Doradca zawodowy online

piątek, 22 maja

 

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!!!

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00009540_01_01.pdf?fbclid=IwAR1P5LbtmVr9PD9gTPQdWtURSSDGcbV856PfLCFG_c1Z0HwzU-DA4FJnaaM

piątek, 8 maja

Serdecznie zapraszam Uczniów klas ósmych do  zapoznania się z propozycjami edukacyjnymi Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu

https://youtu.be/BKTuUW7vQA4

https://zegluganaklo.pl/  – w zakładce „Dla Kandydata” znajdują się wszystkie informacje dotyczące rekrutacji oraz oferta kształcenia z opisem poszczególnych zawodów.

https://zspsamostrzel.edu.pl/

piątek, 24 kwietnia

Dzisiaj proponuję przegląd świata zawodów. Poznajcie grupy zawodów i ich cechy, które są wskazane w poszczególnych profesjach. Wszystko to znajdziecie w załączonym pliku.

POKAŻ ZAŁĄCZNIK

poniedziałek, 20 kwietnia

W ramach doradztwa zawodowego serdecznie witam w nowej zakładce.

Będą tu zamieszczane ciekawe informacje i linki do stron, które warto odwiedzić. Wszystkie materiały mają na celu pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i lepszemu poznaniu Waszych predyspozycji. Na początek proponuję Wam, abyście zapoznali się z informatorem.

POKAŻ INFORMATOR

 

PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO:

www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl – m.in. informacje i materiały dot. doradztwa zawodowego, materiały dla uczniów
i rodziców z zakresu podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowej

www.euroguidance.pl – m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego

www.perspektywy.pl – Portal Perspektyw, Informacje o zawodach, ranking szkół