Chemia

środa, 29 kwietnia

Witam Kochani na kolejnych zajęciach z chemii. Nowe zagadnienie dotyczące dwutlenku węgla, czyli tlenku węgla (IV) poznacie w oparciu o  podręcznik do chemii oraz o e-podręcznik

Dzisiaj nauczysz się:

 • wymieniać źródła tlenku węgla(IV);
 • omawiać obieg tlenku węgla(IV) w przyrodzie;
 • przedstawiać wzór sumaryczny i strukturalny tlenku węgla(IV);
 • planować i wykonywać doświadczenie pozwalające na otrzymanie i identyfikację tlenku węgla(IV);
 • projektować i przeprowadzać doświadczenie pozwalające zbadać podstawowe właściwości tlenku węgla(IV);
 • oceniać znaczenie tlenku węgla(IV) i podawać przykłady jego zastosowania w życiu codziennym:

NOTATKA

Temat: Dwutlenek węgla – zmienny składnik powietrza

1. Dwutlenek węgla to zwyczajowa nazwa tlenku węgla(IV). Jest on ważnym składnikiem powietrza. Jego zawartość w powietrzu jest zmienna. W odróżnieniu od azotu, tlenu, argonu i pozostałych gazów szlachetnych tlenek węgla(IV) jest związkiem chemicznym. Jego cząsteczka jest zbudowana z atomów dwóch pierwiastków: węgla i tlenu. Ogólnie w tej cząsteczce występują trzy atomy – jeden atom węgla i dwa atomy tlenu

2. Doświadczenie: Jak można otrzymać dwutlenek węgla i jakie ma właściwości

 ( podręcznik str.141, materiał z https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-tlenku-weglaiv/D14JAEsj7 pkt. 3 – proszę spróbujcie wykonać to doświadczenie samodzielnie w domu, dokładna instrukcja jest w podanym linku)

Zapiszcie w zeszycie:

Wynik – obserwacja: W wyniku zmieszania sody z octem wydziela się bezbarwny gaz, który wypełnia balon. Przeniesiony z balonu do zlewki, a następnie przelany do zlewki z palącą się świeczką, gaz powoduje jej zgaśnięcie.

Wniosek:
Gazowy produkt reakcji kwasu z sodą to tlenek węgla(IV). Jest to substancja bezbarwna, bezwonna, ma gęstość większą od gęstości powietrza, nie pali się i nie podtrzymuje palenia.

3. Właściwości tlenku węgla (IV) – wypisz z podręcznika – str. 142

4. Doświadczenie: Wykrywanie dwutlenku węgla ( tlenku węgla IV) w powietrzu wydychanym z płuc (podręcznik str. 142)

Wynik: Po wprowadzeniu do zlewki z wodą wapienną  powietrza z płuc, woda wapienna mętnieje

Wniosek: Wiedząc, że woda wapienna mętnieje zawsze pod wpływem dwutlenku węgla, musiał się on znajdować w powietrzu wydychanym z płuc.

5. Znaczenie dwutlenku węgla w przyrodzie – reakcja fotosyntezy – (umieść schemat z opisem w zeszycie)

Pod wpływem światła słonecznego, w obecności chlorofilu znajdującego się w komórkach, tlenek węgla(IV) z udziałem wody przekształca się w tlen oraz glukozę. Proces ten nazywany jest fotosyntezą.

Zadanie domowe:

1. Wyjaśnij jak wpływa dwutlenek węgla na efekt cieplarniany? informacje – podręcznik str. 143 oraz e-podręcznik.

2. Podaj zastosowanie dwutlenku węgla – informacje – podręcznik str. 143

3. Wykonaj ćwiczenia 4, 5, 6, 7 z e-podręcznika – prawidłowe odpowiedzi zapisz w zeszycie( już wiesz, że możesz sprawdzić, czy wykonałeś je dobrze)

UWAGA: następujące osoby proszę o wykonanie zdjęć z dzisiejszą notatką oraz z zadaniem domowym i przesłanie na adres m.dubiel2@o2.pl

VIIa: (numery w dzienniku:  1, 6, 9,13,

VIIb: (numery w dzienniku:  7,13 ,17, 20

VIIc: (numery w dzienniku:  6, 14, 17

Termin do 04.05.2020 Pozdrawiam Dubiel

środa, 22 kwietnia

KLASY 7

Witam kochani na kolejnych zajęciach z chemii.

Dzisiaj poznamy bliżej kolejne składniki powietrza takie jak azot i gazy szlachetne.

Odwołamy się też do treści, które poznaliście wcześniej i wykorzystamy je w ćwiczeniu wstępnym – no to zaczynamy!

Już wiesz

 • co to są symbole pierwiastków chemicznych i jak się nimi posługiwać;
 • co to jest atom i jak jest zbudowany;
 • jaka jest zależność pomiędzy budową atomu pierwiastka a jego położeniem w układzie okresowym ( te zagadnienia przydatne będą w ćwiczeniu wstępnym)
 • czym jest powietrze i jakie są jego główne składniki
 • jakie są właściwości tlenu
 • co to są reakcje utleniania i spalania
 • co to są tlenki i jak powstają
 • co to są reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne

Nauczysz się

 • wskazywać położenie azotu i gazów szlachetnych w układzie okresowym pierwiastków;
 • wymieniać pierwiastki zaliczane do grupy gazów szlachetnych;
 • podawać przykłady zastosowania azotu w życiu codziennym;
 • omawiać obieg azotu w przyrodzie;
 • opisywać właściwości azotu i gazów szlachetnych;
 • podawać przykłady zastosowania gazów szlachetnych w najbliższym otoczeniu.

Ćwiczenie wstępne: (notatka w zeszycie przed tematem lekcji)

1. Odszukaj w układzie okresowym azot N i argon Ar – podaj następujące informacje o tych pierwiastkach:

a) liczbę atomową Z

b) liczbę masową A

c) liczbę elektronów, protonów i neutronów

d) liczbę powłok elektronowych

e) liczbę elektronów na ostatniej powłoce

e) rozmieszczenie elektronów na powłokach – konfiguracja elektronowa

Teraz przechodzimy do nowej lekcji:

(Notatka)

Temat: Azot i gazy szlachetne

1. Do składników powietrza zaliczamy m.in. azot i gazy szlachetne.

2. Azot jest bardzo ważnym dla życia pierwiastkiem – wchodzi w skład wielu związków chemicznych budujących organizm.

Jest stosowany w przemyśle, głównie do produkcji nawozów sztucznych i materiałów wybuchowych.

3. Gazów szlachetnych (helowców – nazwa pochodzi od pierwszego pierwiastka z tej grupy) używa się m.in. w technice oświetleniowej.

UWAGA teraz Wasza praca będzie polegała na analizie materiału, do którego umieszczam link https://epodreczniki.pl/a/azot-i-gazy-szlachetne/DlHTJ8vgf 

Dalszą część NOTATKI będą stanowiły poprawne odpowiedzi do zadań (ćwiczeń) zamieszczonych na KOŃCU wskazanego w linku materiału – wyjątkiem jest ćwiczenia 1, które wykonujecie tylko elektronicznie. Możecie oczywiście sprawdzić, czy wykonaliście te ćwiczenia poprawnie! ( CAŁOŚĆ MATERIAŁU JEST BARDZO CIEKAWA, ZAWIERA SPORO CIEKWOSTEK  UZUPEŁNIAJĄCYCH I POSZERZAJĄCYCH WIEDZĘ)

Zadanie domowe: zadania 1, 2, 3 podręcznik str. 139

Oto numery uczniów, którzy prześlą zdjęcia z wykonanej pracy (ćwiczenie wstępne, notatka i zadanie domowe)

Kl 7a : 5, 7, 8, 10, 15, 16

Kl 7b : 4, 6, 8, 9, 14, 16

Kl 7c:  1, 8, 10, 11, 18, 16

adres: m.dubiel2@o2.pl

termin: 24.04.2020r

środa, 15 kwietnia

KLASY 7

Witam, Kochani na dzisiejszych zajęciach dokładnie przeanalizujemy reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne. Pomoże Wam w tym materiał, do którego umieszczam link. Wyjaśnię również, jak macie z tym materiałem pracować – więc ruszamy

Na początek małe przypomnienie

Już wiesz

 • że substancje biorące udział w reakcji chemicznej to substraty, a substancje otrzymane w jej wyniku to produkty;
 • przebieg reakcji chemicznych zapisujemy za pomocą równań, używając symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych;
 • cyfry umieszczane przed symbolami pierwiastków i wzorami związków chemicznych w równaniach reakcji chemicznej to współczynniki stechiometryczne;
 • reakcje chemiczne można podzielić na reakcje syntezy, analizy i wymiany;

Na dzisiejszych zajęciach:

 Utrwalisz sobie

 •  co to są reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne;
 •  przykłady reakcji egzoenergetycznych i endoenergetycznych zachodzących w otoczeniu;
 • czym różnią się od siebie reakcje utleniania i reakcje spalania

Temat: Reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne.

1.Obejrzyjcie i przeanalizujcie materiał umieszczony w podanym linku( jest on  bardzo przystępny)

https://epodreczniki.pl/a/reakcje-egzoenergetyczne-i-endoenergetyczne/D1BUwYDtP

2. Wykonajcie zadania – ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 ( nie powinny sprawić trudności, jak zauważycie, będziecie mogli sprawdzić, czy wykonaliście je prawidłowo).

3. W ćwicz. 5 pamiętaj, że 1 nie zapisujemy przed danym substratem czy produktem, ale traktujemy je jako występujące dla przeliczenia liczby atomów.

NOTATKA

Notatkę do dzisiejszej lekcji będą stanowiły prawidłowe odpowiedzi do ćwicz. 1,2,3,5,6 (czyli bez ćwicz. 4 )

Proszę o przesłanie zdjęć z wykonanymi zadaniami stanowiącymi notatkę, następujące osoby – podaję numery z dziennika

kl VIIa: 2, 3, 4, 16, 17

kl VIIb: 2, 3, 5, 12, 18

kl VIIc: 2, 3, 4, 12, 15

Termin: 17.04. 2020 (piątek) adres m.dubiel2@o2.pl

Jednocześnie przypominam osobom, które nie przesłały poprzedniego materiału, że mają ostateczny termin do czwartku czyli 16.04.2020

Pozdrawiam Danuta Dubiel

środa, 8 kwietnia

KLASY 7

Witam, Kochani, mam nadzieję, że dobrze się macie i dajecie radę !!!

Dzisiaj kolejne spotkanie z chemią. Jak zauważyliście jest dobrze, tzn. zagadnienia nie są trudne, umiejętności wcześniej poznane mają obecnie również zastosowanie, tak też będzie na dzisiejszych zajęciach.

Na początek kilka pytań do treści ostatnio poznanych – sprawdź samego siebie:

– czym jest powietrze?

– jakie są podstawowe składniki powietrza (w ujęciu %)

– w jaki sposób można zbadać skład powietrza (dośw. świeczka, woda… str.126)

– znaczenie i zastosowanie tlenu

– jak można otrzymać tlen (reakcje rozkładu np. HgO str.130)

– jakie są właściwości tlenu?

Odpowiedź na ostatnie pytanie, a dokładnie aktywność chemiczna tlenu , czyli łączenie się z metalami i niemetalami, stanowi wprowadzenie do nowej lekcji – no to ruszamy !

Temat: Tlenki metali i niemetali. (str.133)

Czego się dzisiaj dowiesz, nauczysz,  jaki umiejętności sobie utrwalisz z wcześniejszych lekcji?

– jak otrzymać tlenki metali i niemetali?(str.133 dośw.)

– które właściwości tlenków wpływają na ich zastosowanie (str.135-136, 9 przykładów)

– czym różnią się reakcje egzoenergetyczne od endoenergetycznych ( nazwy są trudniejsze od przykładów )

NOTATKA: (jednoczesna analiza treści)

1. Jedną z właściwości tlenu jest jego zdolność do łączenia się z innymi pierwiastkami; metalami i niemetalami, w wyniku czego powstają tlenki metali i niemetali.

2. Jak można otrzymać tlenki metali i niemetali w laboratorium?

Dośw. 4.5. Spalanie magnezu, węgla i siarki w tlenie (str. 133)

Obserwacja: Magnez spala się w tlenie jaskrawym płomieniem, na łyżce do spalań powstaje biały proszek. Rozżarzony węgiel drzewny pali się jasnym, dymiącym płomieniem, a siarka jasnoniebieskim i tworzy duszący gaz.

Wniosek: W wyniku spalania powstały nowe substancje, różniące się od wyjściowych, czyli magnezu, węgla i siarki – te substancje to tlenki

Przeprowadzone reakcje można opisać za pomocą równań reakcji chemicznych:

(UWAGA!!! Przepisz równania str.134 – 3 górne przykłady)

3. Podstawową metodą otrzymywania tlenków są reakcje UTLENIANIA, czyli łączenia się pierwiastków z tlenem.

(UWAGA!!! Przepisz treść ze schematu "Przykłady utleniania" str. 134)

4. Energia w reakcjach chemicznych – podział reakcji

(UWAGA!!! Przepisz treść ze schematu " Reakcje chemiczne" str. 135)

5. Właściwości i zastosowanie tlenków:

a) tlenki metali są najczęściej ciałami stałymi o budowie jonowej, mogą mieć charakterystyczną barwę np. tlenek żelaza(III) jest brunatny, tlenek rtęci (II)-pomarańczowy, tlenek chromu (III)-oliwkowozielony

b) tlenki niemetali mają różne stany skupienia, np. tlenek siarki (VI) jest gazem, woda czyli tlenek wodoru-cieczą, a tlenek fosforu(V)0ciałem stałym

ĆWICZENIA DO WYKONANIA:

str. 136:

zad. 1 (pamiętajcie; symbol tlenu zapisujemy na drugim miejscu np. tlenek ołowiu (II) ma wzór PbO, ołów ma wartościowość (II), tle również (II), więc po skróceniu pozostaje taki wzór,  symbol chromu znajdziecie w układzie okresowym),

zad.2 (str.134 treść w żółtej ramce, przykłady: mogą być wybrane 2 z lekcji)

zad.3 (dla chcących więcej ………..)

UWAGA: następujące osoby proszę o wykonanie zdjęć z dzisiejszą notatką oraz z zadaniem domowym i przesłanie na adres m.dubiel2@o2.pl

VIIa: (numery w dzienniku: 1, 6, 11,12, 18 )

VIIb: (numery w dzienniku: 6, 7,10, 11,19 )

VIIc: (numery w dzienniku: 5, 7, 9,13, 16 )

Termin do piątku tj.10.04.2020

Serdecznie Was pozdrawiam i życzę ( mimo wszystko ….) Pięknych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Danuta Dubiel

środa, 1 kwietnia:

KLASY 7

Witajcie! Przypominam Kochani, że obecnie w nowym dziale poznajemy  gazy i ich mieszaniny.

Na ostatnich zajęciach "przyjrzeliśmy" się bliżej wyjątkowej mieszaninie gazowej, jaką jest powietrze.

Ćwiczenie domowe miało Wam dokładnie (czyli liczbowo) uświadomić ile macie tlenu do dyspozycji w pomieszczeniu, w którym przebywacie.

Dzisiaj poznamy bliżej ten składnik powietrza – więc ruszamy – podręcznik str.129:

Temat: Tlen – niezbędny do życia składnik powietrza

Cel – czego się dowiesz, co sobie przypomnisz, co sobie utrwalisz:

– jakie znaczenie dla organizmów ma tlen ( w tym spalanie komórkowe i jego zapis)

– jak można otrzymać tlen ( w przyrodzie – reakcja fotosyntezy, w laboratorium np. reakcje rozkładu)

– jak krąży O2 i CO2 w przyrodzie

– jakie właściwości i zastosowanie ma tlen oraz jego odmiana – ozon

– budowa atomu tlenu a układ okresowy pierwiastków chemicznych

Część I str. 129 – analiza treści, zapisów słownych reakcji spalania komórkowego, fotosyntezy oraz schematu obiegu O2 i CO2 w przyrodzie

Notatka:

1. Tlen potrzebny jest do reakcji spalania i utleniania.

W organizmach także zachodzi proces spalania komórkowego z udziałem tlenu

( przepisz zapis słowny ze str.129)

2. Otrzymywanie tlenu:

a) w przyrodzie w procesie fotosyntezy

(przepisz zapis słowny ze str. 129)

b) w laboratorium

Dośw. 4.3 Otrzymywanie tlenu (analiza dośw. str. 130)

Wynik: Tlące się łuczywo wprowadzone do probówki z zebranym gazem zaczyna gwałtownie się palić

Wniosek: W ten sposób identyfikujemy (rozpoznajemy) tlen

3. Krążenie (obieg) tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie (str. 129 analiza schematu)  

4. Właściwości  tlenu

-tlen należy do pierwiastków bardzo rozpowszechnionych w przyrodzie

 -jest niemetalem 

– warunkach normalnych (0°C, 1013,25 hPa) tlen jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, tworzącym cząsteczki dwuatomowe. W górnych warstwach atmosfery pod wpływem promieniowania ultrafioletowego powstaje ozon, niebieski gaz, którego cząsteczki są zbudowane z trzech atomów tlenu

– (uzupełnij pozostałe właściwości w oparciu o podręcznik str. 131)

5. Zastosowanie tlenu i ozonu

– (wypisz przykłady zastosowania str. 131)

przeanalizuj załączony schemat                           pokaż schemat

6. Ćwiczenia domowe (pomoże Wam w nich treść zamieszczona poniżej, łącznie z układem okresowym pierwiastków)                         pokaż układ okresowy pierwiastków

a) oblicz masy cząsteczkowe O2 oraz O3 (masa atomowa O = 16u)

b) podaj konfigurację elektronową atomu tlenu (elektrony na powłokach)

c) jaki rodzaj wiązania chemicznego występuje w cząsteczce O2

Z tym wszystkim radziliście sobie bardzo dobrze, więc DACIE RADĘ powodzenia

TRZYMAJCIE SIĘ ZDROWO

POZDRAWIAM

Dubiel

środa, 25 marca

KLASY 7:

Witajcie Kochani! zapraszam Was na spotkanie z chemią – tak dla odmiany ! Zaczniemy wspólnie "wędrować" szlakiem treści z nowego działu: GAZY I ICH MIESZANINY (podręcznik str. 123) – do zrobienia zakładka w zeszycie, a na str. 125 temat zajęć do zapisania w zeszyci

Temat: Powietrze i jego składniki

Cele naszej pracy – czyli czego się dowiesz, oraz co sobie przypomnisz i utrwalisz np. z lekcji przyrody, no to ruszamy:

1. Jakie jest znaczenie powietrza ? (treść do przeczytania str. 125 )

    Notatka: Powietrze jest konieczne do oddychania, spalania, butwienia i wszystkich procesów utleniania.

2. Jak można doświadczalnie sprawdzić czym jest powietrze? ( analiza doświadczeń i Notatka)

    a) Dośw.( 4.1 str. 125) Udział powietrza w paleniu się świecy

        Obserwacja: Po przykryciu paląca się świeca gaśnie

        Wniosek:  Powietrze podtrzymuje palenie się świecy,

    b) Dośw.( 4.2 str.126) Badanie składu powietrza

        Obserwacja: Podczas palenia się świecy poziom wody w cylindrze stopniowo się podnosi do 1/5 jego objętości, czyli paląca się świeca zużywa część gazu znajdującego się w cylindrze.

        Wniosek: Tylko część powietrza bierze udział w procesie spalania

3. Cym jest powietrze? (str. 126)

     Notatka: Powietrze jest jednorodną mieszaniną kilku gazów o różnych właściwościach.

4. Składniki powietrza: (do analizy tabela i diagram kołowy str.127)

    Notatka:

 • 78% azot tj. ok 4/5 objętości
 • 21% tlen tj. ok 1/5 objętości
 • 1% inne gazy w tym: argon i inne gazy szlachetne
 • 0,93%, dwutlenek węgla (czyli tlenek węgla IV)
 • 0,03%, para wodna i inne składniki.

5. Cechy powietrza i jego wybranych składników:

    Notatka:

 • jest mieszaniną gazów.
 • jest bez barwy
 • jest bez zapachu
 • jest bez smaku
 • tlen (składnik powietrza) podtrzymuje palenie ognia
 • dwutlenek węgla (składnik powietrza) gasi palenie ognia
 • powietrze zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury
 • powietrze można ścisnąć, sprężyć
 • powietrze przewodzi dźwięk
 • ciepłe powietrze gromadzi się u góry, a zimne – na dole
 • ruch powietrza w kierunku pionowym nazywa się prądem konwekcyjnym
 • powietrze rozpuszcza się w wodzie
 • w zimnej wodzie rozpuści się więcej tlenu niż w ciepłej.

Kochani, dotarliśmy do końca ! Możecie być z siebie zadowoleni, bo jestem przekonana, że zrobiliście to solidnie !!!

A teraz małe ćwiczenie !

Obliczcie ile tlenu jest w pomieszczeniu, w którym teraz przebywacie – jak to zrobić?

1. Trzeba znać jego wymiary tj. długość, szerokość, wysokość (może być tak na "oko", albo dokładnie zmierzone) np.dł 4m, szer 3m, wys 2,5m trzeba te liczby wymnożyć, by otrzymać objętość pomieszczenia, a tym samym całego powietrza w nim

4m x 3m x 2,5m = 30m3   to jest całość, czyli 100%, a tle stanowi 21%, więc musimy ułożyć proporcję

2. Układamy proporcję:

                                               30m3     –     100%

                                                 xm3     –       21%

                                                           x=             no tu już dacie radę sami

Zróbcie obliczenia dla  wymiarów Waszego pomieszczenia POWODZENIA

POZDRAWIAM i do "zobaczenia" za tydzień