Fizyka

czwartek, 30 kwietnia

KLASY 7

Temat: Konwekcja i promieniowanie.

Na lekcji poznasz na czym polega przekazywanie ciepła przez konwekcje i promieniowanie. Zapoznaj się z materiałem na stronie epodreczniki „Przekazywanie energii w zjawisku konwekcji.”

https://epodreczniki.pl/a/przekazywanie-energii-w-zjawisku-konwekcji/DQHzwlHDV

Zobacz film na kanale YouTube

„Jakie są sposoby przekazywania ciepła? Co to konwekcja?”

 https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4

Korzystając z podręcznika str.180 – 181 odpowiedz na pytania

1.      Na czym polega konwekcja?

2.      Wykonaj (ostrożnie!) doświadczenie ze str. 181. Czy czujesz ciepło i dlaczego?

3.      Narysuj garnek z wodą, podgrzewany przez płomień palnika. Zaznacz strzałkami kierunki prądów konwekcyjnych w wodzie.

Zad.1 i 4 str.182

wtorek, 28 kwietnia

KLASY 8

Temat: Drgania i fale – powtórzenie.

Zapoznaj się na portalu epodreczniki z tematem „Podsumowanie wiadomości o ruchu drgającym i falach”

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-ruchu-drgajacym-i-falach/Dphwjki1p

( poza podpunktem 11)

oraz z powtórzeniem z podręcznika str.155 (podpunkty 1 – 6)

Wykonaj zadania z Testu 1 str.156 i Testu 2 str.157

Rozwiązania należy przesłać tak jak poprzednie na adres sp_8fizmg@interia.pl

czwartek, 23 kwietnia

KLASY 7

Temat: Przewodnictwo cieplne.

Na lekcji poznasz na czym polega przewodnictwo cieplne, co nazywamy przewodnikami cieplnymi, a co izolatorami i gdzie je stosujemy.

Zapoznaj się z materiałem na stronie epodreczniki „Przekazywanie ciepła w zjawisku przewodnictwa. Rola izolacji cieplnej”

https://epodreczniki.pl/a/przekazywanie-ciepla-w-zjawisku-przewodnictwa-rola-izolacji-cieplnej/DuIwC4Li1

Zobacz film na kanale YouTube

„Izolacja cieplna”

https://www.youtube.com/watch?v=Vreri8x7Fc8

Korzystając z podręcznika odpowiedz na pytania

1.      Co to są przewodniki ciepła, co to są izolatory ciepła? Podaj przykłady przewodników i izolatorów ciepła?

2.      W jakim celu stosuje się izolację cieplną?

Zad.1 i 2 str.179 z podręcznika.

Doświadczenie str. 178 z podręcznika.

wtorek, 21 kwietnia

KLASY 8

T: Rodzaje fal elektromagnetycznych.

Na lekcji poznasz rodzaje fal elektromagnetycznych oraz przykłady ich zastosowania.

Proszę zapoznać się z materiałem na portalu epodreczniki „ Podział fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie” od ćwiczenia 1 do końca tematu.

https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt

Zobacz film na kanale YouTube  „Czy Fale elektromagnetyczne, promieniowanie, światło jest tym samym?

https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA

Zad.1 Wymień rodzaje fal elektromagnetycznych, w kolejności od najdłuższych do najkrótszych oraz podaj ich zastosowania.

Zad. 2 Podaj jakie fale są wykorzystane w tych urządzeniach? Jakie mogą być częstotliwości tych fal? ( można wykorzystać rys. w podręczniku na str.140 i 141.

– telewizja satelitarna,

– pilot telewizyjny,

– wykonywanie zdjęć rentgenowskich (RTG)

– w rozgrzanym żelazku,

– oko,

– lampa w solarium,

– kuchenka mikrofalowa.

Zad.3 Czy niektóre z fal elektromagnetycznych są niebezpieczne dla zdrowia człowieka? Jakie i dlaczego?

czwartek, 16 kwietnia

KLASY 7

Temat: Ciepło właściwe.

Na lekcji dowiesz się, co określa ciepło właściwe, w jaki sposób można obliczyć energię, którą trzeba przekazać, aby temperatura danego ciała zwiększyła się o Δt.

Zapoznaj się z materiałem na stronie epodreczniki „Jak obliczamy ciepło potrzebne do zmiany temperatury, stopienia lub wyparowania ciała”  do Przykładu 2 włącznie.

https://epodreczniki.pl/a/jak-obliczamy-cieplo-potrzebne-do-zmiany-temperatury-stopienia-lub-wyparowania-ciala/D38vbBOJ

Zapoznaj się z podręcznika str.170 z podpunktem „Wyznaczanie ciepła właściwego wody”

Odpowiedz na pytania:

1.      Co określa ciepło właściwe?

2.      Jakie znaczenie w przyrodzie ma duże ciepło właściwe wody?

Zad.1 str. 171

wtorek, 7 kwietnia

KLASY 8

T: Fale elektromagnetyczne.

Proszę zapoznać się z materiałem na portalu epodreczniki „ Podział fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie” do ćwiczenia 1.

https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt

Proszę rozwiązać zadania:

1.      Czy fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni? Jeżeli tak, to z jaką prędkością?

2.      Oblicz długość  λ

a)      fali telewizyjnej o częstotliwości 600 MHz,

b)      fali radiowej długiej częstotliwości 250 kHz

przyjmij prędkość tych fal 300000km/s.

 Wykonaj doświadczenie ze str.142 podręcznika owijając telefon komórkowy np. folią aluminiową, papierem, płótnem. Napisz wniosek.

Rozwiązania należy przesłać na adres:sp_8fizmg@interia.pl

podając swoje imię i nazwisko. W przypadku niejasności, trudności, niezrozumienia proszę kontaktować się tak samo.

czwartek, 2 kwietnia:

KLASY 7

Temat: Energia wewnętrzna.

Na lekcji poznasz czym jest energia wewnętrzna i w jaki sposób można ją zmienić.

Zapoznaj się z materiałem na stronie epodreczniki „Energia wewnętrzna. Ciepło. Zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonywaniem pracy i przepływem ciepła”

https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DVBVHEJKh

Rozwiąż zadania:

1.      W jaki sposób można zmienić energię wewnętrzną ciała?

2.      Co spowodowało wzrost energii wewnętrznej (wykonanie pracy czy przepływ ciepła) gdy

a)      rozgrzewa się wiertło przy wierceniu otworu w ścianie,

b)      gotujemy wodę w czajniku elektrycznym,

c)      topimy śnieg, trzymając go w ręku,

d)     podczas hamowania rozgrzewa się opon

3.      Dopasuj do podanych ciał: gorąca herbata, pusty talerz w kuchni, człowiek, mleko w lodówce, wrząca woda, lody w zamrażarce

odpowiednie temperatury -10 °C, 3°C, 20°C, 37°C, 80°C, 100°C.

4.      Cząsteczki wody wypełniającej szklankę poruszają się szybciej niż cząsteczki wody w jeziorze. Która woda ma wyższą temperaturę (w szklance czy w jeziorze), a która wyższą energię wewnętrzną? Dlaczego?

Rozwiązania należy przesyłać na adres  sp_fiz7mg@interia.pl podając swoje imię, nazwisko i klasę. W przypadku niejasności, trudności, niezrozumienia proszę kontaktować się tak samo.

wtorek, 31 marca:

KLASY 8

Proszę zapoznać się z tematem: Ultradźwięki i infradźwięki

na stronie https://epodreczniki.pl/a/ultradzwieki-i-infradzwieki/D1HnqZbh0

Po przeczytaniu należy wykonać interaktywne ćwiczenia 1 i 2 z podsumowania,

a następnie w zeszycie pracę domową polecenie 1.1 i 1.2

czwartek, 26 marca:

KLASY 7

Proszę zapoznać się z tematem: Temperatura i jej związek z energią kinetyczną cząsteczek

na stronie  https://epodreczniki.pl/a/temperatura-i-jej-zwiazek-z-energia-kinetyczna-czasteczek/DYGUl3Z38 i wykonać podane ćwiczenia,

zrobić w zeszycie pracę domową:

Polecenie 1 i polecenie 3.

Pozdrawiam.