Dyrekcja

Dyrektor szkoły

Maria Jolanta Miler

 

Wicedyrektor

klasy I – III

Anna Głowacka

 

Wicedyrektor

klasy IV – VI

Agnieszka Klebs

 

Wicedyrektor

klasy VII – VIII i oddziały gimnazjalne

Danuta Radecka-Dubiel