotropowych węgla ( ok 8 min filmu) brakuje 4 odmiany, czyli grafenu – jest to super odmiana!!!!!, wyszukajcie w necie lub podręczniku informacji o nim

b) zróbcie z filmu krótką notatkę, która ułatwi Wam zapamiętanie najważniejszych treści

c) oglądacie film do 33 minuty, taki zakres obejmuje cel naszych dzisiejszych zajęć (do pozostałych treści wrócimy)

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Powodzenia

Tytułem małego zakończenia – wszyscy obecnie zdajemy ważny egzamin z życia, z odpowiedzialności w funkcjonowaniu w bardzo trudnej rzeczywistości.

Wy Kochani macie dodatkowy niepokój związany z egzaminami ósmoklasisty. Jestem przekonana, że zdacie oba, jednak ten pierwszy decyduje o czymś WIĘCJ niż o dalszej drodze edukacyjnej. Trzymajcie się i do "zobaczenia" za tydzień?

D. Dubiel

środa, 25 marca:

JĘZYK POLSKI

Temat: Zbieramy informacje na temat „Quo vadis”

1. Przeczytaj tekst z załącznika i wypisz w punktach, co było inspiracją dla pisarza do napisania powieści „Quo vadis”.

2. Pomagając sobie osią czasu  Cesarstwo Rzymskie w I wieku (podręcznik, s. 94) uzupełnij wiadomości na temat powieści:

 • Rok wydania:
 • Miejsce publikacji:
 • Rodzaj literacki:
 • Gatunek literacki:
 • Narrator:
 • Czas akcji:
 • Miejsce akcji:
 • Główne wątki:

 

Przed 25 marca:

BIOLOGIA  (A. Pawlak, Ż. Chylewska)

Lekcja 1. Temat: Pasożytnictwo

1. Przepiszcie do zeszytu temat lekcji.

2. Przypomnijcie sobie, czym jest oddziaływanie antagonistyczne.

3. Obejrzyjcie filmik pt. „Pasożytnictwo”

4. Otwórzcie podręczniki na stronie 107.

5. Na podstawie podręcznika sformułujcie definicje i zapiszcie je w zeszycie:

 • pasożytnictwo
 • pasożyty wewnętrzne
 • pasożyty zewnętrzne

5. Na podstawie podręcznika wypiszcie: cechy przystosowania organizmów do pasożytnictwa.

6. W celu utrwalenia wiadomości uzupełnijcie kartę pracy korzystając z podręcznika (wydrukujcie ją i wklejcie do zeszytu, lub ręcznie przepiszcie do zeszytu).

 

Fizyka (M. Głowacki)

Proszę zapoznać się z tematem: Czy można wydobyć dźwięki z kieliszków?

na stronie https://epodreczniki.pl/b/czy-mozna-wydobyc-dzwieki-z-kieliszkow/Py9vUtx5

Po przeczytaniu wprowadzenia i obejrzeniu filmu

należy wykonać interaktywne ćwiczenia 1- 8.

Pozdrawiam.

 

RELIGIA (ks. A. Rożniakowski)

"Szczęść Boże, codziennie modlimy się z ks. Proboszczem za was na różańcu o 20:30 w naszym parafialnym kościele.
Najważniejszą partią materiału w 2. sem. jest PRAWO NATURALNE I SUMIENIE. Ponieważ nie da się tego nauczyć na odległość, dlatego przygotowuję wam materiał w formie pytań i odpowiedzi o:
 
 
a dalej pojawią się materiały o:
2. sakramencie pokuty (treści powtórzeniowe oraz nowe zagadnienia),
3. o grzechu w ogólności (powtórzenie)
4. 'grzechy główne', 'grzechy cudze', 'grzechy przeciw Duchowi Świętemu' (nowy materiał).
 
Otrzymacie również materiały do ćwiczeń, pomagające sprawdzić zdobytą wiedzę, proszę je uzupełnić i ich NIE WYRZUCAĆ BĘDĄ POTRZEBNE PO POWROCIE DO SZKOŁY.
KS. ADAM

 

MATEMATYKA (G. Żygas)

Proszę o rozwiązanie zadań z Ćwiczeń, strony 112 – 113.

 

HISTORIA (Dorota Winiecka – Pogiel)

Proszę o wykonanie w zeszycie zadań z podręcznika: str.144 zad.1 i 2, str. 146 zad. 1 i 2

 

WOS (J. Piotrowska – Tojza)

Lekcja 1.

Dzień dobry!

W związku z  zaistniałą sytuacją pracujemy zdalnie.  Przesyłam Wam zadania, które należy wykonać do 20.03.2020r. Odpowiedzi proszę przesłać na adres @  sp-wos-8@wp.pl

Zadania będą wymagały od Was: śledzenia informacji w środkach masowego przekazu, umiejętności wyszukiwania informacji, analizy tekstów  źródłowych oraz syntezy i analizy informacji.

Powodzenia!  Pozdrawiam!

Zadanie 1.

W Konstytucji RP oraz innych dostępnych źródłach wyszukaj informacji i odpowiedz na pytania:

 • Jakie są rodzaje stanów nadzwyczajnych, które można wprowadzić w Polsce?
 • Kto i na jakiej podstawie, w oparciu o jakie prawo i wjakich sytuacjach może wprowadzić poszczególne rodzaje stanów nadzwyczajnych?
 • Na jakie ograniczenia powinni być przygotowani Polacy w sytuacji, gdy zostanie ogłoszony jakikolwiek ze stanów nadzwyczajnych?

Zadanie 2.

Polacy znani są z tego, że w sytuacjach wyjątkowych, dramatycznych, potrafią się jednoczyć i solidaryzować. Na podstawie doniesień medialnych i własnych obserwacji uzasadnij tę tezę. Pamiętaj, by wykorzystać w uzasadnieniu min.10 konkretnych przykładów działań/zachowań.

Zadania wykonaj do 23.03.2020 r. i odeślij na adres sp-wos-8@wp.pl

 

JEZYK ANGIELSKI (B. Wiśniewska)

Proszę o wykorzystanie do nauki słownictwa strony www.quizlet.com. Strona jest darmowa. Można uczyć się wykorzystując komputer lub pobrać aplikację na telefon.

Instrukcję korzystania ze strony znajdziecie w poniższych filmach na YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=fb6P1yZA33Q

https://www.youtube.com/watch?v=lhd0IxthZ78

 1. W tym tygodniu proszę skupić się na nauce słownictwa używając strony www.quizlet.com. Skupiamy się na słówkach opisanych UNIT 9.

Poniżej link do strony:

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets

Proszę napisać w zeszycie wypowiedź pisemną (50-120 słów). Opis zadania znajduje  się w ćwiczeniach – zadanie 14 strona 103.

 

MATEMATYKA (G. Żygas)

Proszę o rozwiązanie zadań z Ćwiczeń, strony 110-111.