Klasa 6a

czwartek, 30 kwietnia

HISTORIA

T: Nowe potęgi europejskie .

I. Zapoznaj się z tekstem- str.138-141.

II. W zeszycie uzupełnij notatkę.

1.Narodziny potęgi Prus:

a.Królestwo Prus- wpisz datę …

b.władcy-…

c.reformy w państwie-…

2.Austria:

a.dynastia-…

b.władcy-…

c.reformy-…

3.Rosja:

a.władca-…

b.reformy-…

c.Cesarstwo Rosyjskie-wpisz datę…

III.Zadania do przesłania dla chętnych-30.04.

środa, 29 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dzisiaj przypomnienie wiadomości o dialogu.

T: Zapisujemy rozmowę. Znaki interpunkcyjne w dialogu.

podręcznik s. 169

1. Przeczytajcie zadanie ,,Na rozgrzewkę".

2. Przeczytajcie ,,Przypomnienie".

Notatka do zeszytu:

1. Po zdaniu wprowadzającym dialog stawiamy dwukropek.

Patryk powiedział:

– Sam zrobię to zadanie.

2. Wypowiedzi kolejnych uczestników dialogu rozpoczynamy myślnikami.

– Witaj!

– Cześć!

– Kupiłeś piłkę?

– Tak. Zagrasz ze mną?

– Jasne.

3. Myślnik oddziela też wypowiedź postaci od słów narratora.

– Pójdziesz ze mną na basen? – zapytała Asia.

– Nie wiem – zawahała się Jola.

( Tu koniecznie przeczytajcie informacje zapisane mniejszą czcionką. To ważne!)

4. Słowa narratora wtrącone do rozmowy oddzielamy dwoma myślnikami.

– To świetna wiadomość! – zawołał Mikołaj- Wracamy do szkoły!

5. Zadania:

a) przeczytajcie zad. 1., s. 17

Pamiętajcie o myślnikach na początku nowej wypowiedzi.

b) zad. 2 i 3 do zeszytu – prześlijcie do oceny

c) dla utrwalenia s. 105 w ćwiczeniach.

poniedziałek, 27 kwietnia

JEZYK POLSKI

Witajcie!

Wiecie doskonale, co to podmiot i orzecznie. Znacie ich rodzaje. Dzisiaj porozmawiamy o określeniach rzeczownika i czasownika.

T: Z czego składa się wypowiedzenie?

Dla przypomnienia skorzystamy z informacji, które znajdują się w podręczniku na s. 164.

Do zeszytu:

I. Określenie rzeczownika:

   * przydawka

      1. nazywa cechy osób, przedmiotów i zjawisk.

      2. odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?

Przeczytajcie, jakimi częsciami mowy jest wyrażana.

      3. Przykłady:

Przeczytajcie z tabeli i dwa dowolne przepiszcie.

II. Określenia czasownika:

    * dopełnienie

        1. informuje o osobach lub rzeczach związanych z czynnością,

        2. odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika – patrzcie w tabeli

Przeczytajcie, jakimi częściami mowy jast wyrażane.

        3. Przykład:

Przeczytajcie i przepiszcie zdanie z zaimkiem.

     * okolicznik

        1. informuje o sposobie, miejscu, czasie, przyczynie, skutku i celu wykonania danej czynności,

        2. pytania: kiedy?, gdzie?, skąd?, dokąd?, jak?, w jaki sposób?, dlaczego?, po co?, w jakim celu?

Przeczytajcie, jakimi częściami mowy jest wyrażany.

        3. Przykład:

Przeczytajcie i przepiszcie zdanie z przysłówkiem.

Ćwiczenia

p. . 164. zad.10

p. s. 165, zad. 12 i 14.

W środę zrobimy utrwalający sprawdzian. Będą trzy zadania.(łatwe)

piątek, 24 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dzisiaj porozmawiamy o orzeczeniu.

Do zeszytu:

T: Rodzaje orzeczeń.

1. Orzeczenie w zdaniu może być wyrażone w różny sposób.

2. Istnieją dwa rodzaje orzeczeń:

    a) orzeczenie czasownikowe (proste) wyrażone czasownikiem w formie osobowej, np.

    Iza kupiła książkę. (kupiła)

    b) orzeczenie imienne (złożone), które składa się z dwóch członów:

        – łącznika

        – i orzecznika

3. Funkcję łącznika pełnią czasowniki: 

  – być,

  – stać się,

  – zostać 

Muszą być one w formie osobowej.

4. Orzecznikami mogą być różne części mowy.

5. Przykłady:

Julia była mądra. (była mądra)

Wojtek został strażakiem. (został strażakiem)

Michał jest ciekawy świata. (jest ciekawy)

Kasia była uśmiechnięta. (była uśmiechnięta)

6. Przeczytajcie i przemyślcie ,,Nową wiadomość"- p. s.163.

7. Zad. 7, s. 163 – do zeszytu.

8. Praca w ćwiczeniach.

s. 42 i 43

s. 44 – bez zad. 9

czwartek, 23 kwietnia

HISTORIA

T: Oświecenie w Europie. 

1. Przeczytaj tekst – str. 132-135.

2.W zeszycie wypisz wynalazki epoki oświecenia i nazwiska ich twórców. 

3. W ćwiczeniach wykonaj zad. 1-5 , str. 66-67 i prześlij 27.04. 

środa, 22 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dziś przypomnimy sobie, co wiemy o częściach zdania. Poznamy też podmiot wyrażony rzeczownikiem

lub zaimkiem w dopełniaczu.

T: Rozpoznajemy główne części zdania.

1. Przypomnijcie sobie, co już wiecie o podmiocie i orzeczeniu.

Przeczytajcie informacje znajdujące się w podręczniku na s. 161.

2. Połączcie w pary podmiot z orzeczeniem. Zapiszcie.

podmiot: rakieta, wyścig drzwi, smok, ogień

orzeczenie: trzasnęły, rozpoczął się, wylądowała, pożarł, przygasał, zardzewiały

3. Wykonajcie ustnie zad. ,,Na rozgrzewkę", p. s. 161

4. Do zeszytu wpiszcie zad. 1 i 2, s. 161.

5. Nowa wiadomość

Przeczytajcie i przepiszcie do zeszytu informację z ramki.

6. Do zeszytu zad. 4, s. 161.

7. Ćwiczenie w zeszycie.

Rozwińcie zdania.

Wybierzcie z zad. 2 dwie pary wyrazów i dopiszcie do nich co najmniej trzy określenia.

8. Dla chętnych.

Podaję link do strony.

aleklasa.pl>gramatyka>c249-informacjewstępne-częścizdania

Przeczytajcie dwa pierwsze punkty.

poniedziałek, 20 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dzisiaj nowe wiadomości, choć temat podobny.

T: Kiedy jeszcze piszemy wyrazy wielką i małą literą?

Otwórzcie podręcznik na s. 181.

W tabeli ,,Nowa wiadomość" znajdują się ważne wiadomości.

Napiszcie je do zeszytu w trzech punktach.

(1., 2., 3.)

Niżej napiszcie nazwę i adres naszej szkoły.

Wykonajcie i wpiszcie do zeszytu zad. 8.,s.181.

4. Praca w ćwiczeniach.

s. 87. i 88.

Odeślijcie jedną ze stron do oceny.

s. 87. – plus

s. 88. – ocena

piątek, 17 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dzisiaj będziemy rozpoznawać rzeczowniki własne i pospolite. Przypomnimy sobie reguły ortograficzne.

T: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

Otwórzcie podręcznik na s. 178.

1. Do zeszytu wpiszcie zadanie ,,Na rozgrzewkę". Uważajcie na pisownię nazw mieszkańców miast.

2. Przeczytajcie informacje:

– ,,Wielką literą piszemy" – s.178

– ,,Małą literą piszemy" – s. 179

3. Ustnie wykonajcie zadania 1 i 2.

4. Do zeszytu wpiszcie zad.3, s. 179.

5. W ćwiczeniach zróbcie zadania ze stron 85 i 86.

6. Zadanie dla chętnych.

W ćwiczeniach s.157- 158.

Do godz. 17:00 prześlijcie jedną ze stron 85 albo 86 w ćwiczeniach

oraz zadanie dla chętnych. 

czwartek, 16 kwietnia

HISTORIA

Temat: Monarchia parlamentarna w Anglii

1/. Przeczytaj tekst str. 127-130

2/. W zeszycie udziel odpowiedzi na pytania :

a/. Kto sprawował władzę w Anglii w XVII w.?

b/. Jakie są cechy monarchii parlamentarnej?

3/. W ćwiczeniach wykonaj zad. 1-4 str. 64 oraz 5 str. 65 , a zad.6 dla chętnych. 

4/. Wyślij zadania z ćwiczeń 17 kwietnia 

środa, 8 kwietnia

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dzisiaj porozmawiamy o duchowych przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych. Pomoże nam w tym wiersz Jana Twardowskiego pt. ,,Wielkanocny pacierz". Przypomnimy sobie, co to są związki frazeologiczne. Znajdziemy sposoby okazywania wsparcia osobie potrzebującej.

Temat: Wielka moc Wielkanocy.

1. Przeczytajcie wiersz J. Twardowskiego – podręcznik s.336.

Zastanówcie się nad tym, jakie obrazy poetyckie zostały tu przedstawione.( Jakie ilustracje można by tu wykonać?)

2. Napiszcie, jak ocenia swoje postępowanie osoba mówiąca w wierszu.

3. Przypomnijcie sobie, co to są związki frazeologiczne. Mamy w zeszycie notatkę na ten temat.

Wybierzcie z zadania 6. ze strony 337 trzy dowolne przykłady i napiszcie ich wyjaśnienia.

4. Porozmawiajcie w domu o przygotowaniach do Świąt. Zastanówcie się, czy moglibyście komuś pomóc?

Dla chętnych:

 Na podstawie wiersza wykonaj rysunek. Prześlij go do oceny.

poniedziałek, 6 kwietnia:

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dzisiaj porozmawiamy o internecie. Będziemy też wyszukiwać informacje w tekście.

Temat: Fantastyka w powieści ,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi".

1. Przypomnijcie sobie cechy powieści fantastycznej.

2. Do zeszytu wypiszcie postacie, ktorych istnienie uzależnione jest od internetu.

3. Opiszcie w kilku zdaniach dwóch wybranych bohaterów. Czy umiecie wskazać ,,czarny charakter"?

4. Często korzystacie z internetu. Zastanówcie się i napiszcie odpowiedź na pytanie.

Czym dla Was jest internet?

(Wskażcie wady i zalety.) 

Zadanie z punktu 4. prześlijcie do oceny.

MATEMATYKA

Temat lekcji: Pola czworokątów – ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji chciałabym sprawdzić, czy potraficie poprawnie zastosować poznane wzory przy obliczaniu pól czworokątów.

Proszę w zeszytach rozwiązać zadania z podręcznika i przesłać na adres sabinalange17@gmail.com ( w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko oraz klasę).

Zad.1.str.43,      zad.3.str.44.

 Przesłane przez Was prace ocenię. Proszę więc pamiętać o kilku ważnych kwestiach dotyczących schematu rozwiązania.

 • rysunek czworokąta i wymiary potrzebne do obliczeń,
 • wzór na pole danej figury,
 • obliczenia,
 • odpowiedź,

Pamiętajcie również o tym, aby Wasze zapisy były CZYTELNE I ESTETYCZNE.

Życzę miłej pracy i samych piątek.

piątek, 3 kwietnia:

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dzisiaj porozmawiamy o bohaterach. Zapiszcie do zeszytu:

Temat: O agresji w szkole.

Pamiętaj!

Wątek w powieści to ciąg zdarzeń o więzi przyczynowo skutkowej, skupionych wokół jednej postaci

bądź więcej, dotyczących ich wzajemnych relacji.

Wątek jest częścią składową fabuły utworu literackiego…

1. Napisz imiona chłopców, którzy sprawiali kłopoty młodszym kolegom. Co robili?

2. Feliks, Net i Nika z niezwykłymi zdolnościami postanowili dać im nauczkę.

Napisz, co wymyślili i wprowadzili w życie. ( Możecie zanotować to w punktach, bądź w postaci notatki.)

3. Zastanówcie się, gdyby w naszej szkole zdarzyły  się podobne sytuacje, to czy potrafilibyście właściwie zareagować?

4. Napiszcie zaproszenie na spotkanie z ulubionym aktorem, który będzie mówił o przeciwdziałaniu agresji.

Pamiętajcie o wszystkich elementach zaproszenia.

Swoją pracę prześlijcie do godziny 17:00.

czwartek, 2 kwietnia:

HISTORIA

Temat: Podróże w czasie – absolutyzm we Francji.

 1. Obejrzyj kilkakrotnie filmik:
  http://gwo.pl/absolutyzm-we-francji-p4659
 2. Wypisz do zeszytu postaci które występują w tym filmiku.
 3. Ułóż krzyżówkę z hasłem „absolutyzm”, wykorzystaj znane Ci pojęci z podręcznika strona 122-125 oraz z filmiku.
 4. Wyślij zadania do 6 IV 2020r. na dpogiel@wp.pl

MATEMATYKA

Temat: Obliczanie pól trapezów.

Dzisiaj otrzymujecie ode mnie karty pracy, które proszę  wydrukować i w wkleić do zeszytu, a następnie gotowe rozwiązania przesłać na mój adres do niedzieli.            pokaż kartę pracy

środa, 1 kwietnia:

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Wracamy do lektury. Dzisiaj porozmawiamy o skarbach. Przypomnijcie sobie treść czwartego i piątego rozdziału książki o przygodach Felixa, Neta i Niki.

Do zeszytu.

Temat: ,,Każdy ukryty skarb ma dwóch właścicieli."

1. Wypiszcie postacie i przedmioty fantastyczne.

2. Który z rozdziałów mówiących o skarbach podobal Wam się bardziej? Napiszcie o tym. Uzasadnijcie swoją wypowiedź.

3. Narysujcie gnoma, którego spotkały dzieci. Nadajcie mu imię.

Dla chętnych.

Opisz narysowanego gnoma. Swoją pracę prześlij do oceny.

Pozdrawiam.

wtorek, 31 marca:

MATEMATYKA

Dzisiejszą lekcję rozpoczniemy od sprawdzenia zadań z poniedziałku.             pokaż rozwiąznia

Temat: Pole trapezu.

Na tej lekcji nauczymy się jak obliczyć pole trapezu.

Zaczynamy…https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s

Proszę zapiszcie w zeszytach temat lekcji oraz  ćwiczenia  3, 4 z e-podręcznika. Starajcie się pracować samodzielnie. W razie kłopotów podpowiedź znajdziecie na stroni internetowej.

poniedziałek, 30 marca:

MATEMATYKA

Witam. Bardzo  dziękuję za rozwiązania zadań, które od Was otrzymałam.

Temat: Obliczanie pól równoległoboków i rombów.

Dzisiejsza lekcja to lekcja ćwiczeniowa.

Proszę wykonać w zeszytach przygotowane przeze mnie zadania.                         pokaż zadania

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Dzisiaj z innej beczki. Przypomnimy sobie zasady pisowni ,,nie" z różnymi częściami mowy.

Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie.

Praca w ćwiczeniach. Wykonajcie zadania ze stron 78-84.

Macie czas do środy. 

Zadanie 14., s.83. prześlijcie mi na skrzynkę e-mail basia540@wp.pl .

Ustalam zasady komunikowania się.

1. Messenger – rozmawiamy ze sobą.

2. Wykonane prace (zdjęcia) przesyłajcie na skrzynkę e-mail basia540@wp.pl .

Pozdrawiam.

piątek, 27 marca:

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Wypisaliście elementy świata przedstawionego. Polubiliście wszystkich bohaterów?

Dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniach w rozdziale „Pierwszy dzień w szkole”.

Temat: Pierwszy dzień w szkole Felixa, Neta i Niki.

1. Wypiszcie trzech głównych bohaterów utworu z dwiema dowolnymi informacjami o nich.

2. Uszeregujcie wydarzenia w pierwszym rozdziale.

3. Napiszcie opowiadanie w oparciu o wybrane wydarzenia. Możecie wykorzystać kilka.

Pamiętajcie o trójczłonowej budowie opowiadania.

W poniedziałek poproszę pięcioro z Was o przesłanie mi swojej pracy.

Powodzenia!

czwartek, 26 marca

HISTORIA

Monarchia absolutna we Francji

 1. Przeczytaj tekst str. 122-125
 2. Wyjaśnij, na czym polegał absolutny charakter władzy królewskiej
 3. Wykonaj zadanie 1 i 2  z mapą s. 125
 4. W ćw. zad. 1 str. 62 i 3 str. 63

MATEMATYKA

Witam. Mam nadzieję, że każdy z Was potrafi już obliczyć pole prostokąta.              

 1. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać pole równoległoboku i rombu. Zapraszam do obejrzenia filmu: https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu?playlist=392
  W zeszytach zapiszcie temat lekcji: Pole równoległoboku i rombu oraz krótką notatkę na podstawie
  https://pistacja.org/summaries/mat00240_Pole_rownolegloboku_i_rombu.pdf
 2. A teraz przejdźmy do zadań.
  https://epodreczniki.pl/a/wysokosc-rownolegloboku/Ds45IFoZb
 3. Rozwiązania ćwiczeń :2, 3 i 4 zapiszcie w  w swoich  zeszytach i w formie zdjęcia prześlijcie mi na adres sabinalange17@gmail.com ( w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko oraz klasę).
 4. Na koniec proponuję zabawę :
  http://www.matzoo.pl/klasa6/pole-rombu-pole-rownolegloboku_31_616
  https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-rownolegloboku_31_159

Pozdrawiam i do usłyszenia w poniedziałek.

 

środa, 25 marca:

JĘZYK POLSKI

Witajcie!

Chcąc ułatwić naszą pracę na języku polskim, zamierzam stworzyć grupę klasy 6a.

W związku z tym proszę, byście przesłali mi zaproszenie ,,do znajomych" na Messengerze.

Moje konto – Barbara Półgęsek (patrzcie na zdjęcie).

Opracujcie i zapiszcie do zeszytu poniższe zagadnienia:

Temat: Omawiamy lekturę ,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" R. Kosika.

1. Notatka biograficzna o autorze.

2. Elementy świata przedstawionego.

Korzystajcie również ze strony ,,zdalne lekcje", dostępnej na stronie szkoły.

Pozdrawiam.

 

Przed 25 marca:

JĘZYK POLSKI (B. Półgęsek)

Witajcie!

Przeczytaliście tekst ,,Poradnik dobrych manier"?

Mam pytanie. Jakimi ambasadorami własnego kraju bylibyście? Co powiecie? Jakie macie pomysły?

Dzisiaj czytamy lekturę. Dziwią Was przygody bohaterów? Co znowu wymyślą i odkryją?

Napiszcie do zeszytu temat: Przygody Felixa, Neta i Niki.

1. Czytajcie książkę pt. ,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi".

2. Napiszcie krótką notatkę o tym, co Was zaciekawiło.

Pozdrawiam! Odezwę się we wtorek.

 

INFORMATYKA (M. Kaźmierczak)

Pozdrawiam moją grupę smiley

Osobom zainteresowanym programowaniem proponuję przygodę z programem Scratch. Na początek warto zainstalować sobie program (wtedy do pracy nie trzeba połączenia z Internetem) – W RAZIE POTRZEBY poproście o pomoc swoich rodziców lub inną dorosłą osobę. Program Scratch w wersji offline jest darmowy i możecie go pobrać z następującej strony:

https://scratch.mit.edu/download/scratch2

Do sprawnego działania programu potrzeba najnowszej wersji Adobe AIR i od tego programu zacznijcie instalację. Kolejny krok – pobranie i instalacja Edytora Scratcha Offline.

Wystarczy kilka kliknięć i gotowe! Możecie zaczynać pracę z programem – to ta ikonka z rudym kotem.

Gdyby okazało się, że po zainstalowaniu programu polecenia nie wyświetlają się w języku polski tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=zjP4XeMsv8o znajdziecie instrukcję jak ustawić język polski.

Na początek proponuję Wam obejrzenie filmu „Scratch – podstawy pracy z programem” (www.youtube.com) a potem zachęcam do eksperymentowania.

Dobrej zabawy i ciekawych pomysłów

 

RELIGIA (D. Stankiewicz, J. Wojtczak)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy uczniowie. Oto tematyka tego tygodnia (16.03 do 20.03.2020 r.) Zapraszam do pracy.
Temat:  „Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa” Święty Jan Paweł II
1. Zapisz temat w zeszycie.
2. Przeczytaj fragment Pisma Świętego  Mt. 7,24-27 ( podręcznik str. 130)
3. Wykonaj polecenie 1 w kartach pracy str. 85
4. Na podstawie tekstu „Budować dom to znaczy budować życie” ( podręcznik str. 131  ) wykonaj zad. 2 w kartach pracy str. 86
Powodzeniasmiley

 

JĘZYK POLSKI (B. Półgęsek)

Witajcie!

Przypomnieliście sobie bohaterów książki ,, W pustyni i w puszczy". Zapewne umiecie nazwać emocje, jakie odczuwali w opisanej sytuacji. Pamiętacie cechy powieści przygodowej?

Dzisiaj porozmawiajmy o podróżowaniu. Zaproście do współpracy domowników.

Temat: Nie wszyscy jesteśmy tacy sami.

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika – s.153-154.

2. Zastanówcie się nad zadaniami: 1.,2.,3., s,155.

3. Porozmawiajcie na temat zagadnień zawartych w zadaniach 4. i 6., s.155.

4. Do zeszytu – zad.10.,s.155. (Umiecie to doskonale!)

5. Dla chętnych! Macie na to tydzień. Zad.9, s.155.

 

MATEMATYKA (S. Lange)

Dzień dobry. Witam moich szóstoklasistów. Domyślam jak bardzo tęsknicie za lekcjami matematyki. Proponuję więc spotkanie z ulubionym przedmiotem w nieco innej formie. Raz w tygodniu przesyłać Wam będę zagadnienia z którymi proszę, abyście się zapoznali, a następnie wykonali w zeszytach lub zeszytach ćwiczeń  wskazane przeze mnie zadania.

Lekcja 1. Pole prostokąta.

1. Zaczynamy od obejrzenia filmu, z którego dowiecie się:

co to jest pole prostokąta i kwadratu,

jak obliczyć pole prostokąta i kwadratu,

czym są jednostki kwadratowe i do czego służą,

https://pistacja.org/videos/mat00235_Pole_kwadratu_i_prostokata_wprowadzenie.mp4

2. Po obejrzeniu filmu proszę zrobić notatkę w zeszycie.

3. Zapraszam Was teraz do E-podręcznika. Proszę dokładnie przeanalizować zawarte tam informacje i wykonać podane zadania.

https://epodreczniki.pl/a/pole-prostokata-pole-kwadratu/DAGxelA62

4. Potraficie już obliczyć pole prostokąta. Zapraszam więc do zabawy.

https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-kwadratu-pole-prostokata_31_614

https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-prostokata-w-tym-kwadratu-_31_404

5. Na koniec dowiecie się do czego przydaje się umiejętność obliczania pola kwadratu i prostokąta.

https://pistacja.tv/film/mat00236-pole-kwadratu-i-prostokata-obliczenia-praktyczne?playlist=124

Pozdrawiam i życzę powodzenia w matematycznych zmaganiach

 

JĘZYK POLSKI (B. Półgęsek)

Witajcie! 
Przypominam o czytaniu lektury. Zakładam, że do dzisiaj przeczytaliście pierwszy rozdział książki Rafała Kosika pt.,,Felix,Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi".
Temat dzisiejszy – wpisujemy do zeszytu z datą.
Przypomnienie bohaterów powieści przygodowej Henryka Sienkiewicza pt. ,,W pustyni i w puszczy".
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie fragment utworu, ktory znajduje się w podręczniku na stronach 147-149.
2. Przypomnijcie informacje o bohaterach.
3. Do zeszytu – zad. 1., s.149. 
4. Przeczytajcie ,,Nową wiadomość" o powieści przygodowej. Zapamiętajcie.
5. Do zeszytu – zad. 8.,s.150.
6. Pomyślcie o tym, co napisano w zadaniu 7.
Życzę powodzenia.

 

BIOLOGIA (A. Pawlak)

Lekcja 1. Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd.

 • Zapiszcie w zeszycie temat lekcji.
 • Otwórzcie podręcznik na stronie 103.
 • Wykonajcie notatkę według punktów:
 1. Środowisko życia gadów
 2. Narysujcie  lub wydrukujcie i wklejcie schematyczny rysunek jaszczurki, opiszcie cechy budowy umożliwiające życie na lądzie
 3. Podajcie funkcje tych elementów budowy
 4. W jaki sposób oddychają gady
 5. Rozmnażanie się i rozwój gadów z wyjaśnieniem pojęć:

– zwierzęta jajorodne

– zapłodnienie wewnętrzne

– miejsce składania jaj

– opieka nad jajami i potomstwem

– do czego służą błony płodowe

 • Wykonajcie ćwiczenie 2 i 4 z podręcznika ze strony 106.

 

HISTORIA (Dorota Winiecka – Pogiel)

Proszę o wykonanie w zeszycie zadań z zeszytu ćwiczeń:  str. 48 – 49, 52 – 53, 54 – 55, 56 – 57

 

TECHNIKA (T. Jarecki)

Drodzy Uczniowie,

proszę zapoznać się z tematem "Rzuty prostokątne" w podręczniku i wykonać w zeszytach ćw. 3 str. 43 przy pomocy przyrządów do rysowania.

 

INFORMATYKA (M. Kaźmierczak)

Uczniów posiadających konto w PixBlocks proszę o rozwiązanie do końca tygodnia kolejnych 10 zadań.