Klasa 7b

środa, 29 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Temat: W pogoni za marzeniami – „Dziewczyna” B. Leśmian

Przeczytaj wiersz S. Leśmiana „Dziewczyna”

Dla u ułatwienia zrozumienia treści zapoznaj się z jego krótkim streszczeniem:

Dwunastu braci usłyszało dochodzący zza muru płacz. Wyobrazili sobie, że jest to głos uwięzionej, potrzebującej pomocy Dziewczyny. Postanowili ją oswobodzić, starając się wspólnym wysiłkiem przebić mur.

Choć zadaniu temu poświęcili całe swoje życie, zmarli, zanim udało im się dojść do celu. Wysiłek po nich przejęły ich cienie, a później, gdy i im zabrakło sił, dzieła dokończyły uosobione młoty. Jednak za murem nie było nikogo. Zmartwione tą wiadomością młoty poległy.

2. Podziel elementy świata przedstawionego w wierszu na te należące do świata realnego i na te należące do świata fantastycznego:

·        dwunastu braci

·        mur

·        praca braci (kruszenie muru)

śmierć bohaterów

·        głos dziewczyny zza muru

·        cienie

młoty i ich praca

2.      W wierszu pojawiają się symbole (symbol to znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają) Spróbujcie dopasować występujące w wierszu symbole do podanych znaczeń.

Symbole:                                                  

·        Mur

·        Dziewczyna

·        Świat po jednej stronie muru

·        Świat „poza murem”

Znaczenie:

granica między światem rzeczywistym i światem marzeń

wyśniony ideał

·        pesymistyczna wizja świata, w którym nie ma nic stałego

·        wizja świata marzeń

3.  Jak myślisz , dlaczego bracia chcieli rozbić mur? Zwróć uwagę na znaczenie symbolu świata „za murem”.

Witajcie, 

JĘZYK NIEMIECKI

Thema – Ich komme aus der Schweiz.

Cel wiem jaki rodzajnik ma dane państwo (w j. niemieckim) i potrafię użyć tego w zdaniu.

Zdecydowana większość państw jest rodzaju nijakiego, czyli ma rodzajnik – das. Te nazwy państw występują w zdaniach bez rodzajnika. Np. Meine Tante wohnt in Deutschland. – Moja ciocia mieszka w Niemczech. 

Ich fahre im Sommer nach Italien. – Jadę latem do Włoch. 

Pier kommt aus Frankreich. – Pier pochodzi z Francji. 

Pojawiają się także państwa z rodzajnikiem die

die Schweiz – Szwajcaria

die Türkei – Turcja 

Napisz nazwy tych państw w zeszycie pod tematem lekcji wraz z tłumaczeniem. Do tej grupy należą jeszcze:

die Slowakei – Słowacja

die Ukraine – Ukraina.

Też wpisz nazwy tych państw. 

Zapamiętaj, że nazwy tych państw występują z rodzajnikiem i w zależności od niego wyrażenia przyimkowe będą różnie tłumaczone. Dlaczego tak, a nie inaczej dowiesz się w klasie ósmej. Póki co przyjmij na wiarę, że:

in die Schweiz – do Szwajcarii 

in der Szweiz – w Szwajcarii 

aus der Schweiz – ze Szwajcarii

— przepisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz zdania na j. niemiecki.

1. Czy twoi rodzice lecą (fliegen) latem do Turcji?

2. Czy w Szwajcarii jest pięknie?

3. Kto mieszka na Słowacji?

4. Kiedy jedziesz na Ukrainę? 

5. Kto jest z Turcji?  

Przetłumacz te zdania i zapisz w zeszycie.

Następnie zapisz kolejny nr lekcji oraz datę z 3 kwietnia z tematem w następujący sposób:

pozdrawiam

wtorek, 28 kwietnia

MATEMATYKA

Temat:  Redukcja wyrazów podobnych – utrwalenie.

Cel:  utrwalisz sobie redukcję wyrazów podobnych

Zapiszcie temat i cel.

Powtórzcie sobie materiał z ostatnich lekcji oraz filmiki.

Wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 76, 77 ćw. 3, 4, 5, 6, 7

Dla chętnych ćw. 8 str.77

Dodatkowe informacje, pytania na grupie Messenger.

Zdjęcia  lub skany wysyłamy na Messenger  lub na email  agatadziamecka.ad.@gmail.com – wybrane osoby.

 Powodzenia !!!!!

poniedziałek, 27 kwietnia

MATEMATYKA

Temat:  Redukcja wyrazów podobnych, opuszczanie nawiasów.

Cel:  będziesz opuszczał nawiasy i redukował wyrazy podobne 

Zapiszcie temat i cel.

Obejrzyjcie dokładnie filmik  —link poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=xxnLMB40xdQ

Zapiszcie wszystkie przykłady z filmu w zeszycie

Przeanalizujcie tekst Opuszczanie nawiasów w podręczniku str.196 – 197

W zeszycie zapiszcie ZAPAMIĘTAJ z podręcznika.

Wykonajcie zadanie w podręczniku str. 198 zad. 1 E (cały)

Dla chętnych zad.5 str.199

Dodatkowe informacje, pytania na grupie Messenger.

Zdjęcia  lub skany wysyłamy na Messenger  lub na email  agatadziamecka.ad.@gmail.com – wybrane osoby.

 Powodzenia !!!!!

piątek, 24 kwietnia

HISTORIA

Witam wszystkich w słoneczny wiosenny dzień! Czas na kolejną dawkę historii! Cieszę się ,że coraz więcej osób pamięta o tym , że w czwartek jest historia i należy uczestniczyć w zdalnych lekcjach. Osoby , które uchylają się od udziału w lekcjach oceniam za pracę na lekcjach jedynkami. Do pracy!
Na ostatnich zajęciach przyglądaliśmy się wydarzeniom na ziemiach polskich pod zaborami, gdzie  miała miejsce rewolucja 1905-1907. Poznaliśmy też organizacje niepodległościowe i orientacje polityczne , które przygotowywały Polaków do udziału w światowym konflikcie po jednej ze stron. Dzisiaj przejdziemy do nowego działu: " I wojna światowa"Zapiszcie w zeszycie tytuł działu . Przeanalizujemy  przyczyny wybuchu I wojny światowej . Przejdźcie do strony https://www.youtube.com/watch?v=1pSst0TZtX8 
Jeżeli nie macie dostępu do internetu to przeczytajcie temat ze str. 156-160 i odpowiedzcie na pytania.
Po obejrzeniu prezentacji zapiszcie temat : Świat na drodze do wojny. Następnie wykonajcie  zadania , które zapiszcie w zeszycie (załącznik) . Zadania wykonują wszyscy,a na następnej lekcji wyznaczę kilka osób, które przyślą zadania do mnie w wyznaczonym czasie. Powtarzam – zadania robią wszyscy, na kolejnej lekcji podam numery osób, które prześlą zadania  do określonej godziny!!!!! Życzę powodzenia!!!

G.Paliwoda

Notatka:

Temat: Świat na drodze ku wojnie

 Na podstawie obejrzanego filmiku lub podręcznika str156-160 Wykonaj notatkę do zeszytu. Odpowiedz:

1.Jakie nowe mocarstwa powstały na świecie w przededniu I wojny światowej?

2.Wymień główne przyczyny konfliktów między państwami europejskimi?

3.Czym było  trójprzymierze i trójporozumienie?

4. Podaj przyczynę i skutek wyścigu zbrojeń.

 5.Wyjaśnij pojęcie,,kocioł balkański"

https://www.youtube.com/watch?v=1pSst0TZtX8

JĘZYK POLSKI

Temat: O mocy, która tkwi w słowach  (wywiad z Jerzym Bralczykiem)  

Na dzisiejszej lekcji na podstawie wywiadu z językoznawcą Jerzym Bralczykiem omówimy zjawiska typowe dla współczesnego języka polskiego.

1.      Przeczytajcie wywiad Marina Wandałowskiego z Jerzym Bralczykiem ( podręcznik, str. 164)

2.      Na podstawie tego wywiadu wykonajcie polecenia:

·        Wymieńcie czynniki wpływające na zmianę w języku polskim.

·        Na czym polega depolonizacja języka? Podajcie przykłady tego zjawiska.

·        Wymieńcie narodowe cechy Polaków odzwierciedlające się w języku.

3.      Na podstawie wypowiedzi Jerzego Bralczyka sformułuj 3 rady, dzięki którym język będzie łączył, a nie dzielił .

czwartek, 23 kwietnia

MATEMATYKA

Temat:  Redukcja wyrazów podobnych.

Cel:  będziesz dodawał jednomiany podobne ( redukował wyrazy podobne)

 1. Zapiszcie temat i cel.
 2. Obejrzyjcie dokładnie filmik   https://www.youtube.com/watch?v=GG1qFWqGTW0
 3. Wybierzcie z filmu 5 przykładów i zapiszcie w zeszycie ( wyrazy podobne najlepiej podkreślać tym samym kolorem)
 4. Wykonajcie zadanie w podręczniku str. 198 zad. 1 D a, b, c, i, j.
 5. Dodatkowe informacje, pytania na grupie Messenger.
 6. Zdjęcia  lub skany wysyłamy na Messenger  lub na email  agatadziamecka.ad.@gmail.com – wybrane osoby.
 7.  Powodzenia !!!!!

środa, 22 kwietnia

JEZYK POLSKI

Temat: Skracanie tekstu, czyli to co najważniejsze.      

Na jednej z poprzednich lekcji streszczaliście podany tekst.  Streszczenie to wypowiedź polegająca na napisaniu własnymi słowami najważniejszych informacji z tekstu . Dzisiejsze wasze zadanie będzie polegało na skróceniu tekstu, czyli wybraniu z tekstu tylko najważniejszych informacji, a całkowite pominięcie tych nieistotnych.

 1. Wykonajcie zad. 1 z zeszytu ćw. str. 203 Podkreślcie najpierw w tekście najważniejsze informacje o cechach charakteru i sposobie nauczania profesora Gąski. Potem zapiszcie ten skrócony tekst. Pamiętajcie, aby zawierał tylko te informacje, które  są ważne i dotyczą polecenia. Możecie skracać zdania, „wyrzucać” niektóre wyrazy, ale starajcie się nie ingerować w tekst, wymyślając swoje zdania.
 2. Tekst ma być o połowę krótszy. Możecie go zapisać w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie przedmiotowym.
 3. Na notatki czekam do godz. 19 ( wysyłamy na messengera)

JĘZYK NIEMIECKI

Witam ponownie 😉 

Thema – Was isst du zum Fruhstuck ?

Cel: Potrafię odpowiadać na proste  pytania dotyczące jedzenia i picia.

1.     essen – jeść

2.     trinken – pić

ich esse 

du isst

er, się es isst

wir essen

ihr esst

sie, Sie essen

ich trinke

du trinkst

er, się, es trinkt

wir trinken 

ihr trinkt

sie. Sie trinken

3.     Otwórz podręcznik na str 86 , spójrz na zadanie 2. W tekście w zadaniu 2 uzupełnij słowa na podstawie obrazków (ta sama strona, poprzednia nasza lekcja)

4.     Odpowiedz na pytania (uzupełnij początki odpowiedzi produktami – obrazki!!!)

Was isst du zum Fruhstuck?

Was trinkst du zum Fruhstuck?

Was isst du zum Abendbrot?

Was trinkst du zum Abendbrot

Ich esse zum Fruhstuck…….

Ich trinke zum Fruhstuck…….

Ich esse zum Abendbrot…….

Ich trinke zum Abendbrot……

Dziękuję, pozdrawiam

wtorek, 21 kwietnia

MATEMATYKA

Temat:  Sumy algebraiczne.

Cel:  poznasz definicję sumy algebraicznej i jednomianów podobnych

 1. Zapiszcie temat i cel.
 2. Obejrzyjcie dokładnie filmik https://www.youtube.com/watch?v=QliPdxKG1sQ
 3. Jako notatkę proszę przepisać slajd ZAPAMIĘTAJ!!!!
 4. Wykonujecie zadanie w podręczniku
 5. str. 198 zad.1 A a, b, c, d, B a, b, c, d, Ca, b, c, d.
 6. W poziomie B można najpierw wykonać mnożenia.
 7. Dodatkowe informacje, pytania na grupie Messenger.

Zdjęcia  lub skany wysyłamy na Messenger  lub na email  agatadziamecka.ad.@gmail.com – wybrane osoby.

 Powodzenia !!!!!

poniedziałek, 20 kwietnia

MATEMATYKA

Temat:  Algebra – sprawdzenie wiadomości .

Cel:  sprawdzenie wiadomości.

Dużo już wiecie o wyrażeniach algebraicznych i jednomianach przyszedł czas na podsumowanie waszej wiedzy.

Rozwiązujecie kartę pracy.                         POKAŻ KARTĘ PRACY

Dodatkowe informacje będą pojawiały się na grupie Messenger.

Zdjęcia  lub skany wysyłamy na Messenger  lub na email  agatadziamecka.ad.@gmail.com

 Powodzenia !!!!!

piątek, 17 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Pejzaż słowem malowany – Cyprian Kamil Norwid  „Moja piosnka II”

Na dzisiejszej lekcji  przyjrzymy się obrazowi ojczyzny wyłaniający się z wiersza „Moja piosnka II”

1.      Przeczytajcie wiersz Cypriana Norwida Moja piosnka II (podr. s. 150).

2.      Odpowiedzcie na pytania :

a)     Kto mówi w wierszu?

b)     Do kogo się zwraca?

c)      O czym mówi?

d)     Za czym tęskni osoba mówiąca?

 3. Sformułujcie wnioski wyjaśniające, jaki obraz ojczyzny wyłania się z wiersza.  Do sformułowania tych wniosków pomoże wam informacja z ramki „Mam pojęcie” str. 151

HISTORIA

Witam po świętach! Cieszę się ,że większość z Was kontaktuje się ze mną  systematycznie. Proszę o terminowe wysyłanie zadań i podpisywanie ich. Osoby, które zadań nie wyślą otrzymają oceny niedostateczne za pracę na lekcji. Proszę o zrozumienie trudnej sytuacji!

Dzisiaj dowiecie się jakie organizacje  organizacje niepodległościowe  i orientacje polityczne reprezentowali Polacy przed I wojną światową. Zapiszcie temat do zeszytu :Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku. Następnie zapiszcie pytania: 1.Jakie były przyczyny , przebieg i skutki rewolucji w 1905 roku na ziemiach polskich. 2. Wymień organizacje niepodległościowe działające na ziemiach polskich  przed wybuchem I wojny światowej. 3. Wyjaśnij, czym różniły się od siebie orientacje polityczne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę?  Odpowiedzi na pytania możesz znaleźć wpisując w Google: Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku notatki z lekcji i klikając na temat. Po przeczytaniu prezentacji zredaguj notatkę. Zdjęcie notatki prześlijcie na mój adres do następnej środy 23 IV.

5 osób z każdej klasy, które prześlą prawidłowe  odpowiedzi  do https://quizizz.com/admin/quiz/5c65b011dd090a001bb5ff4a/organizacje-niepodlegociowe-na-pocztku-xx-wieku (nie sam wynik) otrzymają (do wyboru)oceny bardzo dobre, lub 3 plusy do aktywności za zadanie dodatkowe.

Powodzenia!

G. Paliwoda

czwartek, 16 kwietnia

MATEMATYKA

Temat:    Jednomiany – utrwalenie.

Cel:  utrwalacie sobie informacje o jednomianach.

Proponuję obejrzeć filmiki z ostatnich 2 lekcji

Wykonujecie ćw. 4, 5, 6, 7, 8,  str. 74,  75 w zeszycie ćwiczeń.

Wybrane osoby będę prosiła o przesłanie zdjęcia notatki na Messenger do godz. 15.00 lub na email  agatadziamecka.ad.@gmail.com

Na Messenger piszcie co Wam sprawia trudność.

 Powodzenia !!!!!

środa, 15 kwietnia

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Was isst du zum Fruhstuck gern? 

Cel: potrafię opowiedzieć– Co jesz chętnie na śniadanie?

1.     Was isst du zum Fruhstuck gern? – Co jesz chętnie na śniadanie?

2.     Was isst du zum Abendbrot gern? – Co jesz chętnie na kolację?

I. Przeczytaj odpowiedzi.Zapisz w zeszycie.

Ich esse zum Fruhstuck Brot, Tomate, Salat gern.

Ich esse zum Abendbrot Cornfleaks gern?

Und du? A ty?

II. Teraz zastanów się co ty jesz chętnie na śniadanie?

Co jesz chętnie na kolację?

III. Zapisz w zeszycie pytania:

Was isst du gern zum Fruhstuck?

Was isst du gern zum Abendbrot?

IV. Na podstawie ostatniej lekcji odpowiedz na pytania.

Ich esse…………

Ich esse…………

V. Wykonaj krzyżówkę z hasłem Śniadanie/kolacja (po niemiecku) – hasła musisz wyjaśnić obok!

środa, 8 kwietnia

JĘZYK NIEMIECKI

Thema – Was isst du gern? – cz.1 

Cel Potrafię powiedzieć co jem i co piję.

1. Zapisz odmianę czasowników essen-jeść, trinken-pić

ich essse

du isst

er, sie, es isst

wir essen

Ihr est

Sie, sie essen

Ich trinke

du trinkst

er, sie, es trinkt

wir trinken

Ihr trinkt

Sie, sie trinken

2. Otwórz podręcznik str 86. Zapisz w zeszycie słowa, odgadnij z obrazków ich znaczenie (pamiętaj o zapisaniu słów z rodzajnikiem)

3. Zapisz w zeszycie słowa

das Frühstück-śniadanie

das Abendbrot-kolacja.

JĘZYK POLSKI

Temat:  Quiz na pożegnanie z lekturą „Stary człowiek i morze”       

Dzisiejsza lekcja będzie podsumowaniem naszych spotkań z bohaterami lekturą „Stary człowiek i morze”. Sprawdźcie siebie w podsumowującym teście znajdującym się pod tym linkiem:

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/lektury-klasa-3-gimnazjum/stary-czlowiek-i-morze-stary-czlowiek-i-morze/test

Zapiszcie w zeszycie pytania i udzieloną odpowiedź.

wtorek, 7 kwietnia

MATEMATYKA

Temat:  Mnożenie jednomianów.

Cel:  będę mnożył i zapisywał iloczyn jednomianów

Proszę obejrzeć film.

https://www.youtube.com/watch?v=A-dtkUXUTxs

Pod tematem proszę zapisać notatkę:  MNOŻENIE JEDNOMIANÓW

 ( plansza ZAPAMIĘTAJ z filmiku)

Zapisujecie 5 przykładów mnożenia jednomianów z filmu

Wykonujecie ćw. 4 str. 189 w zeszycie.

Wybrane osoby będę prosiła o przesłanie zdjęcia notatki na Messenger do godz. 14.00 lub email  agatadziamecka.ad.@gmail.com

Na Messenger piszcie co Wam sprawia trudność.

 Powodzenia !!!!!

poniedziałek, 6 kwietnia:

JĘZYK POLSKI

Temat: Powtórzenie ze słowotwórstwa

Na dzisiejszej lekcji zbierzecie wszystkie poznane wiadomości ze słowotwórstwa.

1. Wypełnij test podsumowujący poznane wiadomości ze słowotwórstwa.  Plik jest w formie edytowalnej, więc kto ma taką możliwość niech wypełni go na komputerze. Prześlijcie wypełniony test na mojego maila: tyminska.bea@gmail.com  Czekam do 07.04. (do godz. 19)             POKAŻ TEST

MATEMATYKA

Temat:  Jednomiany.

Cel:  będę umiał rozpoznawać i porządkować jednomiany

Proszę obejrzeć film.

https://www.youtube.com/watch?v=wcBDROfHWGI

Pod tematem proszę zapisać notatkę:  pkt 1 JEDNOMIANY

 ( plansza ZAPAMIĘTAJ z filmiku)

Oglądacie drugi filmik

https://www.youtube.com/watch?v=wcBDROfHWGI&t=300s

Zapisujecie pkt. 2 PORZĄDKOWANIE JEDNOMIANÓW

( 3 przykłady porządkowania wybieracie z filmiku i zapisujecie)

Trening online

https://www.matzoo.pl/klasa7/porzadkowanie-jednomianow_56_363

( liczbą  ananasów, którą zdobędziecie możecie się pochwalić – wysłać zdjęcie)

Zdjęcie notatki wybrane osoby będę prosiła o przesłanie na Messenger do godz. 14.00 lub email  agatadziamecka.ad.@gmail.com

Na Messenger piszcie co Wam sprawia trudność.

 Powodzenia !!!!!

piątek, 3 kwietnia:

HISTORIA

Witam Was ponownie! Cieszę się, że możemy chociaż w ten sposób poznawać historię  i jednoczyć się w tym trudnym czasie, korzystajcie z tej szansy !
Na ostatniej lekcji poznaliście formy represji po powstaniu styczniowym. Ciekawa jestem ,czy coś zapamiętaliście? Wejdźcie na stronę https://quizizz.com/admin/quiz/5e1b652cfaa6210021626afb/represje-po-powstaniu-styczniowym i rozwiążcie quizz pierwszych osób z każdej z klas , które najszybciej i poprawnie rozwiążą ten quizz otrzymają oceny bardzo dobre .
Dzisiaj zajmiemy się działaniami władz pruskich i austriackich wobec Polaków zamieszkujących zabór pruski i austriacki,  i postawami Polaków wobec tych działań. Zapiszcie temat w zeszycie: W zaborze pruskim i austriackim. Wysłuchajcie prezentacji o zaborze pruskim https://www.youtube.com/watch?v=8i_DVRnF5EY Zapiszcie odpowiedź na pytanie 1. Jaka była polityka władz pruskich wobec Polaków (konkretne działania). Teraz obejrzyjcie kolejny filmik https://www.youtube.com/watch?v=QxoIGlbAJNk Odpowiedzcie w zeszycie na drugie pytanie:2. Na czym polegała autonomia w Galicji? Poszukajcie w podręczniku na str. 128 i 129 i innych źródłach odpowiedzi na pytanie :3.Jak Polacy walczyli z germanizacją? – odpowiedź zapiszcie  w zeszycie.
Jako podsumowanie proponuje wykonanie quizzu https://quizizz.com/admin/quiz/5def7cdf481bde001b6b506b/rusyfikacja-i-germanizacja, Zdjęcie notatki z lekcji i zrobiony quizz proszę wysłać na mój adres gigap@onet.pl Jeżeli możecie wysyłajcie wiadomości w formacie pdf- łatwiej się sprawdza.
Problemy zgłaszajcie poprzez maile, kontakty z wychowawcami lub telefonicznie.
Życzę zdrowia !  
                                                                                      G.Paliwoda

JĘZYK POLSKI

Temat:  „CZŁOWIEKA MOŻNA ZNISZCZYĆ, ALE NIE POKONAĆ”      

Na dzisiejszej lekcji poćwiczysz umiejętność objaśniania sentencji, argumentowania i wnioskowania

Człowiek to ciało i dusza. Która część sentencji zawartej w temacie dotyczy ludzkiego ciała, a która ludzkiej duszy? Wytłumacz to w 3 zdaniach.

Wyprawa Santiago: klęska czy zwycięstwo?

Zapisz po 3 argumenty potwierdzające,że jego wyprawa była klęską i 3 ,że była zwycięstwem

(pamiętaj o sensie sentencji , którą wyjaśniałeś/łaś w 1. punkcie)

Do którego z bohaterów mitologicznych poznanych w czasie omawiania mitów w klasie 5. można porównać Santiago? Uzasadnij swój wybór.

Do poniedziałku 06.04. czekam na zdjęcia notatek z tego tygodnia ( 3 lekcje). Mail: tyminska.bea@gmail.com

czwartek, 2 kwietnia:

MATEMATYKA

Temat:  Nazywanie wyrażeń algebraicznych – ćwiczenia

Cel: trenujemy nazywanie i zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

 1. Proszę obejrzeć film.
 2. https://pistacja.tv/film/mat00351-wyrazenia-algebraiczne-suma-roznica-iloczyn-iloraz?playlist=79
 3. Zachęcam również do obejrzenia filmiku z ostatniej lekcji.
 4. Trening w podręczniku zad. 2 i 4 str. 184, zróbcie rzetelnie, zapiszcie pod tematem, odpowiedzi można sprawdzić w podręczniku.
 5. Rozwiązujecie kartę pracy.                pokaż kartę pracy
 6. Możecie ją wydrukować  i wkleić do zeszytu lub przepisać do zeszytu.
 7. Zdjęcie rozwiązanych zadań z karty pracy przesyłacie na Messenger do godz. 16.00 lub email     agatadziamecka.ad.@gmail.com
 8. Pamiętajcie liczy się poprawność nie szybkość.
 9. Zadanie obowiązkowe dla wszystkich warto się postarać.

 Powodzenia !!!!!

Mam nadzieję, że wszyscy są na bieżąco.

 

środa, 1 kwietnia:

JĘZYK NIEMIECKI

Witam,

proszę o zapisanie w zeszycie dzisiejszy nr lekcji oraz dzisiejszą datę.

Thema: Das Aussehen einer Person – słownictwo do opisu postaci 

cel – potrafię krótko opisać postać

Celem dzisiejszej lekcji jest zebranie słownictwa do opisu postaci. Proszę o przepisanie do zeszytu następującego słownictwa:

 • das Aussehen – wygląd
 • die Größe – wzrost 
 • klein – niski, również mały  
 • mittelgroß – średniego wzrostu 
 • groß – wysoki, również duży  
 • schlank – szczupły
 • schön – piękny
 • hübsch – ładny 
 • sportlich – wysportowany
 • alt – stary  
 • jung – młody 
 • gut aussehend – przystojny 
 • attraktiv – atrakcyjny 
 • eine gute Figur haben – mieć dobrą figurę. 
 • die Nase – nos  
 • eine kleine Nase/ eine große Nase haben – mieć mały/ duży nos 
 • die Augen – oczy 
 • blaue/ grüne/ braune Augen haben – mieć niebieskie/ zielone/ brązowe oczy 
 • die Haare – włosy 
 • lange/ kurze/ blonde/ schwarze/ rotbraune/ lockige Haare haben – mieć długie/ krótkie/ blond/ czarne/ rude/ kręcone włosy 
 • eine Glatze haben – mieć łysinę 

Po powrocie do szkoły będziemy ćwiczyć wymowę. Jeżeli ktoś mocno się nudzi, to polecam słownik on line www.pons.com

JĘZYK POLSKI

Temat: Metaforyczny sens walki starego rybaka z oceanem   

1. Zapewne zauważyliście, że opowiadanie nasycone jest różnego rodzaju symbolami, które można odnieść do życia Santiaga, ale też i każdego człowieka Spróbujcie je odczytać na swój sposób.

2. Zapiszcie w zeszytach w  punktach, jak rozumiecie symboliczne obrazy przedstawione w tych fragmentach, znaczące słowa są zapisane pogrubionym drukiem.

A. „Usnął szybko i śnił o Afryce z tych czasów, kiedy był chłopcem, o długich, złotych plażach i plażach białych, tak białych, że aż oczy bolały, o wysokich przylądkach i wielkich, brunatnych górach. […] w snach słyszał huk fal i […] czuł woń smoły i pakuł na pokładzie, czuł zapach Afryki, który rankiem przynosiła bryza od lądu”.

B. „Teraz śnił już tylko o różnych miejscach i o lwach na plaży. W zmroku igrały jak młode koty […] Później zaczął śnić o długiej, żółtej plaży i ujrzał pierwsze lwy schodzące na nią o wczesnym zmierzchu, a po nich nadeszły inne, on zaś wsparł brodę na krawędzi dziobu statku […] i czekał, czy nie przyjdzie jeszcze więcej lwów, i był szczęśliwy”

C. „Nie śniły mu się lwy, ale ogromna ławica delfinów […]. Był to czas godów i delfiny wyskakiwały wysoko w powietrze, spadając w ten sam lej, który trwał jeszcze w wodzie po ich skoku”.

D. „Wyjął maszt, zwinął żagiel i obwiązał go. Następnie zarzucił maszt na ramię i zaczął wspinać się na brzeg (…) na górze upadł i przeleżał jakiś czas z masztem na ramieniu. Usiłował się podnieść. Było to jednak zbyt trudne, więc siedział tam, trzymając maszt na ramieniu i patrzał na drogę (…) Wreszcie odłożył masz i wstał. Dźwignął go, zarzucił na ramię i ruszył drogą. Musiał siadać pięć razy, nim dotarł do swojej chaty”.

E. „Nie śniły mu się już burze ani kobiety, ani wielkie wydarzenia, ogromne ryby, bójki czy mocowania, ani też własna żona”.

3.W odniesieniu do całej treści lektury zapisz, czego symbolem mogą być:

F. rekiny,

G. morze,

H.  Marlin

wtorek, 31 marca:

MATEMATYKA

Temat:  Nazywanie wyrażeń algebraicznych.

Cel: nauczymy się nazywać i zapisywać wyrażenia algebraiczne.

 1. Przypomnijcie sobie: suma – dodawanie, różnica – odejmowanie, iloczyn – mnożenie, iloraz – dzielenie  —–zapiszcie w zeszycie.
 2. Zapoznajcie się z filmem https://www.youtube.com/watch?v=nysijB3-IgA
 3. Wykonajcie notatkę na podstawie filmu.
  – nazywanie wyrażeń algebraicznych ( zapiszcie jeden przykład z filmu z opisem)
  – zapisywanie wyrażeń algebraicznych ( zapiszcie jeden przykład z filmu z opisem)
  – przepisz ZAPAMIĘTAJ jako notatkę.
 4. Wykonajcie ćw. 3 str.  184 z podręcznika , starajcie się wykonać samodzielnie.

Powodzenia.

Na grupie Messenger proszę abyście pisali, czy zadania są łatwe czy trudne, jeśli trudne to co Wam sprawiło największą trudność.

poniedziałek, 30 marca:

MATEMATYKA

Temat: Wyrażenia algebraiczne – ćwiczenia.

Cel:

 – trenuję  zapisywanie wyrażeń algebraicznych i obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych

 1. Zapoznaliście się już  z filmikami dt. wyrażeń algebraicznych.
  Jeśli ktoś ma jeszcze problem to można je ponownie obejrzeć, dorzucam dodatkowy
  https://www.youtube.com/watch?v=Vm4FK_O1OV4
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 70  – 71 ćw. 3, 4, 5, 6, 7, – ocenianie i rozwiązania będziemy konsultować na grupie Messenger.
 3. Ćwiczymy dalej  https://www.matzoo.pl/klasa7/zapisywanie-wyrazen-algebraicznych_56_366

Powodzenia.

Na grupie Messenger proszę abyście pisali, czy zadania są łatwe czy trudne, jeśli trudne to co Wam sprawiło największą trudność.

piątek, 27 marca:

JĘZYK POLSKI

Temat: Wyprawa starego Santiago – „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya

Po tej lekcji powinieneś umieć:

– przedstawić etapy rejsu Santiaga

– formułować pytania dotyczące treści lektury

– tworzyć pytania wywiadu.

 1. Zapisz temat w zeszycie. Zadania zapisuj pod tematem.
 2. Odtwórz przebieg rejsu Santiago. W tym celu zbierz w tabeli informacje dotyczące jednej doby wyprawy Santiago (dzień i noc) Z jednej strony tabeli "Co się działo w dzień?", z drugiej strony tabeli: "Co się działo w nocy?".
 3. Ułóż 8 pytań  do wywiadu z rybakiem. 
  Pytania mogą dotyczyć treści lektury, ale mogą się też od­woływać do uczuć i emocji bohatera. Pamiętajcie, aby konstruować je w taki sposób, by osoba wcielająca się w po­stać rybaka mogła udzielić odpowiedzi na podstawie tekstu lub wnioskowania z opisanych w nim wydarzeń.

Do poniedziałku 30.03. czekam na skan lub zdjęcie potwierdzające wykonanie zadań z lekcji z dn.25.03 i 27.03. tyminska.bea@gmail.com

Do tego samego dnia czekam jeszcze na e- maile z zapiskami z lektury (niektórzy jeszcze nie dosłali) W poniedziałek sprawdzam ostatecznie.

HISTORIA

Witam Was ponownie! W tym tygodniu zapraszam do kolejnego tematu z historii:

Podsumowując powstanie styczniowe wysyłam na Wasze maile karty pracy (wypełnijcie je i odeślijcie na mój adres mailowy – prawidłowo wypełnione nagrodzone będą plusami do aktywności.)

Dzisiaj zajmiemy się represjami Rosjan wobec Polaków po powstaniu styczniowym

Zapiszcie  w zeszycie Temat: Represje po powstaniu styczniowym. Pod tematem zanotujcie punkty nacobezu z podręcznika. Następnie wejdźcie na stronę: https://notatkizlekcji.pl/historia/represje_po_powstaniu_styczniowym.html i przeczytajcie prezentację.

Potem  włączcie  filmik pod prezentacją i na jego podstawie wypiszcie  i opiszcie  w zeszycie formy represji po powstaniu styczniowym . Jako podsumowanie zachęcam do wykonania quizzu pod tematem. Na następnej lekcji sprawdzimy co zapamiętaliście!

Trzymajcie się zdrowo!

 Grażyna Paliwoda

czwartek, 26 marca

MATEMATYKA

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych – ćwiczenia.

Cel:

 – trenuję obliczanie wartość liczbowych wyrażeń algebraicznych

1. Można obejrzeć ponownie film

             https://www.youtube.com/watch?v=epFT2VYokdc

2.  Ćwiczymy, podręcznik str. 177  – 178 zad. 1 (robimy po 3 przykłady z każdego poziomu a,b,c)

3. Ćwiczymy obliczanie wartości wyrażeń albebraicznych

matzoo.pl ( klasa 7 – wyrażenia algebraiczne – wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych) –  kto jeszcze tego nie robił.

4. Powodzenia.

Na grupie Messenger proszę abyście pisali, czy zadania są łatwe czy trudne, jeśli trudne to co Wam sprawiło największą trudność.

środa, 25 marca:

JĘZYK POLSKI

Temat: W rybackiej wiosce koło Hawany – „Stary człowiek i morze

Zapisz temat w zeszycie. Polecenia wykonaj pod tematem .

Po tej lekcji powinieneś umieć:

– określić czas i miejsce akcji;

– nazwać cechy głównego bohatera.

1. Określ czas i miejsce akcji. Zacytuj odpowiednie fragmenty tekstu , które pozwalają je określić.

2. Zbierz informacje na temat głównego bohatera opowiadania Ernesta Hemingwaya. Możesz cytować.

– Imię:

– Wiek:

– Sytuacja rodzinna i majątkowa :

– Fakty z życiorysu :

3. Jak mógłby dokończyć podane zdania rybak Santiago? Zapisz swoje propozycje – wykaż się dobrą znajomością opowiadania Stary człowiek i morze.

Jestem ……

W przeszłości …………

Czuję się dumny z tego, że …………………

Chciałbym …………………………

Martwi mnie ……………………….

Najbardziej obawiam się ……………………..

 

Przed 25 marca:

BIOLOGIA (Żaneta Chylewska, Gabriela Gałąska)

Temat: Uzależnienia (s.253-256)

Odpowiedz na pytania:

 1. Co to są uzależnienia?
 2. Wypisz szkodliwe działanie alkoholu na organizm
 3. Co to jest marskość wątroby? Podaj jej objawy.
 4. Jakie są skutki zażywania narkotyków?
 5. Jak uniknąć uzależnień ?

 

JĘZYK NIEMIECKI (K. Tomasz)

Witam,

proszę o zapisanie w zeszycie dzisiejszy nr lekcji oraz dzisiejszą datę.

Thema: Das Aussehen einer Person – słownictwo do opisu postaci

Celem dzisiejszej lekcji jest zebranie słownictwa do opisu postaci. Proszę o przepisanie do zeszytu następującego słownictwa:

das Aussehen – wygląd

die Größe – wzrost 

klein – niski, również mały  

mittelgroß – średniego wzrostu 

groß – wysoki, również duży  

schlank – szczupły

schön – piękny

hübsch – ładny 

sportlich – wysportowany

alt – stary  

jung – młody 

gut aussehend – przystojny 

attraktiv – atrakcyjny 

eine gute Figur haben – mieć dobrą figurę. 

die Nase – nos  

eine kleine Nase/ eine große Nase haben – mieć mały/ duży nos 

die Augen – oczy 

blaue/ grüne/ braune Augen haben – mieć niebieskie/ zielone/ brązowe oczy 

die Haare – włosy 

lange/ kurze/ blonde/ schwarze/ rotbraune/ lockige Haare haben – mieć długie/ krótkie/ blond/ czarne/ rude/ kręcone włosy 

eine Glatze haben – mieć łysinę

Po powrocie do szkoły będziemy ćwiczyć wymowę. Jeżeli ktoś mocno się nudzi, to polecam słownik on line www.pons.com 

 

FIZYKA (M. Głowacki)

Proszę zapoznać się z tematem: Stany skupienia materii na stronie https://epodreczniki.pl/a/stany-skupienia-materii/D43ny6rNh

wykonać podane ćwiczenia,

zrobić w zeszycie pracę domową:

polecenie 2.1 i polecenie 2.2

Pozdrawiam

 

BIOLOGIA (G. Gałąska, Ż. Chylewska)

Lekcja 1. Temat: Co to jest choroba?

1. Przeczytaj z podręcznika definicję choroby, drogi przenoszenia, źródło zakażenia i sposoby unikania zakażeń (strona 247 – 252).

2. Odpowiedz na pytania od 1 do 5 na stronie 252

 

HISTORIA (G. Paliwoda)

Wykonać projekt na temat: Przyczyny, przebieg i skutki powstania styczniowego (uwzględnić partyzancki charakter powstania, miejsca starć, najważniejsze postaci powstania). Gotowe projekty proszę przesyłać na adres mailowy gigap@onet.pl .

 

MATEMATYKA (A. Dziamecka)

Temat: Wyrażenia algebraiczne. (2 godz.)

Cele:

 – rozpoznaję wyrażenie algebraiczne;

 – zapisuję wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych

 – obliczam wartość liczbową wyrażenia algebraicznego

Lekcja 1.

 • Proszę obejrzeć film na You Tube https://www.youtube.com/watch?v=rHaXQROxO6o
 • Poćwicz zapisywanie wyrażeń algebraicznych strona internetowa matzoo.pl (klasa 7 – wyrażenia algebraiczne – zapisywanie wyrażeń algebraicznych), ewentualnie strona szaloneliczby.pl

Lekcja 2.

 • Proszę  obejrzeć film na You Tube https://www.youtube.com/watch?v=epFT2VYokdc
 • Ćwiczymy obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych matzoo.pl (klasa 7 – wyrażenia algebraiczne – wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych)

Powodzenia.

Pamiętajcie o potęgach i pierwiastkach praca klasowa po powrocie do szkoły.

 

RELIGIA (ks. A. Rożniakowski)

Drodzy uczniowie zapoznajcie się w tym szczególnym czasie ze świętymi, których od wieków szczególnie wzywamy jako obrońców i orędowników w czasie zarazy. Materiał macie w załączonym pliku. W dalszych odsłonach "uczymy się w domu" otrzymacie nastepne materiały m.in. o św. Rozalii i św. Sebastianie oraz odpowiednie formy sprawdzenia wiedzy np. krzyżówki, wykreślanki, testy, proszę ich NIE WYRZUCAĆ i zachować będą potrzebne gdy wrócimy do szkoły.

Ks. Adam Rożniakowski

 

JĘZYK POLSKI (B. Tymińska)

Uzupełnijcie kartę zapisków z lektury w trakcie czytania książki "Stary człowiek i morze". Kto ma taką możliwość, proszę o odesłanie uzupełnionej, zeskanowanej karty na adres tyminska.bea@gmail.com. Kto takiej możliwości nie ma, przyniesie kartę na pierwszą lekcję po  powrocie do szkoły.

 

JĘZYK ANGIELSKI (B. Wiśniewska)

Proszę o wykorzystanie do nauki słownictwa strony www.quizlet.com. Strona jest darmowa. Można uczyć się wykorzystując komputer lub pobrać aplikację na telefon.

Instrukcję korzystania ze strony znajdziecie w poniższych filmach na YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=fb6P1yZA33Q

https://www.youtube.com/watch?v=lhd0IxthZ78

 1. Proszę nauczyć się słownictwa str. 76 w podręczniku oraz wykonać zadania 1-6 w ćwiczeniach na stronie 44.
 2. Słówek możecie uczyć się wykorzystując poniższe linki

https://quizlet.com/pl/302101729/unit-9-film-flash-cards/

https://quizlet.com/pl/417710298/unit-6-tv-programmes-and-films-flash-cards/

https://quizlet.com/pl/454728572/unit-1-films-flash-cards/